KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 4 клас

Розділ 1. Мова і мовлення
Тема 1. Мова - скарбниця історії народу.
Тема 2. Усне і писемне мовлення.
Тема 3. Яким має бути мовлення.
Тема 4. Культура мовлення.
Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори
Тема 6. Текст
Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.
Тема 8. Роль слів у побудові тексту.
Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом.
Тема 10. Поділ тексту на частини. План.
Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.
Тема 12. Текст-опис.
Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.
Тема 14. Замітка до газети.

Розділ 2. Речення
Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.
Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.
Тема 18. Однорідні члени речення.
Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.
Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.
Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.
Тема 22. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.

Розділ 3. Частини мови. Іменник.
Тема 23. Повторення вивченого про іменник.
Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.
Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.
Тема 26. Визначення відмінків іменників.
Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.
Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини
Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему.
Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.
Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
Тема 35. Переказ оповідання.
Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.

Розділ 4. Прикметник
Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.
Тема 38. Відмінювання прикметників.
Тема 39. Визначення відмінку прикметників.
Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.
Тема 41. Вимова  і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-
Тема 42. Вживання Ь перед закінченням у прикметників.
Тема 43. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.
Тема 44. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою.
Тема 45. Відмінювання прикметників у множині.
Тема 46. Складання розповіді за зачином.


• акселеративні методи на уроці            • національні особливості
• виділити головне в уроці - опорний каркас      • нічого собі уроки        
• відеокліпи                      • нова система освіти
• вправи на пошук інформації              • підручники основні допоміжні
• гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       • презентація уроку
• додаткові доповнення                 • реферати  
• домашнє завдання                   • речовки та вікторизми    
• задачі та вправи (рішення та відповіді)       • риторичні питання від учнів
• закриті вправи (тільки для використання вчителями)  • рівень складності звичайний І
• знайди інформацію сам                • рівень складності високий ІІ
• ідеальні уроки                    • рівень складності олімпійський III
• ілюстрації, графіки, таблиці             • самоперевірка
• інтерактивні технології               • система оцінювання
• календарний план на рік               • скласти пазл з різних частин інформації
• кейси та практикуми                 • словник термінів
• комікси                       • статті
• коментарі та обговорення               • тематичні свята             
• конспект уроку                    • тести
• методичні рекомендації                • шпаргалка   
• навчальні програми                  • що ще не відомо, не відкрито вченими