KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 42. Практична робота № 19: Операції над об'єктами

Практична робота

 Завантажте графічний редактор CorelDraw.

Намалювати можно і самостійно,  використовуючи вже знайомі інструменти та операції. Можна  виконати наступний алгоритм:

1. Намалюйте коло за допомогою інструментів та Эллипс.

2.Залийте градієнтною радіальною заливкою від блакитного із значеннями параметрів.

3. Створіть два дубліката кола, відповідно збільшуючи розміри.

4. Вирівняйте центри всіх об'єктів по вертикалі.

5. Намалюйте маленьке коло та продублюйте його.
6. Перетворіть усі кола в криві.
7. Надайте їм більш природню для снігови-ка форму за допомогою інструмента Форма.
8. Намалюйте прямокутник.
9. Надайте йому форму відра за допомогою інструмента Форма.
10. Залийте відро градієнтною заливкою із значеннями потрібних параметрів.

Inf 7 40.jpeg
11. Перемістіть відро на голову сніговика. Поверніть відро праворуч так, щоб воно виглядало на голові більш природно.

Inf 7 41.jpeg
12. Намалюйте руки сніговика за допомогою інструмента Свободная форма.
13. Намалюйте очі, ніс-морквину та рот.
Звертаємо вашу увагу на те, що очі
сніговика мають бути однаковими і розташованими на одному горизонтальному ріпні.
14. Прикрасьте тулуб сніговика на свій розсуд.
15. Збережіть малюнок у власній папці у файлі з іменем Сніговик.
 
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Значення яких властивостей можна встановлювати за допомогою панелі властивостей?
2. Як намалювати квадрат, коло та рівносторонній багатокутник?
3. Які. типи заливок використовуються при градієнтній заливці?
4. У чому різниця використання правої та лівої кнопок миші при роботі з палітрою кольорів?
5. За якої умови можна виконувати дії над об'єктами? Який інструмент для цього використовується?
в. Які операції можна виконувати над об'єктами? 7. Як можна вирівняти центри об'єктів по горизонталі та по вертикалі?
 Inf 7 42.jpeg
 
8. Як можна перемістити об'єкт на передній або задній план?
9. Як отримати дублікат об'єкта?
10. Як об'єднати об'єкти в групу?
11. Як перетворити сторони багатокутника на ламані чи криві?
12.Визначте, з яких простих геометричних фігур складаються малюнки. Створіть запропоновані малюнки.
 

13. Визначте, які інструменти були використані при створенні малюнків. Намалюйте в графічному редакторі ці малюнки. При потребі, використовуйте градієнтну заливку для досягнення плавного переходу від одного кольору до іншого.