KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 30. Власні і загальні іменники. велика буква у власних іменниках

Власні і загальні іменники.
Велика буква у власних іменниках
Прочитай і спиши текст. Підкресли слова, які означають /л власні назви. Зверни увагу на те, з якої букви написані ці слова.
 
Місто Канів стоїть на високому правому березі Дніпра. Тут похований великий український поет Тарас Григорович Шевченко. Раніше гору, на якій знаходяться могила і пам'ятник поета, називали Чернечою. А нині в народі її називають Тарасовою. Щодня йдуть на цю гору люди, щоб уклонитися Великому Кобзареві.

Прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів — це власні іменники (власні назви). Наприклад: Шевченко, Київ, Дніпро, Карпати. Власні іменники пишуться з великої букви.

Добери з довідки загальну назву для кожної групи власних назв і запиши.
Київ, Луганськ, Херсон, Полтава, Ужгород, Львів — ....
Шевченко, Франко, Тичина, Рильський — .... Сергіївна, Миколайович, Василівна — .... Сергій, Василь, Олена, Йосип — .... Веселка, Рябуха, Чорнушка, Димок — ....
Слова для довідки: клички тварин, прізвища, імена, по батькові, міста.

З якої букви пишуться власні назви? А з якої — загальні?

Загальні іменники — це назви, що даються багатьом предметам. Наприклад: місто, село, театр. Загальні іменники пишуться з малої букви.

Прочитай текст. Які власні назви в ньому вжито? Яку загальну назву можна до них дібрати?
СУЗІР'Я НАД НАМИ
Уночі ми зачаровано дивимося на іскристі сузір'я. Багато з них ще у глибоку давнину були названі  іменами  тварин.   Нині  число  основних сузір'їв збігається з числом місяців у році. Це — Козеріг, Водолій, Риби, Баран (або Овен), Бик (або Тілець), Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець.
Кожне сузір'я має свої дні. Зараз ми перебуваємо під сузір'ям Водолія, яке світить нам з 21 січня по 20 лютого. А потім його змінять Риби...
За Віктором Запорожцем
А чи знаєш ти, під яким сузір'ям народився?
Випиши з тексту назви сузір'їв.

 Спиши вислови. Поясни, як ти їх розумієш.
1.    Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
2.    Під синім небом України зазолотилися жита.
2. У другому реченні підкресли головні і другорядні члени. Скажи, якими частинами мови вони виражені.

Прочитай текст. У якому значенні — прямому чи переносному — вжито заголовок?
НА СЬОМОМУ НЕБІ
У 1983 році на світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Гельсінкі український спортсмен Сергій Бубка був дебютантом. Але його стрибок з жердиною у висоту став головною несподіванкою для всіх.
У наступному році в Братиславі Сергій першим у світі подолав планку на висоті 5 м 85 см. Відтоді йому вдавалися рекордні стрибки в Римі, Лондоні, Парижі. А в Москві на Іграх доброї волі Бубка подолав, здавалося б, неймовірну висоту — 6 м 1 см.

Дебютант — особа, що вперше бере участь у якійсь події.
Випиши назви міст, вжиті в тексті. Спробуй з'ясувати, столицями яких країн світу є ці міста.

Запиши, де хто живе.
У Болгарії — болгари; у Польщі — ...

в Італії — ...    

в Естонії — ....
 
 А де живуть іспанці, французи, американці, англійці?
В Україні проживають представники багатьох національностей. Запиши назви кількох з них.

Прочитай текст.
ЛЕСИНА МУЗИКА
На мою думку, грала Леся дуже гарно. її музику було надзвичайно приємно слухати. Леся мала хороший слух. А найбільше любила грати твори Бетховена, Шумана, Шуберта, Мендельсона, Шо-пена. Часто виконувала баркаролу Чайковського. Грала українські народні пісні, оброблені Лйсен-ком.
Любила Леся імпровізувати. Свої імпровізації вона грала найчастіше вечорами — без світла, в темряві, коли не дуже хтось слухав. Це була наче не музика, а розмова зі «своїм давнім другом», як вона називала фортепіано. Ми дуже любили цю Лесину музику...
Якби не хвороба, то Леся, напевно, стала б композитором.
За Ольгою Косач-Кривенюк

Баркарола — музичний твір. Імпровізувати — робити щось без попередньої підготовки.

