KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 21.Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Прочитай слова. Чи можна в цих словах перевірити нена-голошені [е], [и] наголосом?
 
Мелодія, левада, минуле, пенал.
 
Візьми до уваги! У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом. Наприклад: орден, герой, директор. Написання таких слів перевіряй за орфографічним словником і запам'ятовуй.
 
Постав наголоси. Підкресли букви, які позначають ненаголошені [е], [и].
 
очерет
 
черемха
 
абрикос
 
апельсин
 
 

Прочитай. До слів лівого стовпчика добери слова з правого і запиши утворені словосполучення.
телефон                      народний

горизонт                      термінова
держава                      висока

дисципліна                 безмежний

медаль                       далекий

океан                          сусідня

сигнал                        тривожний

телеграма                  міжміський

температура             сувора

депутат                      золота

З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши
речення.                        
 
депутат
 
горизонт
 

Спиши словосполучення. Перевіряй за орфографічним словником написання слів з пропущеними буквами.
Проїзний кв..ток, керувати автомобілем, к..рмо автомашини, свіжий к..фір, чудовий к..лим, хусточка в к..шені, місто К..шинів, к.лїить у чайнику, смачний к..сіль.
З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.

Правильно вимовляй і пиши:
 
кишеня
килим
кермо
керувати
квиток ретельно
метал
велосипед
верблюд
лелека
 
Прочитай і спиши народні прикмети. Встав пропущені букви в словах, добираючи перевірні.
1. На полях сніг хв..лястий — будуть рясні хліба. 2. Сніг надворі — з..рно в коморі. 3. Багато з..мою інею — на врожай.
2. Які інші народні прикмети, пов'язані з явищами природи, ти знаєш?
 

Прочитай слова. Подумай, чи можна перевірити написання пропущених букв наголосом. Спиши.

П а м' я т а й! Правильно писати ці та інші слова допоможе орфографічний словник.
Р..корд, р..месло, р..монт, репродуктор, республіка, р..дактор, р..візор, директор.
Зі словами ремонт і ретельно склади і запиши одне речення.
директор

 До поданих слів добери і запиши споріднені. Познач у них основу і закінчення. Які ще частини основи є в дібраних словах?
апельсин — ...            абрикос   — ...
апетит    — ...              пшениця — ...

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими