KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке Конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України. Повні уроки 


Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про Конституцію, її завдання та мету, важливість Конституції для громадян України.

Що таке Конституція

28 червня 1996 року депутатами Верховної Ради України була прийнята Конституція України — Основний Закон нашої країни.

Конституція — це Основний Закон держави, який встановлює основи життя суспільства та державного устрою, та має найвищу юридичну силу.

Слово конституція (від лат.constitutio — установлення, устрій, порядок), як і багато інших юридичних понять, походить із юридичної лексики римського права. За часів Римської імперії саме таку назву мали важливі державні акти. Конституціями називали окремі закони, які видавали імператори.

Першою офіційною конституцією вважається Конституція США, прийнята 1787 року. З незначними поправками вона чинна і сьогодні. У Європі перші конституції були прийняті в Польщі та Франції в 1791 році.

Jurisprudence 9 6 1.jpg

Конституція України.

Jurisprudence 9 6 4z.jpgСтворення_документів_іноземними_мовами

Засідання Конституційного Суду України.

Сучасна українська історична наука першою українською конституцією називає Конституцію гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 року. У 1710 році гетьман Пилип Орлик саме так назвав розроблений ним документ «Пакти та Конституції законів та вольностей Війська Запорозького». Під час козацької ради 16 квітня написаний ним документ був прийнятий. Це була угода між старшиною і запорозькими козаками з одного боку, та гетьманом — з іншого. Уперше новообраний гетьман укладав зі своїми виборцями офіційну угоду, де чітко зазначалися умови на яких він отримував владу. Зміст цього документа був досить демократичним, але реальної сили він не набув — адже гетьман Пилип Орлик на той час був гетьманом у вигнанні.

Основні положення розробленої Конституції:

  • Написана латиною та староукраїнською мовами;
  • Встановлювала національний суверенітет і визначала кордони держави, гарантувала права людини;
  • Передбачала розподіл виконавчої та законодавчої гілок влади;
  • Гарантувала соціальне забезпечення незахищеним верствам населення.

Отже, з вищезазначеного можемо зробити висновок, що історія України, як країни в якій існує верховенство права та закону, відбуваються конституційні процеси — налічує не одне століття.

В сучасній Конституції України затверджені всі основні права та обов'язки громадян, адже кожна людина є особистістю та водночас складовою суспільства. Також в ній затверджені повноваження всіх органів влади. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати її змісту.

Конституція необхідна для формування громадянського суспільства в країні, та для чіткого визначення прав та обов'язків кожної людини.

Елементами громадянського суспільства є соціальна, економічна та політична системи.

Соціальна система охоплює відносини в побуті, освіті, культурі. Впливає на стосунки людей між собою, формує соціальні інститути.

Економічну систему громадянського суспільства слід розглядати, як сукупність економічних інститутів та відносин між громадянами, що стосуються реалізації права власності, виробництва та обміну товарами і послугами.

Основою політичної системи являються політичні партії, громадсько-політичні організації, рухи та об’єднання; політичні особи або суб’єкти політики, що тим чи іншим способом причетні до політичної системи та до державних інститутів, що займаються державотворчою діяльністю. Варто також зазначити, що до складових політичної системи відносять такі важливі ознаки громадянського суспільства як політична свідомість, політичні норми та принципи, політичні відносини, політична культура.

Конституція визначає форму правління в країні. Форми правління можуть бути різними — парламентська, президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, монархія.

Форма правління — організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємодія з населенням.

В Україні згідно Конституції України форма правління президентсько-парламентська, тобто більшість владних повноважень знаходиться в Президента України. Президент України має право, за згодою Верховної Ради України, призначати та звільняти з посади прем’єр-міністра України, Генерального Прокурора України; формувати третину складу Конституційного Суду України; є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. За поданням Прем'єр-міністра України Президент України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах. Президент України на основі Конституції України та законів має право видавати укази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання. Президент України має право представляти нашу країну в міжнародних відносинах з іншими країнами світу, визначати зовнішню політику країни, наділений іншими важливими повноваженнями.

Jurisprudence 9 6 2.jpg

В Конституції затверджені повноваження всіх органів влади.

Так само згідно Конституції України формуються права та обов’язки Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших державних органів України.

Як Конституція врегульовує життя громадян України

Конституція необхідна для ефективного функціонування державних інститутів та установ, органів місцевого самоврядування, інших представницьких органів. Визначає територіальний устрій держави; принципи судочинства; визначає державну мову країни; гарантує право приватної власності; надає населенню країни громадянство; забезпечує право особистої свободи та приватного життя, свободу слова та вільного вираження своїх поглядів і переконань; надає право на працю, освіту, медичне обслуговування, право на житло, звернення до суду, право на отримання правової допомоги, тощо.

Jurisprudence 9 6 4w.jpg

Конституція надає право на освіту.

Jurisprudence 9 6 3z.jpg

Конституція надає право на працю.

Згідно Конституції — людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю.

Отже, Україна — суверенна, демократична, соціальна, правова держава. Україна є республікою. Конституція України — це документ для ефективної роботи влади, Основний Закон для ефективного державного управління, який гарантує права і свободи людини і громадянина. Конституція забезпечує демократичний розвиток суспільства і держави. Конституція забезпечує права народу на волевиявлення та на свободу вибору, забезпечує стабільність в державі та збалансовує роботу органів влади. Від того як написана Конституція і які в ній закладені норми та принципи залежить життя громадян і розвиток країни.

Перевірка знань

1. Що таке Конституція?
2. Коли була прийнята Конституція України?
3. Як Конституція врегульовує життя громадян України?
4. Які права і свободи надає Конституція?

Список використаних джерел

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Опришко В.Ф. Шульженко Ф.П. Правознавство.
3. www.rada.gov.ua
4. www.kmu.gov.ua
5. Урок на тему „Правила і закони у суспільстві й твоєму житті. Що таке конституція” вчителя В.Ляскало.


Над уроком працювали

Стократюк С.В.
В.Ляскало


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.