Поясни написання слів з великої букви. Спиши перший абзац тексту.

 Спиши, вставляючи з довідки пропущені загальні іменники. Підкресли власні іменники.
1. Багато віршів для дітей написала ... Любов Забашта. 2. Опери для дітей «Коза-дереза» і «Пан Коцький» створив ... Микола Лисенко. 3. ... Павло Попович і Леонід Каденюк з дитинства мріяли про космічні польоти. 4. Українська ... Ніна Матвієнко задушевно виконує народні пісні.
Слова для довідки: поетеса, композитор, співачка, космонавти.
 
 Прогуляйся вулицями чи околицею свого міста (села). Придивись, чи немає там куточка природи, який потребує допомоги. Напиши або розкажи про це в класі. Порадься зі своїми товаришами й учителем, як допомогти природі.

Прочитай вірш.
ЖИВА ВОДА
Жива вода дає життя
всьому живому в світі,
якщо живе жива вода,
тоді земля у цвіті.
Не треба вибухів війни,
живи, жива водице,
для праці хай ростуть сини
і жито колоситься.
Любов Забашта

Випиши в один рядок спільнокореневі слова, а в інший — одне й те саме слово з різними закінченнями (різні форми слова).

Розподіли подані іменники за групами і запиши.

Гроза, перемога, сніг, сум, грім, блискавка, метелиця, гордість, демонстрація, хвилювання, з'їзд, ожеледь.
Події: мітинг, ...

Явища природи: вітер, ...

Почуття: радість, ...
Прочитай речення. Якими частинами мови є виділені слова?
1. Білий іній іскриться у променях сонця. 2. Снігова білизна покрила землю. 3. Молодий хлопець біжить на лижах. 4. У змаганнях брала участь молодь району.

Спиши. Підкресли в реченнях підмети і присудки.
До поданих слів, що називають ознаки предметів (прикметників), добери за зразком спільнокореневі

слова — іменники і запиши.
 
молодий — МОЛОДІСТЬ

старий —

чемний —

гнучкий —

швидкий —

щирий     —
У дібраних словах другого стовпчика познач корінь і суфікс.

 До поданих слів добери протилежні за значенням і запиши. Познач корінь і закінчення у словах.
зим[а] — літ[о]

спокій — ...

гора — ...

добро — ...

холод — ...

ніч — ...

радість — ...

суша — ...

ранок — ...

сила — ...

сухий — ...

південь — ...

З двома парами слів склади і запиши речення. Зразок.

До слів, які відповідають на питання  що  робить? Пу, (дієслів), добери спільнокореневі іменники. Що вони означають?
 
Що робить?             Що?
читає  —          читання

пише —

сміється —

полює —

малює —

летить   —
 
Що    робить?       Хто?
мурує        —            муляр
читає
тче
бігає
плаває
співає
 

Прочитай.
Ой весела в нас зима,

веселішої нема,—

грає срібними зірками,

в'ється синіми димками,

снігом землю обійма.
Максим Рильський
 
Випиши іменники із залежними від них прикметниками. У дужках запиши питання від іменника до прикметника.

Розглянь малюнки і скажи, які дії на них зображено. Запиши назви дій іменниками. При потребі користуйся довідкою.
 

Слова для довідки: біг, катання, спускання, гра.
 Прочитай народні прикмети.
1. Багато шишок на соснах та ялинах — на врожай жита і пшениці. 2. Рясно цвіте горобина — на добрий урожай льону. 3. Купчасті хмари надвечір не зникають — погіршиться погода, задощить.
2.    Випиши частини мови за групами: іменники, прикметники, дієслова.
3.    Розкажи, що ти знаєш про ці частини мови.
 
Прочитай опис степу. Які загальні назви в ньому вжито?
І уявляється мені степ. Широкий, необмежений, незайманий степ. Передранішній вітер злегка хвилює траву. Бліде небо мигтить зірками на блакиті, що оповила степову далечінь... Чорніють здалеку високі лози.
За Михайлом Коцюбинським

Знайди в тексті речення, яке відповідає такій схемі:
 Спиши це речення, усно встанови зв'язок між його членами.

Правильно вимовляй і пиши:
далечінь
степ
хвилює
ковзани
лижі
санчата
 

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими