KNOWLEDGE HYPERMARKET


Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: .


Довідавшись про смерть батька, сини Святослава розпочали жорстоку міжусобну територіальних боротьбу за владу. Цьому сприяла відсутність закону про порядок успадкування престолу. Після загибелі Олега і Ярополка влада перейшла до Володимира (980-1015), котрий став володарем Русі. Відразу ж він узявся за зміцнення центральної влади й розширення територіальних меж держави. У 981 р. прилучив терени, заселені волинянами й хорватами, - Побужжя (уздовж Західного Бугу).


До Русі ввійшли такі міста, як Перемишль, Волинь, Червень, Белз й інші, частина яких перебувала в залежності від Чехії та Польщі. Наприкінці X ст. Володимир приєднав Закарпаття, землі хорватів Подністров'я й, вочевидь, остаточно тиверців й уличів, об'єднавши таким чином у складі Русі всі племінні княжіння, що знаходилися на теренах сучасної України. До складу держави внаслідок воєнних походів остаточно приєднуються й племена в'ятичів і радимичів: завойовуються землі ятвягів.Розширюються кордони у східному й південному напрямках. У 985 р. разом із тюркомовними шорками великий князь здійснив успішний похід проти Волзької Булгарії, зміцнив позиці) держави в Північному Причорномор'ї, Криму й Приазов'ї. На Таманському півострові постале руське Тмутараканське князівство, до складу якого ввійшов Керченський півострів з основним містом Корчев. Посилився вплив Русі і кримських містах Херсонес і Сурож. Унаслідок походів Володимира Русь перетворилася ш найбільшу за територією європейську країну. ї! кордони простягалися від Дністра, Закарпат тя, річок Західного Бугу. Німану та Західно Двіни на заході до межиріччя Оки й Волги ш сході; від Чудського, Ладозького, Онезькогс озер і Фінської затоки на півночі до Причорно мор'я і Приазов'я на півдні.За правління Володимира завершується процес перетворення Руської держави не імперію.РЕФОРМИ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
Управляти величезною державою було не простою спра  вою, бо місцеві вожді племен і князі вкрай неохоче виконували розпорядження великого князя. Не задовольняючис надходженням данини, Володимир став на шлях ліквідації незалежне від Києва місцевої влади. Спочатку у великих містах призначив свої намісників, а близько 988 р. завершив адміністративну реформі розпочату батьком: у найголовніших містах - центрах княжінь земель (Новгороді, Полоцьку, Турові, Ростові, Муромі, Володимщ Великому тощо) посадив своїх синів. Ставши намісниками, вон управляли землями, чинили суд, збирали данину. Таким чином, запс чатковується формування князівств-намісництв - адміністратш но-політичних одиниць імперії. Ця реформа завдавала відчутног удару племінній знаті, різко послаблювала її роль і, що особлив важливо, замінювала родоплемінний поділ держави на теритс ріальний.Володимир усунув із провідних ролей у дружині варязьких наймай ців, що сприяло формуванню верхівки військової знаті з місцевог населення.За даними літописця, Володимир радився з дружиною «про пс рядки землі». Приймається закон «Устав земляний», проводитьс. судова реформа, розмежовується княже й церковне судочинствс Запроваджується, а потім скасовується смертна кара. До монгольського завоювання вона не застосовується в Русі як вид покарання.Розпочалося карбування за візантійським зразком перших золоти: і срібних монет (златників і срібляків). На них з одного боку зображе  но Христа, а з другого - Володимира, котрий сидить на троні з хрестом у руці, в царських від знаках, які він отримав після одруження з візан тійською царівною. З-поміж них найважливі шою була корона. На деяких монетах уперш-  як герб великого князя - викарбувано тризуб.

Володимир Великий розпочав розбудову Києва з метою піднести його значення як столиці держави. Засновувався новий центр  град Володимира площею в 10 га, укріплений високими земляними валами з баштами.

Перетворення, які здійснював Володимир Великий, зміцнювали центральну владі/ й політичну єдність Русі.ЗМІЦНЕННЯ ПІВДЕННИХ РУБЕЖІВ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

