KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 4 клас. Повні уроки.

   Повний конспект уроків: українська мова 4 клас


Мова і мовлення
Тема 1.Мова скарбниця історії народу.Повні уроки.
Тема 2.Усне і писемне мовлення.Повні уроки.
Тема 3.Яким має бути мовлення.Повні уроки.
Тема 4.Культура мовлення Повні уроки
Тема 5. Закріплення вивченого. Мовні розбори.Повні уроки.

Текст
Тема 6. Текст
Тема 7. Тема. Мета. Заголовок.
Тема 8. Роль слів у побудові тексту.
Тема 9. Складання оповідання за малюнком і планом.
Тема 10. Поділ тексту на частини. План.
Тема 11. Типи текстів. Текст-розповідь.
Тема 12. Текст-опис.
Тема 13. Текст-міркування. Будова тексту.
Тема 14. Замітка до газети.

Речення
Тема 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Тема 16. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.
Тема 17. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.
Тема 18. Однорідні члени речення.
Тема 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.
Тема 20. Однорідні члени речення з залежними словами.
Тема 21. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.
Тема 22. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.Частини мови. Іменник.
Тема 23. Повторення вивченого про іменник.
Тема 24. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.
Тема 25. Відмінювання іменників різних груп.
Тема 26. Визначення відмінків іменників.
Тема 27. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.
Тема 28. Закінчення іменників у родовому відмінку однини
Тема 29. Складаємо розповідь на задану тему. 
Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Тема 31. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.
Тема 32. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Тема 33. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
Тема 35. Переказ оповідання.
Тема 36. Діалог.Закріплення вивченого.

Прикметник
Тема 37. Повторення вивченого про прикметник.
Тема 38. Відмінювання прикметників.
Тема 39. Визначення відмінку прикметників.


Тема 40. Опис зовнішності людини за опорними словами.
Тема 41. Вимова  і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-


Тема 42. Вживання Ь перед закінченням у прикметників.
Тема 43. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.


Тема 44. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою.
Тема 45. Відмінювання прикметників у множині.
Тема 46. Складання розповіді за зачином.Числівник
Тема 47.Числівник як частина мови
Тема 48.Написання числівників шістнадцять, шістсот
Тема 49.Відмінювання числівників 50,60,70,80
Тема 50.Складання оповідання за кінцівЗайменник
Тема 51.Займенник як частина мови.
Тема 52.Особові займенники.
Тема 53.Займенники 1 особи однини і множини.
Тема 54.Займенники другої особи однини і множини.
Тема 55.Займенники третьої особи.Дієслово
Тема 57.Аналіз тесту. Повторення вивченого про дієслово.
Тема 58.Неозначена форма дієслова.
Тема 59.Змінювання дієслів за часами і числами.
Тема 60.Дієслова теперішнього часу.
Тема 61.Дієслова майбутнього часу.
Тема 62.Правопис особових закінчень дієслів.
Тема 63.Дієвідміни.
Тема 64.Складання казки за уявою.
Тема 65.Дієвідміни.
Тема 66.Дієслова минулого часу.
Тема 67.Дієслова на -ся, -сь|Дієслова на -ся, -сь]]


Прислівник
Тема 69.Прислівник як частина мови.
Тема 70.Будова слів-прислівників.
Тема 71.Особливості прислівників.
Тема 72.Прислівники-синоніми і антоніми.
Тема 73.Твір за спостереженнями.
Тема 74.Написання не з прислівниками.
Тема 75. Роль прислівників у реченні.Повторення
Тема 77.Іменники. Мовні розбори.
Тема 78.Прикметники. Мовні розбори.
Тема 79.Числівники. Мовні розбори.
Тема 80.Займенники. Мовні розбори.
Тема 81.Складання плану оповідання.
Тема 82.Дієслова. Мовні розбори.
Тема 83.Прислівники. Мовні розбори.
Тема 84.Повторення вивченого за рік.

Шкільний план, щодо проведення уроку: українська мова

Повний перелік шкільних предметів з конспектами уроків, що допоможуть школяреві підготуватись до уроку, учителеві - спланувати урок, а батькам -  проконтролювати…


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Заголовок ссылкиЗаголовок ссылки