KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст.»

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>> Українська література:«О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст. »


План-конспект уроку з курсу «Українська література 8 клас» з теми «О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст.»

Тема уроку: Осип Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст.

 Мета уроку: розкрити перед учнями багатство внутрішнього світу, висоту ідеалів, акумульовану у творчості талановитого митця слова; проаналізувати сюжетно-композиційну будову повісті; розвивати уважність, спостережливість, зосередженість, синтетико-аналітичне мислення; виховувати любов і повагу до історичного минулого рідного краю, гордість за наших предків.
Тип уроку:        комбінований
Обладнання:  портрет письменника, виставка літератури, ілюстрації, СD альбом «Червона калина» О.Малініна, аудіозапис пісні «Роксолана» (слова С.Галябарди, музика М.Слободенка, виконання А.Кудлай),  роздатковий матеріал «Тест-рейтинг», мультимедійні засоби наочності, опорні схеми «Рецензія на виступ».
Епіграф:
Мила нам добра звістка про наш край:
Вітчизни і дим для нас солодкий.
Г. Державін

Зміст і структура уроку

Методична ремарка. Учнів працюють у творчих групах: «літературознавці», «історики», «бібліографи», кожна з яких взаємодоповнює іншу. Протягом уроку  вчитель та  учні коментують виставку літератури, ілюстрації до твору, епіграф. Перед школярами на партах тексти твору, опорні схеми «Рецензія на виступ», роздатковий матеріал «Тест-рейтинг». Після кожного прослуханого виступу учні ставлять запитання досліднику, який захищає свої знання з обраної теми.

І. Організаційно-вступна частина уроку
ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання

Учень-бібліограф (випереджувальне завдання).
Дослідницька робота на тему «Осип Назарук – талановитий майстер слова».

Звучить славень (гімн) Українських Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина» (С.Чарнецький, Г.Трух  у виконанні О.Малініна (СD альбом «Червона калина», 2003 р.))
Учень-історик (випереджувальне завдання).
Дослідницька робота на тему «Осип Назарук як активний  учасник Організації Українських Січових Стрільців».

Виступи резензентів.
Опорна схема «Резенція на виступ»
1.Повнота відповіді.
2.Логіка викладу.
3.Наявність (відсутність) фактичних помилок у викладі.
4.Мовна грамотність.
5.Наявність прикладів.
6.Оцінювання відповіді.

ІІІ. Перевірка раніше засвоєних знань
Інтелектуальна розминка
1.У яких творах, що вивчали на уроках української літератури, автори  зверталися до історичної тематики? («Захар Беркут» І.Франко, «За сестрою» А.Чайковський).
2. Які історичні події найчастіше висвітлюють письменники у своїх творах? (Боротьба українського народу проти татаро-монгальського, турецького поневолення).
3.Якими рисами повинен бути наділений митець, що звертається до історичної тематики? (Ерудований, начитаний, повинен опрацювати історичні джерела, факти, вміти їх співставити та проаналізувати).
4. Чи доречний творчий домисел автора у творах на історичну тематику? (Обов’язково, бо без нього це не буде художній твір).

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, формування мотивації учіння
Постановка виконавських завдань
1.Узагальнити знання про події історичної доби ХVІ ст.
2.Систематизувати відомості про художню інтерпретацію образу Роксолани в українській та світовій літературі.
3. Прокоментувати доречність епіграфа уроку.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу
Учень-історик (випереджувальне завдання).
Особливості історичної доби ХVІ ст. на Україні
Тези відповіді
1.Люблінська унія (1569 р.) – утворення Речі Посполитої (союз Польського королівства та Великого Литовського князівства). Розподіл українських земель між сусудніми державами, повна ліквідація державності.
2.Наступ католицизму (православна церква переживала кризу).
3.Брестська церковна унія (1596 р.): об’єднання православної і католицької церкви під верховенством Римського Папи.
4.Православні церковні братства – осередки патріотично налаштованих громадян.
5.Кодекси законів – литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. – юридичне закріплення необмежених прав і привілеїв панів та безправне становище селян.
6.Козацтво як нова верства українського суспільсва.
7.Селянсько-козацькі повстання (під проводом Косинського (1591–1593), Наливайка (1594–1596), Жмайла (1625), Федоровича (Тряска, 1630 р.), Павлюка (1637) і Острянина (1638).
8.Турецькі й татарські напади на західноукраїнські землі.

Узагальнювальне слово учителя
Український народ, виходячи з дослідження, переживав у той час найглибший занепад. Державність його була зруйнована, життя простих людей надзвичайно важке, світла в кінці тунелю не видно. Можливо, саме тому О.Назарук своїм твором «Роксоляна» прагнув довести, що український народ таїть у собі великий потенціал, тому «Божа воля видвинула в тім часі одну жінку як найбільшу жіночу постать світової історії тієї епохи – просту русинку Настю Лісовську», щоб прославити її на весь світ. Вперше в Україні Роксолана згадується у 1924 р. у дослідженнях А.Кримського.

Бесіда.
1. У чому особливість написання повісті О.Назарука «Роксоляна»?
(О. Назарук  працював над повістю «Росколяна» упродовж кількох років: з 1918 по 1926 pp., а надрукована була аж у 1930 р. у Львові. Первісна її назва – «Роксоляна: Жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника й законодавця».)
2. Хто головні герої твору?
(Сулейман Катуні (Пишний)  і русинка-полонянка Настя Лісовська, дочка  священика Луки. Герої твору  жили на переломі Середньовіччя й Нових часів).
3.Хто така Роксоляна?
(Українська дівчина-бранка Анастасія Лісовська з Рогатина, яка потрапила в полон до турецького султана Сулеймана Пишного, згодом стала його дружиною і понад сорок років успішно правила Османською імперією, не забуваючи про Україну та допомагаючи їй).
4.Чому дівчину назвали Роксоляна?
(В стародавню добу вважали, що Роксоланія – це Русь, або Рутенія, територія між Доном та Дністром. А мешканців її, азовсько-чорноморських сарматів, називали роксоланами (рокс – аланами), тобто українцями).

Дослідницька робота. «Сучасні художні інтерпретації образу Роксолани»
Тезисний виклад

Багато митців слова зверталися до образу Роксолани, інтерпретуючи його по-своєму.
- Романтично-піднесені стосунки (О.Назарук. «Роксоляна»).
- Психологізм стосунків: любов-ненависть (П.Загребельний.«Роксолана»)
-Версії ділової угоди на патріотичному ґрунті (Ю.Колісниченко. «Роксолана», С.Плачинда. «Роксолана», Л.Забашта. «Дівчина з Рогатина», М.Лазорський. «Степова квітка».
-Постмодерні погляди на стосунки двох закоханих: султана і одаліски (Ю.Винничук. «Житіє гаремноє»).
- Головний герой – Ібрагім, образ Роксолани другорядний, як доповнення (Л.Гардел.ь. «Світанок закоханого»).
 - Екскурс у дитячі роки Роксолани, захоплення розповідями про козаків (Й.Тралов. «Роксолана»).
- Синтез кохання і розрахунку у ставленні Роксолани до султана (К.Климент. «Султана», К.Фальконер. «Гарем»).
Образ Роксолани у творчості турецьких письменників.
Турган Тан «Гюррем Султан»,  Орган Асен (п’єса з такою ж назвою). Автори  акцентують увагу на перипетіях довкола вбивства принца Мустафи, сина старшої жінки Сулеймана, наслідника престолу.

Звучить пісня в аудіозапису «Роксолана» (слова С.Галябарди, музика М.Слободенка, виконання А.Кудлай).

Робота над змістом твору
«Ланцюжок запитань та відповідей».

1.За яких обставин ми вперше знайомимося з Настею Лісовською?
2.Що нагадала циганка Насті перед весіллям?
3.Яка перша думка була у  Насті, коли вона отямилася?
4.Хто купив Настю у Бахчисараї та відправив до Кафи?
5.Як почувала себе бранка у школі невільниць у Кафі?
6.Чого навчав Настю турецький учитель Абдуллаг?
7. Чому не подобалися «свіжокуплені невольниці» улюбленій жінці султана?
8. За яких обставин відбулася перша зустріч Насті з султаном?
9. Куди відправилася на прощу Роксоляна?
10.Як складалося сімейне життя Роксоляни з Сулейманом?
11.Які кардинальні зміни відбувалися у сімейних стосунках, правлінні державою, коли Роксоляна стала дружиною Сулеймана?
12. З якою метою Роксоляна вирішила здійснити паломництво до Мекки?
13.Як визрозуміли думку автора: «І тому кожен з нас відбуде великий Гаддж до Творця свого»?

