KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 43. Вікно Преобразование

ВІКНО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
1. Як  змінити розміри   об'єкта  в  горизонтальному  або вертикальному напрямках?
2. Як змінити всі розміри об'єкта?
3. Яким чином можна обертати об'єкт та змінювати його форму?
Ви вмієте виконувати повороти і нахили об'єктів, змінювати їх розміри й форму, виділивши об'єкти за допомогою інструмента Указатель. Але всі ці дії виконуються за допомогою миші приблизно, «на око».
Діалогове вікно Преобразование дозволяє вводити точні значення кутів повороту, розмірів об'єкта, його положення на робочому полі тощо. Це вікно можна відкрити, вибравши один з пунктів підменю Преобразование меню Упорядочить або одночасно натиснувши сполучення відповідних клавіш.
 Inf 7 46.jpeg
Розглянемо можливості, які надає вікно Преобразование. Воно містить 5 вкла док, кожна з яких відкривається вибором відповідної кнопки:
Inf 7 47.jpeg
 
Вкладка   Расположить
Для того щоб змінити місцезнаходження вибраного об'єкта або групи об'єктів, потрібно в полях Положение  встановити необхідні значення по горизонталі та по вертикалі. При виборі кнопки Применить центр об'єкта або групи об'єктів переміститься в точку з указаними координатами. При цьому позначка прапорця Относительное має бути знятою.
При виборі кнопки Применить к копии на робочому полі з'явиться дублікат об'єкта, центр якого буде знаходитися в точці з указаними координатами.
Нагадаємо, що початок координат на робочому полі знаходиться у лівій нижній вершині робочої сторінки.
Якщо ж установити позначку прапорця Относительное, то введені в полях Положение значення вказують на скільки міліметрів слід перемістити центр об'єкта чи його дубліката відносно поточного положення самого об'єкта.

Вкладка Повернуть
Для повороту вибраного об'єкта або групи об'єктів, потрібно:
1. Вибрати об'єкт або групу об'єктів.
2. Задати значення кута повороту.
3. Задати координати центра повороту.
4. Вибрати кнопку Применить.
Можна повернути дублікат об'єкта, вибравши кнопку Применить к копии. Якщо вибрати кнопку Применить к копии кілька разів підряд, то можна отримати цікаві ефекти.

Дев'ять перемикачів, розташованих на вкладці Повернуть, дають можливість установити координати центра повороту, який пов'язаний з виділеним об'єктом. Наприклад, якщо виділити прямокутник і вибрати правий нижній перемикач, то центром повороту автоматично встановиться права нижня вершина цього прямокутника. А якщо вибрати лівий середній перемикач, то центром повороту автоматично встановиться середина лівої сторони цього прямокутника.

Вкладка Масштаб и отражение
Елементи керування вкладки Масштаб и отражение дозволяють витягувати, масштабувати та відображати відносно вертикальної чи горизонтальної осі вибрані об'єкти.
Щоб змінити масштаб відображення об'єкта, слід задати значення параметрів масштабування по горизонталі і вертикалі. Якщо ввести значення, яке менше 100, то відбудеться зменшення відповідного розміру об'єкта по вертикалі чи горизонта-
лі, а якщо більше 100 - то збільшення. Щоб змінити розміри об'єкта (витягнути або стиснути) в одному потрібному напрямку, слід увести потрібне значення у відповідне поле лічильника. При цьому повинна бути встановлена позначка прапорця Без пропорцій.
Використовуючи Отражение, можна створювати різноманітні спецефекти, наприклад, тіні.
Це можна зробити за таким алгоритмом:
1. Увести текст.
2. Вибрати кнопку Отражение по вертикали.
3. Вибрати кнопку Применить к копии. Дублікат тексту буде перевернутим.
4. Натиснути клавішу Сtrl і, не відпускаючи її, перетягнути дублікат униз, поки нижні частини літер не співпадуть. Натиснута клавіша Сігі дає можливість точно вирівняти об'єкти.
5. Вибрати повторно дублікат, щоб маркери набули вигляду двонаправле-них стрілок.
6. Перетягнути дублікат праворуч за допомогою центральної нижньої стрілки.
7. Змінити, у разі необхідності, довжину тіні та її колір.
Вкладка Размер
Містить лічильники для встановлення точних розмірів виділеного об'єкта чи його дубліката. Вибір одного з дев'яти перемикачів та кнопки Применить к копии призведе до появи дубліката у місці, яке відповідає вибраному перемикачу.

Вкладка Наклонить
Містить лічильники для встановлення кутів нахилу об'єкта чи його дубліката.
Звертаємо вашу увагу на те, що деякі з розглянутих перетворень можна виконувати за допомогою елементів керування панелі властивостей. Вони дозволяють змінювати значення властивостей виділених об'єктів: розмір об'єкта, кут повороту, положення об'єктів тощо.


Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими