KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 35. Зрілий, похилий і старечий вік у людини

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Зрілий, похилий і старечий вік у людини


ВІКОВИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
 
Протягом життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту і розвитку та оновлення клітин. У різні періоди життя інтенсивність цих процесів неоднакова, що зумовлює специфічні анатомічні, фізіологічні та психічні особливості, які називають віковими. Відповідно до вікових особливостей розвитку організму весь життєвий цикл людини поділяють на періоди (див. таблицю). Між ними немає чітких меж. До певної міри вони умовні. Але виділення таких періодів необхідне для визначення хронологічного (паспортного) і біологічного віку людини.
Хронологічний вік - це період (у роках, місяцях, днях), прожитий від дня народження до певного відлічуваного моменту. Біологічний вік - це сукупність анатомічних і фізіологічних особливостей організму, що відповідають віковим нормам для даної популяції. Він залежить від індивідуального темпу росту, розвитку і старіння організму. Різниця між хронологічним і біологічним віком на етапі дозрівання може сягати п'яти років, а на етапі старіння - до 20 років.
Які біологічні ознаки і соціальні принципи закладені у вікову періодизацію? В основу періодизації індивідуального розвитку покладено біологічні ознаки або соціальні принципи.
Існує періодизація за періодами навчання:
1. Переддошкільний вік (ясельний) - до 3-х років.
 
Назва вікового періоду                                             Тривалість (роки)
                                                        хлопчики / чоловіки    дівчатка/ жінки
Новонародженості                                               Перші 10 днів
Грудний                                                                10 днів - 1 рік
Раннє дитинство                                                         1-3
Перше дитинство                                                        4-7
Друге дитинство                                 8-12                              8-11
Підлітковий                                         13-16                            12-15
Юнацький                                           17-21                             16-20
Зрілий вік, 1-й період                         22-35                             21-35

Зрілий вік, 2-й період                         36-60                             36-55

Похилий вік                                         61-74                             56-74

Старечий вік                                      75-90

Довгожителі                                                      90 і більше
 

2.    Дошкільний вік (молодший, середній, стар-
ший) - 3-7 років.
3.    Шкільний вік:
-    молодший - 7-10 років;
-    середній - 11-14 років;
-    старший - 15-17 років.
Верхньою видовою межею для людини вважають 115-125 років. Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний, це свідчить про передчасне старіння. На вік людини впливають також соціально-економічні умови.
Які найхарактерніші риси різних періодів розвитку? Однією з найхарактерніших рис онтогенезу є збільшення розмірів, або ріст, організму, який розвивається. Ріст - це кількісна ознака. Як відомо, такі ознаки у певних межах залежать переважно від умов середовища. Для нормального росту і розвитку організм потребує повноцінного (як за якістю, так і за кількістю) харчування. Процес росту відбувається нерівномірно, періоди швидкого росту змінюються періодами його уповільнення. Вікові відмінності у пропорціях тіла загальновідомі.
Грудний період. Ріст у цей період супроводжується збільшенням довжини і маси тіла. Так, зріст дитини збільшується приблизно в півтора-два рази (у середньому на 23-25 см), а маса - втричі.
Новонароджена дитина зовсім безпорадна. Більшу частину доби вона спить, прокидається лише на момент годування. У неї виявляються тільки безумовні рефлекси, серед яких значну роль відіграють харчові (смоктальний і слиновидільний).
У шість місяців у дитини починають прорізуватися молочні зуби. З цим моментом ускладнюється її харчування. Дитину починають підгодовувати.
Значні зміни відбуваються в скелеті дитини. У новонародженого значна частина скелета складається з хрящової тканини. Вона замінюється кістковою протягом багатьох років. Між кістками черепної коробки немовляти є тім'ячка. У цих місцях головний мозок дитини захищений тільки м'якою сполучною тканиною. Ось чому потрібно оберігати від ударів і поштовхів голівку грудної дитини. До року тім'ячка заростають. У новонароджених ще немає типових для людини вигинів хребта.
Скелет дитини розвивається разом із м'язовою системою. У дитини віком 2,5-3 місяці зміцнюються шийні м'язи, і вона починає самостійно тримати голівку. У п'ятимісячної дитини настільки розвиваються м'язи тулуба, що вона може самостійно сидіти. На кінець першого року дитина стає на ніжки. У цей час починає формуватися поперековий вигин хребта.
У 1,5-2 роки вже повністю сформовані всі вигини хребта.
Пригадайте з курсу біології людини 8-го класу, які вигини хребта властиві дорослій людині.
Раннє дитинство (ясельний період) характеризується тим, що діти пересуваються самостійно, харчуються тією самою їжею, що й дорослі. У них швидко розвивається мова, а з нею і мислення. У цей період темп росту уповільнюється, але на другому році залишається ще високим (10-11 см за рік), на третьому році він становить приблизно 8 см за рік. У 2 роки завершується прорізування зубів.
Перше дитинство (дошкільний період). У цей період діти одержують багато інформації про навколишній світ. Вони дедалі точніше розрізняють предмети та їхні властивості. У дітей цього віку розвивається і фантазія. їм подобається гратися, імітувати ситуації дорослих, у них виникає бажання вчитися. За рік вони виростають на 5-7 см. У 6 років з'являються перші постійні зуби.

