KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Українська література


Українська література уроки.jpg

Содержание

Українська література

Література являється предметом гуманітарного циклу, який допомагає учневі відчути єдність світу і людини, виявити загальнолюдські цінності, сприяти возз'єднанню цілісного світосприйняття.

Українська література – це духовне багатство народу України, його цивілізованість та висока моральність. Це мистецтво слова, має в собі потужний заряд позитивної та духовної енергетики. Літературне мистецтво формує національні цінності та передає їх наступним поколінням.

На уроках з цієї дисципліни школярі одержують уявлення про найважливіші етапи її розвитку, знайомляться з національною своєрідністю української літератури, вивчають програмні твори українських письменників та знайомляться з їх біографією.

 Knop 1 - копия.jpeg Обери свій клас і вивчай українську літературу онлайн за звичайною шкільною програмою!

Головною метою вивчення української літератури є:

  • Підвищити загальну освіченість дитини.
  • Формувати вміння не тільки читати, але й усвідомлювати прочитаний художній твір.
  • Продовжувати розширювати культурно-пізнавальні інтереси школярів.
  • Викликати цікавість до читання художньої літератури.
  • Виховувати національну свідомість, як громадянина України.
  • Формувати гуманістичний світогляд особистості та її національних і суспільних цінностей.

Цей предмет:

  • Сприяє формуванню особистості, збагаченню її внутрішнього світу та позитивно впливає на свідомість.
  • Знайомить з українською культурою, її історичною спадщиною.
  • Виховує морально-естетичний смак, розвиває інтелект та креативні здібності.

 Knop 1 - копия.jpeg Найцікавіші уроки  підвищеного стандарту з української літератури для тебе саме тут!

Що нам дає вивчення цього предмету?

В шкільній програмі з української літератури закладена основа поєднання словесної науки з мистецтвом слова, які розкривають їх закономірності та джерельні багатства. В залежності від року навчання підібрано художні твори, які відповідають можливостям дітей в залежності від віку та їх психологічних можливостей.

В початкових класах школярі навчаються читати та сприймати художні твори, бережливо відноситись до книжок та отримувати задоволення від читання.

Учні середніх класів знайомляться з усною народною творчістю та з творами новітньої літератури. В цих класах діти дізнаються про твори, в яких розповідається про суспільне життя, морально-етичні проблеми, які хвилюють суспільство.

Діти, починаючи з 6 класу, вивчають художні твори, які мають історико-літературне підґрунтя. В старших класах школярі продовжують знайомитись з історичними та класичними творами, дізнаються про зв'язок літератури з суспільним життям, вивчають творчі характеристики письменників. Але для старшокласників підібрані більш складні твори, наближені до вимог вивчення в старших класах.

Сучасна українська література

До сучасної літератури відносяться твори українських письменників останніх десятиліть. Терміном «сучасна» називають українські твори написані з того часу, як Україна здобула свою незалежність. Після розпаду СРСР, було скасовано радянську цензуру і в результаті виникнення більшої свободи та відкритості людського суспільства, сучасна література України почала висвітлювати такі заборонені теми, як Голодомор і та інші. Вона основана на нових стилістичних прийомах, таких, як постмодернізм, використання суржика, змішуванням літературних жанрів, епатажність, а також висвітлення соціальних проблем та історичної пам'яті.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

В Гіпермаркеті Знань є можливість ознайомитись українською літературою, як з історичною, так і з творами сучасних письменників. Конспекти, перекази, кейси, практикуми, реферати та інші цікаві та необхідні уроки познайомлять вас з особливостями сучасної української літератури, занурять в історичні події словесної творчості, познайомлять з українськими письменниками різних епох.


Переконайся, що  саме тут зібрані найкращі уроки з української літкратури:

Твій друг – книга

«Лисичка та журавель». Прислів'я

До джерела народної мудрості

«Скільки років Діду Морозу» А. Коваль

Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння

Слово про похід Ігорів – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу

М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Пригодницький романтичний сюжет повісті