KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 27. Практична робота № 13: Робота з таблицями

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Ви знаєте, що майже три чверті Землі вкрито водою. Це - Світовий океан. У ньому виокремлюють Північний Льодовитий, Атлантичний, Тихий та Індійський океани.
Створіть таблицю Басейни стоку річок в океани за зразком за допомогою команди Вставити таблицю меню Таблиця.
 
Inf 7 5.jpeg


2. На уроках географії ви вивчаєте природні умови й багатства океанів і материків, ознайомлюєтеся з їх географічним положенням, рельєфом, кліматом. Використовуючи набуті знання, створіть і заповніть таблиці та виконайте завдання, наведені після кожної таблиці.


Таблиця 1

Загальна характеристика океанів
Океани                                  Географічне положення                  Рельєф                        Клімат
Тихий                                                ...                                          ...                                ...
Атлантичний           
Індійський           
Північний Льодовитий           
а) Створіть таблицю за допомогою засобів малювання таблиць.
б) Додайте новий стовпець Органічний світ і природні ресурси праворуч від стовпця Клімат і заповніть його.


Таблиця 2

Загальна характеристика материків
Материки           Географічне положення    Рельєф    Клімат    Рослинний і тваринний світ
Африка                                ...                     ...            ...                          ...
Австралія               
а) Створіть таблицю за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів.
б) Задайте кольори тексту та фону таблиці.
3. На уроках біології в розділі Відділ Голонасінні ви ознайомилися із зовнішньою будовою хвої, шишок та насіння хвойних. Користуючись підручником «Біологія» для 7-го класу, створіть таблицю, занесіть до неї відповідні дані та виконайте завдання, наведені після таблиці.

Inf 7 6.jpeg