1. Що таке хронологічний і біологічний вік людини?

2. Які розрізняють вікові періоди в житті людини?

3. Що таке ріст і розвиток?

4. Що характерно для дітей грудного періоду?

5. Як розвиваються діти в ясельному і дошкільному періодах?

 ШКІЛЬНИЙ І ЗРІЛИЙ ВІКОВІ  ПЕРІОДИ ЛЮДИНИ
Пригадайте! Що таке статеве дозрівання і в який період розвитку людини воно відбувається?
Шкільний період - це вирішальний період у фізичному, розумовому і духовному розвитку людини. Його поділяють на молодший, середній (підлітковий) і старший (юнацький) періоди, кожен із яких має свої особливості.
Молодший шкільний період (друге дитинство) характеризується уповільненням темпів росту. Дитина підростає за рік на 4-5 см. У цей період діти починають навчатися, оволодівати грамотою, читанням, математикою. У процесі навчання спостерігається розвиток розумових здібностей учнів.
Середній шкільний (підлітковий) період. У цей період (з 11-12 років у дівчаток і з 13-14 у хлопчиків) спостерігається стрибок у рості (7-8 см за рік); збільшення маси тіла, глибока перебудова організму, пов'язана з початком внутрішньосекреторної функції статевих залоз. У дівчаток вона починається раніше, ніж у хлопчиків. Процес росту забезпечує гормональна регуляція, зокрема гормон росту, який виробляє передня частка гіпофіза. Припинення його секреції збігається зі статевим дозріванням.
Пригадайте з курсу біології людини 8-го класу, що буває при зниженні або підвищенні гормональної активності передньої частки гіпофіза.
У підлітковий період внутрішні органи теж зазнають деяких змін. Фізіологічна особливість серцево-судинної системи підлітка полягає у тому, що ріст серця випереджає збільшення діаметра судин. Це може спричинити тимчасовий розлад кровообігу, внаслідок чого спостерігаються запаморочення, тимчасові підвищення кров'яного тиску, порушення роботи серця. Такі зміни діяльності серцево-судинної системи з віком минають. Але саме в підлітковий період їх потрібно враховувати в режимі праці та відпочинку.
Старший шкільний (юнацький) період збігається з періодом статевого дозрівання, яке супроводжується змінами діяльності залоз внутрішньої секреції. У цьому віці ріст і розвиток організму в основному завершується, всі системи органів практично досягають своєї зрілості. Однією з особливостей росту і розвитку дітей, відмічену із середини XX століття, є акселерація.
У чому проявляється акселерація? Акселерація проявляється в прискореному психічному і фізичному розвитку дітей. Доросла людина тепер у середньому на 10 см вища, ніж 100 років тому. Акселерація спостерігається вже на стадії внутрішньоутроб-ного розвитку, про що свідчать збільшення довжини тіла новонароджених на 0,5-1 см і збільшення їхньої маси на 50-100 г за останні 50 років. На сьогодні у більшості дівчат ріст припиняється у 16-17, у юнаків -у 18-19 років. Сучасні допризовники вищі за своїх однолітків 40-х років XX століття у середньому на 8 см.