"І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні" - так мудрий Нестор Літописець описав заходи князя щодо захисту південних рубежів. Згідно з описом, тоді будувалися міста-фортеці, насипалися потужні вали й копалися глибокі рови вздовж лівих берегів Росі та Стугни. Пороські вали разом із валами Переяславщини склали єдину систему оборони, а Стугнинські вали сягали річки Здвиж і захищали Київ. їх називають ще Змієвими валами (назва походить від легенди про богатирів, які перемогли велетенського змія, впрягли його в плуг і змусили проорати гігантські борозни). Вали мали загальну довжину майже 1 тис. км і споруджувалися в основному Володимиром і його сином Ярославом з метою не допустити перетворення кочівниками південноруських земель на свої випасні угіддя.Володимир Великий доклав багато зусиль до зміцнення міжнародного становища Русі.Важливе значення мали відносини з Візантією. Володимир рішуче протидіяв намірам останньої перетворити Русь на залежну від неї державу. Надавши військову допомогу імператору Василію II в боротьбі із заколотниками, він домігся, охрестившись, згоди імператора на шлюб із візантійською принцесою Анною. Унаслідок цих двох важливих подій великий князь посів почесне місце у «християнській сім'ї» європейських правителів'. Започаткувалися відносини з Вірменією, чому сприяли вірменські корені принцеси Анни. Одним із провідних напрямів зовнішньої політики стали відносини з країнами Центральної, Північно-Західної та Західної Європи. Так, підтримувалися стосунки із Скандинавією. Наприкінці X ст. було встановлено дипломатичні відносини з Чехією, Угорщиною і Поль щею. Успішно розвивалися вони з Германією: відбувався обмін по сольствами, сам Володимир після смерті візантійської принцеси Анни одружився з онукою імператора Оттона І; зав'язуються контакт з Римом.Укріплення південних рубежів і налагодження добросусідський відносин з європейськими державами створили сприятливі умо ви для політичного й економічного розвитку Русі.

 Завойовуючи нові землі, Володимир намагався досягти єдності Русі, об'єднати місцеві культи її різних частин у єдиний державний культ. А відтак  у 980 р. наказав у Києві, в центрі дитинця, на пагорб поставити ідолів: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла й Мс коші. Проте цей захід не виправдав надій князя, бо язичництво з йог багатобожжям виявилося неспроможним ні забезпечити ідеологічну й культурну єдність держави, ні обґрунтувати право Володимира н одноосібну верховну владу. Тому він схиляється до обрання іншої ре лігії. Нею стало вже знане русичами візантійське християнство. Існує літописна легенда, що перш ніж наважитися на цей крок, великий князь розіслав у різні країни послів для «випробовування віри» метою виявити кращу з них. Після їх повернення у 987 р. рада старійшин, обговоривши різні віри, обрала візантійське християнство.1 «Сім'я правителів»   політичний інститут середньовіччя з ієрархічною організацією міждержавних відносин: найвище знаходився імператор («батько»), нижче ного «брати», ще нижче - «сини», найнижче - «приятелі». Короновані особи вважалися -брагами».Датою запровадження християнства як державної релігії вважається 988 р. Як це сталося? Одружившись із сестрою візантійської імператора у Херсонесі (Корсуні), де Володимир також охрестивс: він повернувся до Києва. Сюди ж він привіз духовенство, мощі папи римського Климентія, ікони, хрести, книги. Діяв рішуче: розпорядився «поскидати кумирів» (ідолів), киянам наказав з'явитися до Дніпра. Знаючи крутий норов князя, вони прибули у визначене місце, де священики їх охрестили. Після цього почалося охрещення населення держави. Звісно, не завжди воно відбувалося мирно й безболісно.Зводилися нові церкви: на Перуновому пагорбі - Св. Василія; у 996 р. завершилося будівництво першої кам'яної церкви - Десятинної (на її утримання великий князь розпорядився виділити десяту частину данини й оброків зі своїх володінь, тому дістала таку назву). Наприкінці його правління вже діяло п'ять єпископств: у Києві, Чернігові, Білгороді, Володимирі-Волинсько.му й Новгороді. Запроваджується Церковний статут, який передбачав виділення десятини з різних доходів для утримання церков, організацію суду для розгляду справ щодо язичницьких звичаїв, спрямованих проти християнства, розв'язання родинних суперечок.Значення прийняття християнства важко переоцінити. Нова релігія утверджувала високі морально-етичні цінності, переорієнтовувала людину від повсякденних турбот на занурення в стан власної душі, пс клала край практиці людських жертвоприношень, допомагал усталенню парної сім'ї. Русь стала невід'ємною складовою європейсь кої християнської цивілізації. Християнство сприяло зміцненні центральної влади, розвитку писемності, літератури, архітектури мистецтва.Хрещення Русі сприяло європеїзації давньоруського суспільстві прилучало державу до європейського культурного и державної життя.Здійснені князем перетворення, запровадження християнства я державної релігії, пройдений ним особисто шлях моральної самовдосконалення стали підставою для того, аби зарахуваї Володимира до лику святих Руської православної церкви й назв, ти Великим.ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯ
КУЛЬТ - сукупність обрядів, поведінка священнослужителів і віруї чих; поклоніння комусь або чомусь.ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
980—1015 рр. - князювання Володимира Великого. Близько 988 р. - проведення адміністративної реформи. 988 р. - запровадження християнства як державної релігії.ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ
1. У якому році Володимир прийшов до влади?
2. Коли було завершено об'єднання племінних княжінь у межах Русь, держави?
3. Покажіть на карті кордони Русі наприкінці X ст.
4. З якою метою на південних рубежах Русі зводилися містафортеці й вали?
5. Вставте в речення пропущені слова: «Адміністративна реформа передбачала заміну ... поділу ... на ...».
6. Як називалися перші карбовані гроші в Русі?
7. У якому році в Києві було поставлено ідолів: а) 980 р.: б) 981 р.:в) 1015р.?
8. З якою метою великий князь розіслав, згідно з літописною легендою, послів до інших країн напередодні прийняття християнства?
9. Як і чому називалася перша кам'яна церква в Києві?
10. Покажіть на карті напрямки походів Володимира.
11. Чому Володимир пішов на проведення адміністративної реформи?
12. Що передбачала судова реформа?
13. Що означало зображення на монетах Володимира, який сидить на троні у царських відзнаках?
14. Визначте причини невдачі спроби Володимира реформувати язичництво.
15. Покажіть на карті місце розташування Змієвих валів.
16. Охарактеризуйте зовнішню політику Володимира.
17. За які заслуги, на вашу думку, Володимира назвали Великим?
19. Доведіть, що реформи Володимира спрямовувалися на зміцнення держави.
20. Доведіть, що вибір віри великим князем не був випадковістю.
21. У чому, на вашу думку, полягали переваги християнства над язичництвом?
22. Використовуючи знання з історії середніх віків, складіть порівняльну таблицю діяльності Володимира Великого й Карла Великого.
 Роки правління    Внутрішня політика    Зовнішня політика    Культура
           
ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
Нестор Літописець про заходи Володимира щодо поширення християнства й освіти
Повелів він робити церкви і ставити [їх] на місцях, де ото стояли кумири. І поставив він церкву Святого Василія [Великого] на пагорбі, де ото стояли кумири Перун та інші і де жертви приносили князь і люди. І почав він ставити по городах церкви, і попів [настановляти], і людей на хрещення приводити по всіх городах і селах. І, пославши [мужів своїх], став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне. А магері ж дітей своїх оплакували, бо іще не укріпилися вони були вірою і, як померлого, вони оплакували.
                            Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - К., 1990. - С. 66.Поєдинок Кирила Кожум'яки з печеніжином у 993 р.
І приїхав князь печенізький [Куря?] до ріки, і викликав Володимира, і сказав йому: "Ти випусти свого мужа, а я - свого. Нехай обидва борються. І якщо твій муж ударить моїм [об землю], то не будем воювати три роки, якщо ж наш муж ударить вашим, то будем воювати три роки»... І привели його (К. Кожум'яку. - Авт.) до князя, і князь розповів йому все. Цей тоді сказав: «Княже! Я не знаю, чи переможу його. Спробуйте-но мене. Чи немає бика, великого й сильного?» І знайшли бика сильного, і сказав він роздражнити бика, і поклали на нього залізо гаряче, і пустили бика. І побіг бик мимо нього, і схватив він бика рукою за бік, і вирвав шкуру з м'ясом, скільки йому рука захопила. І сказав йому Володимир: «Можеш із ним боротись».А назавтра прибули печеніги і стали гукати: «Чи нема [вашого] мужа? Наш ось готов!»... і випустили печеніги мужа свого, і був він превеликий вельми і страшний. Виступив також муж Володимирів, і, побачивши його, печеніжин посміявся, бо був він середній тілом. І, розмірявши [відстань] між обома військами, пустили їх одного до одного. І взялися вони оба, і стали кріпко держати [один одного], і удавив він печеніжина в руках своїх до смерті, і вдарив ним об землю. І вигукнули руси, а печеніги побігли, а руси погнали вслід за ними, рубаючи їх, і прогнали їх.
                                  Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - С. 68-70.ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
 1. Дайте власну оцінку заходам Володимира Великого щодо запровадження християнства в Русі, використовуючи зміст джерела № 1. 2. Використайте матеріал джерела № 2 при підготовці повідомлення "Боротьба Русі проти печенігів».РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Білик Іван. Похорон богів.    К., 1986.


Вовк Ю. Й. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини XVI от.   Тернопіль. 2005. - С. 109-120. Опільський Іван. Ідоли падуть // Золотий лев. Повісті. - К., 1989. -С. 148-352.Плачинда Сергій. Кожум'яки .// Дерево нам'яті. Книга українською історичного оповідання: Від найдавніших часів до 1648 року. К., 1990. -Вип. 1.-С. 215-220.Скляренко Семен. Володимир. - К., 1989.

Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту


бібліотека історії України, уроки історії України 7 клас, конспекти уроків по історії України, готові домашні завдання


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8 шпаргалки
]1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.