KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Аналіз тематичної контрольної роботи №1

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>> Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1 за темою: «Повторення вивченого в початкових класах». Навчальне аудіювання


План-конспект уроку з курсу «Українська мова 5 клас» з теми «Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1 за темою: «Повторення вивченого в початкових класах». Навчальне аудіювання»


Повторення вивченого в початкових класах.
Аналіз тематичної контрольної роботи№1.
5 клас

Мета: навчити дітей самостійно аналізувати власні контрольні роботи; вміти пояснювати помилки, допущені у диктанті та тестових завданнях; повторити орфограми і пунктограми, вивчені у початкових класах;
розвивати мислення й уяву;
виховувати критичне ставлення до себе.

Тип уроку: урок аналізу і корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: контрольні диктанти, тестові завдання, картки зі словами для наголошування, додаткові завдання, посібники, комп’ютерна таблиця результативності, «орден «Грамотності», комп’ютерна презентація із завданнями, картки для гри «Мовне лото», комп’ютерні тестові завдання.

Епіграф уроку:
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
Народна творчість

Хід уроку.
І. Мотивація навчальної діяльності учнів.
- Сьогодні на уроці ми з вами проаналізуємо контрольну роботу. Почнемо з диктанту, у якому, як правило, зустрічаються орфографічні та пунктуаційні помилки (V та І).
Послухайте, як себе величає цариця Пунктограма:
На білому світі
На чорній землі
Є різні держави, країни.
Державу мою Синтаксичною звуть,
Бо така у неї суть.
Синтаксис – зв’язок, з’єднання, побудова і складання.
Синтаксис – це грецьке слово,
Що прийшло і в нашу мову.
Я ж цариця Пунктуація!
Така колюча, як акація,
Така манірна, вередлива,
Така вимоглива, примхлива.
На кожен знак у мене правило.
Без них, мабуть, я б і не правила.
Тож, люди, певно, мають рацію,
Коли шанують Пунктуацію.   
- Діти, пригадайте, що вивчає Пунктуація? (Правила розстановки розділових знаків).
- Не відстає від Пунктуації і Орфограма.
А я горда дама – Королева Орфограма.
Через оцінки щоб не ридати,
Вивчіть всі правила, як писати:
Можеш форму поміняти,
Можеш інше слово взяти,
Аби родичем було
І тобі допомогло.
- Чи пригадали ви, діти, що вивчає Орфографія? (Правила написання слів).
- Щоб правильно писати слова і отримувати високі бали за диктанти, необхідно потоваришувати із Пунктографією та Орфограмою.

ІІ. Оголошення результатів тематичної контрольної роботи.
- Перед вами таблиця результативності. Кожен із вас, отримавши зошит, може знайти у ній себе. Невже той, хто отримав низький бал, не може постаратись, вивчити все необхідне, отримати вищий бал і пересунутись трішки вверх. Нехай це буде одна сходинка -  це також досягнення. Тому вперед до високих знань та високих балів.
(На моніторі комп’ютера висвітлюється таблиця із результатами учнівських контрольних робіт. Результати при цьому не оголошуються поіменно. Тут повинен спрацювати психологічний аспект: «я можу краще».)


Тематична контрольна робота № 1                                                                                                  1-А клас
І. Високий рівень
ІІ. Достатній рівень
ІІІ. Середній рівень ІV. Низький рівень
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


У перших двох колонках можеш бути й ти!


- Орденом Грамотності ми можемо нагородити ..... (вручаю «орден Грамотності»)
- Щоб не гнівити горду даму – королеву Орфограму, ми аналіз проведемо, всі помилки розберемо.

ІІІ. Аналіз контрольної тематичної роботи.
1. Самостійна робота з диктантами.
* Учні у робочих зошитах малюють таку таблицю (таблиця висвітлена на моніторі)  і записують у неї слова, у яких допущені помилки.


№ п/п Слово, написане з помилкою Правило Приклад


2. Теоретична хвилинка.
* Сформулювати правила передачі на письмі ненаголошених [Е] та [И].
Правильна відповідь:
1)    Наголосом:зміною форми слова (сестрА – сЕстри) або добором спільнокореневого слова (втектИ – втЕча)
2)    Якщо ненаголошений звук випадає, то пишемо Е: справедливий – правда.
3)    У сполученнях –ере-, -еле- пишемо Е, а –ри-, -ли - - И: берег, гризуни.
4)    За словником.

