KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 48. Демографічні проблеми в Україні

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Демографічні проблеми в Україні


ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
 
Яка загальна характеристика демографічної ситуації у світі та в Україні? Чисельність населення залежить від багатьох факторів, зокрема від економічних і соціальних умов життя. Кількість людей на Землі щороку зростає, а природні ресурси, якими можна забезпечити нормальне життя, обмежені. Питаннями про закономірності відтворення населення в їх суспільно-історичній обумовленості займається наука демографія (від грец. демос - народ і графів - пишу).
Демографічні проблеми визначаються не лише приростом населення, а й природно-кліматичними особливостями регіону, станом його навколишнього середовища. Протягом свого розвитку людське суспільство в процесі господарської діяльності постійно впливало на довкілля, змінюючи його, на жаль, не на краще. Людина не може існувати без природи, тому повинна запобігати процесам її руйнування, сприяти збереженню екологічної рівноваги.
Для суспільства, що розвивається швидкими темпами, характерна динамічна рівновага. При цьому зростаючі потреби в продуктах харчування, водних ресурсах, сировині та переробці відходів задовольняються завдяки підвищенню корисної діяльності людини, а також завдяки економним витратам енергії та інтенсивному використанню абіотичних і біотичних компонентів середовища. В історії людства бували періоди, коли екологічний баланс порушувався, що призводило до серйозних соціальних та біологічних наслідків.
Серед демографічних показників найінформа-тивнішими є середня тривалість життя, народжуваність, загальна й дитяча смертність, переселення людей.
Які характерні особливості демографічних показників? Сучасна людина змушена адаптуватися не тільки до природних, а й до створених нею штучно умов, які здебільшого негативно впливають на такий демографічний показник, як тривалість життя.
Середня тривалість життя - це кількість років, які в середньому проживає індивідуум із певної групи людей конкретного року народження. У наш час середня тривалість життя в різних країнах світу неоднакова: найвища вона в Японії та Ісландії (майже 80 років), а найнижча - у Республіці Чад (39 років).
Проте вона різна у чоловіків та жінок. Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі й 49 у світі, а жінок - 27 і 39 місця відповідно. Різке зниження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків - приблизно на три, а у жінок - на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та соціально-економічною кризою в країні.
Народжуваність - це процес оновлення суспільства за рахунок появи нового життя. Україна належить до країн із низькою народжуваністю. Рівень народжуваності в Україні давно не забезпечує простого відтворення населення.
Основними причинами зниження народжуваності в Україні вважають:
-    катастрофічне зниження життєвого рівня переважної більшості населення внаслідок соціально-економічної кризи;
-    невирішеність екологічних проблем, загострених наслідками Чорнобильської катастрофи;
-    соціально-психологічний дискомфорт, невпевненість у зміні найближчим часом ситуації на краще.
Крім зниження народжуваності та відтворення населення, демографічну ситуацію в Україні погіршує підвищення рівня смертності. Це один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їхньої праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров'я.
Смертність визначають відношенням кількості померлих до загальної кількості населення. За останні роки в окремих областях України (Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій та ін.) рівень смертності значно перевищив рівень народжуваності. Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге - злоякісні новоутворення, третє - нещасні випадки, отруєння та травми, четверте - хвороби органів дихання.
Звертає на себе увагу різке збільшення смертності працездатного населення від нещасних випадків, отруєнь і травм як у чоловіків, так і жінок. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, збільшилася кількість самогубств.
Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед немовлят, тобто дітей до одного року. Цей показник здавна слугує оцінкою соціального благополуччя суспільства.
Еміграція (від лат. емігро - виселяюсь), або переселення людей, - виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне проживання. Останніми роками в Україні посилився еміграційний процес. Негативним у ньому є те, що країну покидає молодь, соціально активна частина населення. Причиною цього є нестабільність соціально-економічних процесів. Втрата такої частини населення завжди негативно позначається на розвитку держави.
 
 
1. За допомогою яких основних демографічних показників можна оцінити суспільне здоров'я населення?

2. Що таке середня тривалість життя людини?

3. Що таке народжуваність? Які основні причини зниження народжуваності?

4. Які основні причини смертності працездатного населення?

5. Що таке еміграція і як вона впливає на стан розвитку країни?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.