KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 32. Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Поміркуйте разом! Прочитайте вірш. Які з виділених іменників означають один предмет, а які — багато
предметів?
ПРИКОРДОННИЙ МІСТ
На широкій,  
буйній Тисі   
став на повний зріст   
дужий велетень   
плечистий —   
прикордонний міст.   

І до нас

угорці, чехи

в гості йдуть по нім.

Наші руки

міст єднає

в потиску міцнім.
Степан Жупанин

Прочитай текст.
Там, на деснянських лугах, серед шовкових трав, під високими вербами, ходить моє дитинство. Там росяні прохолодні світанки, золоті від сонця дні й тихі задумливі вечори. Там плавають хитрі щуки, й довірливі окуні, і мудрі соми-дідугани. Там чапля стоїть на одній нозі, когось виглядає.
Василь Чухліб
Випиши в стовпчик іменники, що означають багато предметів. Через риску запиши назви одного предмета.

Іменники мають два числа: однину і множину.
Іменники, що означають один предмет, вживаються в однині: автомобіль, полиця, книжка, море.

Іменники, що означають два і більше предметів, вживаються в   множині: автомобілі, полиці, книжки, моря.

Зміни іменники за зразком. Спиши, вставляючи пропущені букви.
 числ-о - числ-а

кр..ло - ...

оз..ро - ...

пл..че - ...

в..сло - ...

степ-и - степ

д..рева - ...

с..рця - ...

л..ни - ...

гр..би - ...
 
Визнач рід іменників. Постав ці іменники у множині. Запиши слова парами, познач наголос. У разі потреби звернись до словника.
 
агроном

календар

трактор

комбайн

горизонт 
хвилина
секунда
тиждень
адреса
яблуня вікно
перо
місто
поле
вогнище
 
З двома іменниками (на вибір) склади речення. Якими членами речення вони є?
Правильно  вимовляй і пиши
конверт
тиждень
неділя
календар
вересень
телеграма

місто

вулиця

пошта

поштар
 
Прочитай текст. Додай пропущені закінчення іменників.
 Був кінець червня. Довкола зеленими теплими хвил.. шуміли пол.. . Уже звелися на зріст вусаті
 ячмен.. і жит.., мало не під рук., дітей вибуяли трав.. . І весь світ був квітучим, запашним. Він ніс тільки добро, і двоє хлопчиків, бігаючи наввипередки, сміялися легко, безжурно, щиро.
Віктор Терен
Спиши, вставляючи пропущені закінчення.
Як ти думаєш, чому діти так сміялися?

Зміни слова так, щоб наголос у них перейшов з кореня на закінчення і навпаки. Правильно вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.
гілка    — гілки      плече — плечі
казка    —   ...       село    —
стежка    —   ...    весло —
книжка    —   ...    верба —
Визнач, які іменники вжито в однині, а які — у множині.

Прочитай текст і спиши.
Куди подівся лагідний вітерець? Дужий вітрище рве тремтливі віти дерев, хилить голови золотоко-рим соснам, хмару за хмарою в червоне сонце шпурляє. От-от впаде на ліс насуплений вечір.
Лариса Письменна

Іменники, вжиті в однині, підкресли однією лінією, а в множині — двома.
Знайди в тексті слова, споріднені зі словом вітер.

Спиши, вставляючи пропущені іменники — назви предметів, зображених на малюнках. Іменники, вжиті в однині, підкресли однією лінією, а в множині — двома.

У ТЕПЛИЦІ
Ще не скоро прийде на землю літо, а тут, під скляним дахом, ростуть овочі й квіти.
Аж під самий дах поплелися зелені ... . Радують око червоні ... , які на городі нам подарує тільки серпень. Наставила вгору свої зелені списи ... .
Поряд з овочами зацвіли квіти — ніжні ... і ... . Милується ними ... , посилає їм через скло своє проміння.
Якими членами речення є дібрані іменники?

Прочитай вірш. Випиши у стовпчик іменники, вжиті в однині. Постав їх у формі множини і запиши через риску.
Мороз. Засніжило. Зима.

Земля, як дзвін, тверда.

Щербатий місяць крадькома

у вікна загляда.
Біліє даль у всі кінці,

і птаство уляглось,—

лиш хвастовиті горобці

все гомонять про щось.
Микола Карпенко
 Який іменник не вдалося поставити у формі множини?
Як ти розумієш вислови птаство уляглось, горобці гомонять?
 

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими