KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Конспект уроку до теми: Твір-роздум за творами І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

Гіпермаркет знань>>Українська література >> Українська література: Тематична контрольна робота за творчістю І.Нечуй-Левицького і Панаса Мирного


План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Твір-роздум за творами І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного».

Тема заняття:    РЗМ. Твір-роздум за творами І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного
Мета заняття:    
Навчальна -    Удосконалювати вміння і навички учнів писати твори на задану тему, добирати мовні засоби відповідно до задуму і форми висловлювання
Виховна -    На прикладі еволюції Чіпки: від правдошукацтва до розбійництва виховувати порядну та відповідальну особистість
Розвиваюча -    Розвивати почуття відповідальності людини перед рідними, перед батьківщиною, розвивати аналітичне мислення і творчі здібності студентів

Вид заняття:    Практичне заняття

Форма проведення заняття:    Творча робота

Міжпредметні зв’язки:    
Забезпечуючі    Історія України, Теорія літератури
Забезпечувані    Українська література

Методичне забезпечення:  опорні конспекти, питання для закріплення матеріал, текст роману


Література:    

1.    Білецький О. Панас Мирний // Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. — Т. 2. — К., 1963.
2.    Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного. – К., 1989.
3.    Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1991.
4.    Сиваченко М. Корифей української прози. – К., 1967.
5.    Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного . –К., 1989.


Технічні засоби навчання    кодоскоп, комп’ютер


Хід заняття.


1.   Організаційний момент    

1.1 Привітання студентів    
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів  

 
2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план заняття)    
Робота над образами роману Мирного П. та Білика І. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» , пов'язуючи всіх їх з головним героєм.    


3. Творча робота за пропонованими темами  
Рекомендований перелік тем твору:

•    Моє ставлення до Чіпки.
•    Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — гірка дума про долю рідного народу.
•    Мудра народна філософія — у словах і вчинках персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
•    «Отак, дітки, треба на світі жити!» (Панас Мирний)
•    Твір Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — соціально-психологічний роман.
•    Роль портретних характеристик у творенні літературних образів.
•    Пейзаж у романі — важливий засіб змалювання психічного стану героїв.
•    Лексичне багатство роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
•    Прислів'я, приказки та авторські афоризми у творі, їх роль.
•    Прообрази персонажів роману і спорідненість їх з літературними.
•    Діалектична єдність національного та загальнолюдського в творчості Панаса Мирного.
•    Сучасники й нащадки про Панаса Мирного та його творчість.


Крім портрета письменника, до конференції варто підготувати виставку його творів та книжок про нього.


Вступне слово вчителя перед твором може бути таким:
Творчість Панаса Мирного — великий і дорогоцінний скарб українського народу. Письменник, за прикладом Тараса Шевченка, на сторожі інтересів простого люду поставив своє полум'яне художнє слово. У сузір'ї імен видатних митців минулого воно сяє, як зоря першої величини. Олесь Гончар у статті «Перший симфоніст української прози» писав:

«З появою романів і повістей Панаса Мирного в українську прозу ринула повінь народного життя з усім розмаїттям людських характерів, із істинністю народного мислення, із незвичайно багатим емоційним світом простих людей. Погляд письменника найчастіше спокійний і мудрий, однак ніде він не приховує, на чиєму боці його глибинні симпатії. Найближчі йому люди прості, нехитрі, люди, що не втратили почуття честі і совісті».

Органічна єдність форми і змісту якраз і допомогла письменникові створити справжню симфонію народного життя — високохудожній роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Отож сьогоднішня конференція, сподіваюсь, допоможе вам глибше зрозуміти творчий світ Панаса Мирного.

Виступи повинні бути короткими і місткими (6-8 хв), попередньо проглянутими вчителем. Більше часу потрібно відвести на повідомлення про роман «Повія» (виступаючий порекомендує прочитати твір самостійно).

Окремі визначення з теорії літератури бажано записати на дошці і в зошитах, наприклад, такі:

Роман, у якому проблеми суспільного життя зображені не самі по собі, а через психологію героїв, їх думки, прагнення і переживання, називається соціально-психологічним.

Прообраз (прототип) — особа, життя і діяльність якої насамперед малася на увазі при створенні літературного образу, типу у творі. Літературний образ не є копією прообразу, при його створенні письменник використовує художній домисел, узагальнення.

Національне в літературі — відображення особливостей історичного життя, побуту й природи, звичаїв І культури, рис національного характеру і мови певного народу.

Загальнолюдське — властиве людям, незалежно від їх національної приналежності (розуміння добра і зла, совісті і честі, ставлення до праці, до людей).

Теми для творчих робіт до творчості Нечуя-Левицького


1. Реалістичне змалювання життя і побуту пореформеного села у повісті «Кайдашева сім'я»
2. Згубний вплив приватної власності на людину
3. Чому Мелашка і Лаврін стали сварливими, дріб'язковими людьми
4. Незабутні сторінки повісті «Кайдашева сім'я»
5. Мої думки і почуття під час читання повісті
6. Порівняльна характеристика Карпа і Лавріна
7. Порівняльна характеристика Мотрі та Мелашки
8. Чому ми сміємося з Кайдашів
9. Висока художня майстерність І.Нечуя-Левицького
10. Засоби створення комічних ситуацій у повісті «Кайдашева сім'я»

Перевірте себе.

Виберіть один правильний варіант відповіді:

1.    «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — це:
а)    сентиментальний роман;                             г) історичний роман;
б)    соціально-побутова повість;                        ґ) соціально-психологічний
в)    пригодницька повість;    роман.


2.    Перша частина роману містить розділ:
а)    «Польова царівна»;                            г) «Слизька дорога»;
б)    «Січовик»;                                         ґ) «Так оце та правда?!».
в)    «Махамед»;


3.    Вихідцем з козацької старшини був персонаж:
а)    Порох;                           г) Кряжов;
б)    Шавкун;                         ґ) Дмитренко.
в)    Чижик;


4.    Завершальним розділом роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є:
а)    «Так оце та правда?!»;                       г) «Товариство»;
б)    «Лихо не мовчить»;                           ґ) «Старе — та поновлене».
в)    «Новий вік»;


5.    Поміщик, який застрелив власну кріпачку, мав прізвище:
а)    Польський;    г) Митіль;
б)    Борецький;    ґ) Совинський.
в)    Кривинський;


6.    Як голили хлопців у москалі: «У некрути його!..» — закричала громада. І «перевертня» прямо з тюрми повели до прийому... Незабаром його кудись погнали — та більше він ні вертався, ні озивався» — цитата стосується:
а)    Максима Ґудзя;                   г) батька Чіпки;
б)    Василя Пороха;                   ґ) діда Уласа.
в)    Чіпки Варениченка;


7.    Екскурсом у давно минуле в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є розділ:
а)    «Козак — не без щастя,                  в) «На своїм добрі»;
дівка — не без долі»;                             г) «Розбишацька дочка»;
б)    «Піски в неволі»;                             ґ) «Сон у руку».


 ІІ. Виберіть два чи більше правильних варіантів відповідей:


1. Представниками селянських мас у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» виведено:
а)    Чіпку;                      г) Чижика;
б)    Грицька;                  ґ) Дмитренка;
в)    Мотрю;                    д) Саєнка.


2.    «Пропащою силою» у романі виступають:
а)    Чіпка;                 г) Пацюк;
б)    Матня;                ґ) Максим;
в)    Лушня;               д) Мирон Ґудзь.


3.    Головними сюжетними лініями в романі братів Рудченків є лінія життя:
а)    панів Польських;            г) Чіпки Варениченка;
б)    Мотрі;                             ґ) Максима Ґудзя;
в)    Галі;                               д) Грицька.


4.    У романі порушено проблему:
а)    взаємин батьків і дітей;
б)    захисту рідного краю від загарбників;
в)    людської гідності;
г)    ролі інтелігенції в поширенні освіти серед народних мас;
ґ) виховання;
д)    долі селянства у пореформений період.


5.    Для розкриття першопричин перетворення вільного народу на рабів основну роль у романі відіграють розділи:
а)    «Польова царівна»;                         г) «Пани Польські»;
б)    «Січовик»;                                      ґ) «Сповідь і покута»;
в)    «Піски в неволі»;                            д) «Наука йде до бука».


ІІІ. Письмово доведіть або спростуйте одну з тез:

а) «Панас Мирний, як справжній митець, незважаючи на позірну відчуженість од світу, був чутливий до всього, що відбувалося довкола» (Олесь Гончар);
б) «Головні герої історичного екскурсу в романі — Мирон Ґудзь та його онук Максим. Їхні біографії — це втілення боротьби козацького світогляду з селянським світом» (Олег Ільницький).

3.  Домашнє завдання. Готуватися до тематичного опитування Підготуватися до конференції «Жанр і художні особливості роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Значення творчості Панаса Мирного в українській літературі».


Надіслала викладач будівельного технікуму транспортного будівництва Ясинуватський Муравльова Оксана Володимирівна, Донецька обл., м. Ясинувата


Календарно-тематичне планування з української літератури, відео з української літератури онлайн, Українська література в школі скачати

Предмети > Українська література > Українська література 10 клас > Тематична контрольна робота за творчістю І.Нечуй-Левицького і Панаса Мирного > Тематична контрольна робота за творчістю І.Нечуй-Левицького і Панаса Мирного. Конспект уроку і опорний каркас