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань
 Сюжетно-композиційна особливість твору
Тема повісті – зображення двох світів: християнського, у якому  – безправне становище простих людей у важкі часи історичної доби ХVІ ст., коли західноукраїнські землі, перебуваючи під владою Польщі, потерпали від нападів турецьких  завойовників, та мусульманського, у якому панує диктатура влади, жорстокості й насильства.
Ідея повісті – утвердження думки автора про те, що міцна вдача, велика сила волі, цілеспрямованість та щира  любов до рідного краю здатні вивищити людину над безоднею безправ’я та зневаги; гімн чистому і світлому коханню; засудження насильства, жорстокості, власності.
 (Визначення  зав’язки, кільмінації, розв’язки повісті).
Коментар епіграфа

Тест-рейтинг   

Методика проведення. Учням пропонуються питання за зразком відкритого тесту, на які вони повинні дати відповідь самостійно. Після проведення тесту підраховується кількість правильних відповідей на кожне питання. Одержане число відняти від числа загальної кількості робіт – виходить «вартість» кожної відповіді. Чим більша кількість правильних відповідей, тим «менше» вона коштує. Чим менша кількість правильних відповідей, тим «дорожче» ця відповідь. Зіставивши результати тесту, переводимо систему балів у тридиційну систему оцінювання.

1.Чому О.Назарука часто виключали з навчальних закладів?
2.Хто назвав О.Назарука «однією з чоловічих постатей»?
3.Як називався видавничо-пропагандистський відділ, який організував О.Назарук у армії УСС?
4.Яку книгу видав митець у 1915 р. у Відні?
5.За яку книгу товариство «Просвіта» відзначило О.Назарука престижною «Михайловою премією»?
6. Чим займався О.Назарук в уряді УНР?
7. Коли письменник емігрував до Відня?
8. Де провів останні місяці свого життя письменник?
9. Яка доопрацьована книга О.Назарука вийшла друком у Львові у 1930 р.?
10. Хто навчав премудростей Корану Настю Лісовську?
11.Що таке гаддж?
12.Продовжіть висловлювання старця: «Гріх робить мати, котра більше любить дітей, аніж…»

Відповіді:1.Вважали політично неблагонадійною людиною. 2.І.Кедрин. 3.«Пресова квартира» УСС. 4. «Співанки Українських Січових Стрільців». 5. «Князь Ярослав Осмомисл». 6.Очолив Управління преси та інформації УНР. 7. Після втрати УНР державності. 8. У Кракові. 9.«Роксоляна: Жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника й законодавця».  10. Турецький учитель Абдулаг. 11.Паломництво, подорож до святого місця. 12. «…Бога і заповіді його».

VІІ. Підведення підсумків уроку і повідомлення д/з.   
Оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи, оголошення домашнього завдання.
1.Опрацювати матеріал підручника (відповіді на запитання; виконання завдань пошукового, творчо-розвивального характеру) стор.281-282; 296-297; 298;303; 311.
2.Письмове завдання 1 (стор.311).
3.Виконайте порівняльний аналіз образу Роксолани у  творах О.Назарука «Роксоляна» та С.Плачинди «Роксолана».

Використана література
Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба. – Київ: Наукова думка, 1995. – 688 с.
Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – Київ: Левада, 1999. – 696 с.
Коли земля стогнала. ІІ пол. XVI – І пол. XVIІ ст. / В. О. Щербак. – Київ: Україна, 1995. – 432 с. (Історія України в прозових творах і документах).
Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 88 с.
Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./О.В.Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. – С.288-311.


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці

Планування уроків з української літератури онлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з української літератури 8 класу скачати

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст > О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст. Конспект уроку і опорний каркас