Які причини акселерації? Існує багато гіпотез щодо причин акселерації, які цікавлять медиків, біологів, педагогів, соціологів та психологів. Однією з причин прискорення розвитку людини вважають поліпшення умов життя, побуту і гігієни, харчування, більшим надходженням до організму білків і вітамінів. Щодо другої причини висловлюються міркування про можливий вплив електромагнітних хвиль, які виникають при роботі численної теле- і радіоапаратури. Існує думка щодо третьої причини стимулюючого впливу на ріст і розвиток дітей. Вона пов'язана зі зміною магнітного поля Землі, посиле-ною дією іонізуючої та сонячної радіації. Проте процес акселерації, мабуть, є результатом дії багатьох чинників. Ця складна проблема потребує подальшого дослідження.
Зрілий вік відповідно до прийнятої періодизації настає у чоловіків у 22 роки, у жінок - у 21 рік. Перший період зрілого віку триває до 35 років. Це - найпродуктивніший період у житті людини, пора, коли розвиваються її здібності, можливості їхнього прояву в конкретній сфері діяльності. У цей період людина здебільшого створює сім'ю, народжує і виховує дітей. Другий період зрілого віку - від 36 до 60 років у чоловіків і до 55 років у жінок. У цей відрізок часу життя людина намагається реалізувати себе в обраній професії. Протягом п'ятого десятиріччя відбуваються зміни, які визначають процес старіння. Водночас вмикаються і механізми, які забезпечують адаптацію організму до цих змін. Саме в цей період у жінок і чоловіків настає клімактеричний період - поступове згасання функції статевих залоз, дітородної здатності.
Похилий вік починається з 61 року в чоловіків і з 56 років у жінок. Багато людей зберігають у цей період достатньо високу професійну працездатність. Старечий вік у чоловіків та жінок починається у 75 років. У цьому віці багато людей ще мають ясний розум і здатні до творчої праці. Старість - заключний етап онтогенезу, віковий період, що характеризується суттєвими структурними, функціональними і біохімічними змінами в організмі, які обмежують :іого пристосувальні можливості. Люди віком 100 і більше років - довгожителі. їх на Землі відносно небагато.
Старіння - загальнобіологічна закономірність, притаманна всім живим організмам. Наука, яка вивчає проблеми старіння людини, з'ясовує основні його закономірності - від молекулярного і клітинного рівнів до цілісного організму, називається геронтологією (від грец. герон - старий). Основне завдання геронтології - добитися того, щоб тривалість життя людини відповідала визначеній її природними можливостями як біологічного виду, і подовжити її.
Статистично встановлено, що середня тривалість життя жінок, зазвичай, вища, ніж чоловіків. Певною мірою це пояснюється соціальними факторами: особливостями праці чоловіків, пов'язаної з ризиком травматизму, шкідливими звичками (вживання алкоголю, паління).
 
1. Які особливості розвитку дітей у молодший і середній  шкільний періоди?

2. Що характерно для дітей старшого шкіль-ного періоду? У чому проявляється акселерація та які її можливі причини?

3. Що вивчає геронтологія? Як проявляються вікові зміни у період старіння?

4. Яка видова тривалість життя людини?

5. Про що свідчить динаміка тривалості життя людини?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченимиЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.