KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 33. Восьминіжка і команда циклу Повтори N разів

Восьминіжка і команда циклу Повтори N разів

1. Поясніть поняття: команда, виконавець, система команд виконавця, алгоритм.
2. Які процеси називаються циклічними? Наведіть приклади циклічних процесів з оточуючого життя.
3. Наведіть приклади циклів, з якими ви зустрічалися при вивченні шкільних предметів.
4. Наведіть приклад команди циклу для виконавця Черепашка. Як вона виконувалася?

На цьому уроці ми знову повертаємося до складання алгоритмів для знайомого вам виконавця Восьминіжка.
Нагадаємо, що виконавець Восьминіжка працює на полі, яке розділене на рівні квадратні клітинки. У деяких клітинках можуть бути перешкоди. Клітинку, у якій на даний момент знаходиться Восьминіжка, називають поточною.
Система команд Восьминіжки містить такі команди:


Команда     Результат виконання
Вліво           Переміщується на 1 клітинку вліво
Вправо        Переміщується на 1 клітинку вправо
Вгору          Переміщується на І клітинку вгору
Вниз            Переміщується на 1 клітинку вниз
Зафарбуй    Фарбує встановленим кольором поточну клітинку


Восьминіжка також може виконувати команду циклу:
Повтори N разів
< Команди тіла циклу> Все
(N - натуральне число від 1 до 25)
Виконуючи цю команду циклу, Восьминіжка виконує вказану послідовні команд зазначене число разів. Наприклад, для того щоб потрапити до зафарбо ної клітинки, Восьминіжка повинна виконати алгоритм, поданий на малюнку.
Як і Черепашка, Восьминіжка може виконувати вкладені команди циклу, важко помітити, що шлях и до зафарбованої клітинки с
дається з двох однакових ділянок, кожна з яких складається з чотирьох кро уліво і трьох кроків униз. Тому при складанні алгоритму, виконавши який Восьминіжка потрапить до зафарбованої клітинки, можна використати команди циклу Повтори 2 рази, до якого увійдуть дві команди циклу: Повтори 4 рази Вліво Все і Повтори 3 рази Вниз Все.

Початок Повтори 5 разів
Вправо Все
Повтори 4 рази
Вгору Все Кінець
Файл:Inf 7 18

Початок Повтори 2 рази Повтори 4 рази
Вліво Все
Повтори 3 рази
Вниз Все Все Кінець

Inf 7 19.jpeg