3. Вправа «Обери правильну букву»
* Спишіть лічилку-жарт, обравши з дужок правильну букву. Обгрунтуйте свій вибір.
Слухай, як лічити треба:
Ти з(е,и)мля, я буду небо,
Я пушинка, ти п(е,и)ро,
Ти трамвай, а я м(е,и)тро,
Місто я, а ти с(е,и)ло,
Квітка ти, а я ст(е,и)бло,
Ти в(е,и)сна, а я з(е,и)ма.
Вас багато, я сама.

- Всі ви знаєте, що серце кожного слова – корінь. Голова слова – префікс. Префікс допомагає глибше зрозуміти значення слова. Але, на жаль, деякі учні не вміють писати слова з префіксом З, С. Та не засмучуйтесь, ми це виправимо.
Ви, напевно, вже втомилися. Тому давайте відпочинемо у кафе «Птах»
(На моніторі комп’ютера зображено кафе із написом «Птах», а нижче розшифровка:
К, П, Т, Ф, Х – префікс С;
Інші – префікс З).
- Діти, як видумаєте, що означає цей запис? (Якщо корінь слова починається на К, П, Т, Ф, Х, пишемо префікс С; якщо на інші букви – префікс З).

4. Конкурс «Грамотність»
* Два учні біля дошки, а решта в зошитах пишуть слова під диктовку.
Збити, зшити, списати, сказати, зцідити, стягнути, сформувати, зчесати, зсунути, сходити, скупити, стягнути.

5. Вправа-гра «Граматичні будівельники»
* Побудуйте піраміди, заповнивши клітинки словами, обгрунтуйте свій вибір.
С л о в а   д л я   д о в і д к и: ... бити, ... малювати, ... хвилюють, ... давати, ... пиши, ... їж, ...питала, ... пи.
 


С


с
п
и

с
п
и
ш
ис
п
и
т
а
л
а

с
х
в
и
л
ю
ю
т
ь3з*
ї
ж

з
б
и
т
из
д
а
в
а
т
и

з
м
а
л
ю
в
а
т
и
6. Гра «Мовне лото»
* Одним учням, які бажають відповідати, я роздаю картки, в яких записані правила вживання префіксів. Іншим – картки, в яких записані слова з пропущеними буквами у префіксах. Учень з першої групи зачитує правило, до нього підходить учень з іншої групи, у якого є слово, яке ілюструє прочитане правило.
Картки для учнів першої групи:
1. Префікс при- пишеться на означення неповної дії.
2. Префікс пре- пишеться на означення збільшеної якості.
3. Префікс без- завжди пишеться з буквою «З».
4. Якщо слово починається двома приголосними, то пишемо префікс зі-.
5. Префікс с- пишемо перед К, П, Т, Ф, Х.

Картки для учнів другої групи:
...постерігати, пр...відкрити, ...злий, ...скочити, бе...збройний.

Правильні відповіді:
      Спостерігати - 5, привідкрити - 1, презлий - 2, зіскочити - 4, беззбройний - 3.

7. Вправа «Потішимо Пунктуацію»
* Простежити вживання розділових знаків у поданих реченнях і пояснити їх.
1) Гуляє вітер по полях, несе дощі ласкаві, добрі, щирі.
2) Біжить возок через струмок і слід за собою замітає.

8. Говоримо правильно!
                       

Vuzlyk.jpg

                         ! Переписати слова з дошки у зошит, поставивши знак  наголосу.
ПоєднАння, ненАвисть, нАскрізь, живОпис, вИпадок, алфавІт, Атлас (збірник карт), атлАс (тканина), диспансЕр, дОнька, дочкА, дужкИ.
Запишіть ці слова у свої записнички «Говоримо правильно!», поставте наголоси і запам’ятайте їх з метою правильного використання у мовленні.

2. Тестові завдання
(Тести запрограмовані у комп’ютерній тестовій програмі. Якщо є час на уроці виконуємо їх спільно. По одному учні підходять до комп’ютера і напискають на правильну відповідь. Таким чином ми привчатимемо дітей до самостійної роботи над комп’ютерними тестами.)
 

Варіант 1
1. Іменник ...
а) означає предмет і відповідає на запитання який? яка? яке? які?
б) вказує на ознаку предмета і відповідає на питання хто? що?
в) означає предмет і відповідає на питання хто? що?

2. Знайдіть речення з особовим займенником:
а) Не дивуйтесь, що співи мої безнадійні.
б) Я прибула з далекого краю.
в) Всім світить сонечко ласкаво, всім світять промені ясні.

3. Дієслова змінюються...
а) за числами, родами, відмінками;
б) за числами, особами і родами (у минулому часі);
в) не змінюються. 

4. Визначте відмінок іменника у словосполученні зустріч з ветеранами:
а) називний;
б) місцевий;
в) орудний.

5. Скільки прикметників у рядку: розмір, великий, різкий, форма, теплий, місяць, яскраво:
а) один;
б) два;
в) три.

6.Усі прислівники написані правильно у рядку:
а) в літку, з давніх давен, ліво руч;
б) вранці, звечора, поблизу;
в) по переду, в ночі, праворуч.

Варіант 2
1. Прикметник ...
а) означає ознаку предмета і відповідає на запитання який? яка? яке? які?
б) вказує на ознаку предмета і відповідає на питання хто? що?
в) означає предмет і відповідає на питання який? яка? яке? які?

2. Знайдіть іменник, який означає істоту:
а) сорочка;
б) кішка;
в) хмара.

3. Знайдіть речення з дієсловом у неозначеній формі:
а) Лиш боротись – значить жить.
б) Тихо пливе блакитними річками льон.
в) Дерева одягли барвисті шати. 

4. Службовими частинами мови є слова:
а) від, до, за, у, і, але, проте;
б) я, він, той, цей, їхній;
в) високо, вгорі, восени, вчора.

5. Виділене слово є прислівником у реченні:
а) З височини долітав далекий гусячий покрик.
б) Повіяли вітри з теплих країв.
в) Сніги швидко почали танути.

6.У поданому реченні особових займенників:
Дерева вміють розмовляти –
Лиш ти не вмієш слухать їх... (Муляр)
а) один;
б) два;
в) три.


Варіант 3
1. Прикметник...
а) вказує на ознаку предмета і відповідає на питання хто? що?
б) означає кількість предметів і відповідає на запитання котрий?
в) означає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?
2. Знайдіть числівник, що означає кількість предметів:
а) другий;
б) триста;
в) одинадцятий.

3. Знайдіть іменник, який означає власну назву:
а) гість;
б) місто;
в) Київ.

4. Знайдіть речення з дієсловом майбутнього часу:
а) Буду я навчатись мови золотої.
б) Прийшла журлива пора прощання з літечком.
в) В зелені кучері дерев вплітаються жовтаві кольори.

5. У якому реченні є сполучник:
а) У лісі вже достигли суниці, чорниці і ожини.
б) Школярі не лише посадили, а й полили деревця.
в) У саду росли посаджені школярами груші, яблуні, сливи.

6. Знайдіть речення з особовим займенником:
а) По річці пливли катер і пасажирський теплохід.
б) Уроки зроблені нами ще вчора.
в) Опеньки хлопці збирали в дубняку.

Варіант 4
1. Займенник...
а) вказує на предмет;
б) означає предмет, ознаку, кількість;
в) вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, не називаючи їх.

2. Визначте відмінок іменника у словосполученні запитай у друга:
а) називний;
б) родовий;
в) знахідний.

3. Знайдіть числівник, що означає порядок при лічбі:
а) один;
б) двадцять;
в) третій.
4. Визначте, до якої дієвідміни належать дієслова: ненавидять, спить, лежать, стоїть:
а) І;
б) ІІ

5. Усі прислівники написані правильно у рядку:
а) на дворі, в низ, по переду;
б) узимку, вдома, навесні;
в) по переду, в ночі, праворуч.

6. Прикметник...
а) вказує на ознаку предмета і відповідає на питання хто? що?
б) означає кількість предметів і відповідає на запитання котрий?
в) означає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?
 


ІV. Підсумок уроку
V. Домашнє завдання
1. Записати правила і приклади на виписані вами помилки (на оцінку)


Надіслано вчителем української мови та літератури Підгребя Н.М., Залищенської гімназії, Тернопільської області

Матеріали з української літератури за 5 класскачати, конспект з української літератури, підручники та книги скачати безкоштовно, шкільна програма онлайн

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Тематичне оцінювання за темою: «Повторення вивченого в початкових класах» > Тематичне оцінювання за темою: «Повторення вивченого в початкових класах». Конспект уроку і опорний каркас