KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота № 2. Створення слайдових презентацій засобами MS PowerPoint

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Практична робота № 2. Створення слайдових презентацій засобами MS PowerPoint


Таблиця 5.1

   №
  Завдання 
  Кількість балів
  1
  2
  3

  У папці Практичні роботи вашої структури папок створіть папку Практична робота № 2.
  Завдання 1. Створити презентацію на основі поданої та внести зміни відповідно до завдань
 1.1   

Відкрийте презентацію Заготовка Гривня.ppt, що зберігається в папці Презентаціі\Українські Гривні на CD-диску, та перегляньте її в режимі демонстрації.

Збережіть презентацію на вашому комп’ютері з іменем Гривня.ррї в папці Практичні роботи\Практична робота №    2  вашої структури папок.

2  бали

2  бали

 1.2
Виділіть титульний слайд презентації. Внесіть зміни в підзаголовок таким чином, щоб в ньому відображалося ваше ім’я, прізвище та бали клас, в якому ви навчаєтесь. До тексту підзаголовка застосуйте такі параметри форматування: шрифт — Arial, розмір шрифту — 28 пт, накреслення — напівжирне з тінню, колір — бордо.  4  бали
 1.3

 Вставте до титульного слайда два зображення банкноти номіналом 1 гривня із файлів Гривня 1_1.jpg та Гривня 1_2.jpg, що збережені в папці Презентації\УкраїнськіГривні на CD-диску.  
Розмістіть вставлені зображення відповідно до зразка.   

                                                        Зображення

 4  бали
 1.4

Виділіть слайд із заголовком Основні відомості. Заповніть другий 6 стовпець таблиці, що розміщена на ньому.   
Потрібні відомості скопіюйте з файла Відомості.їхї, що зберігається в папці на CD-дискy

Знайдіть в Інтернеті дані про співвідношення курсу української гривні до американського долара на момент виконання практичної роботи.   

                                                     Слайд із заголовком Основні відомості

 6  балів


2  бали

 1.5  До слайда із заголовком Історія і сучасність додайте організаційну діаграму пірамідального типу, кількість елементів якої відповідає кількості банкнот різного номіналу. В текстові написи елементів  діаграми введіть номінали банкнот від найбільшої до найменшої.   5 балів
 1.6

Виділіть слайд із заголовком Про що «говорять» банкноти?  Змініть вигляд маркера списку на анімований мальований маркер,  як на зразку. 

Додайте до слайда стрілки, щоб поставити у відповідність 22.10-4.jpg елементам списку фрагменти зображень грошової купюри номіналом 200 грн.

                                                        Фрагменти зображень грошової купюри номіналом 200 грн.

 3 бали


 2  бали   Завдання 2. Додати нові слайди до презентації за вказаним сценарієм
 2.1

Після останнього слайда презентації Гривня.ррї додайте новий слайд. Застосуйте до нього макет вмісту Заголовок і об’єкт та введіть  до його заголовка текст Видатні особистості України.

Перегляньте зображення банкнот української валюти та визначте, чиї портрети зображені на них. Вставте до слайда таблицю та заповніть її.

Таблиця

 2 бали 10  балів

 2.2

Створіть новий слайд та введіть в область заголовка текст Пам’ятки історії та культури України.

Визначте, зображення яких визначних пам’яток містять банкноти різного номіналу. Вставте до слайда таблицю та заповніть її.

Таблиця

  2 бали


 10 балів

 2.3

З презентації Банкноти.ррї, що зберігається в папці Презентації\Українські Гривні на СD-диску, скопіюйте всі слайди, крім першого, та додайте їх до презентації Гривня, ррі.

                                  Презентація

  2 бали
 2.4
Зображення банкнот на слайдах, які були вставлені із презентації Банкноти.ррї, розмістіть по горизонталі.  2 бали
 2.5 Перегляньте презентацію в режимі демонстрації та збережіть зміни в презентації Гривня.ррї.  2 бали
   Завдання 3. Створити презентацію на основі Майстра автовмісту
 3.1 За допомогою шаблону автовмісту Загальна доповідь створіть у папці Практичні роботи\Практична робота № 2 вашої структури папок презентацію Дизайн рекомендації.ррї.  
 2 бали
 3.2 Заповніть обраний шаблон презентації потрібними даними з файла Дизайн презентації, що зберігається в папці Презентації на СD-диску У разі потреби змініть макет.  6 балів
 3.3 Збережіть презентацію у форматі демонстрації та перегляньте її.  2 бали
  Завдання 4.Створити презентацію на основі шаблону оформлення на задану тему
 4.1 За допомогою пошукової системи Google знайдіть відомості щодо вибору флеш-пам’яті.  2 бали
 4.2 Збережіть у папці Обране на вашому комп’ютері адреси трьох знайдених сайтів: статті, форуму та Інтернет-магазину.
За потреби можна скористатися матеріалами сайтів:
http:/ /www.mobitrade.ua/info/news/55.html
http:/ /otvety.google.ru/otvety/thread7ticN73b407108e6ad7ef
 3 бали
 4.3 Застосуйте до всіх слайдів презентації шаблон оформлення Мережа.роґ. У папці Практичні роботи\Практична робота № 2 вашої структури папок створіть презентацію Добір флеш-пам’яті.ррї з 6 слайдів. Сценарій презентації запишіть у таблицю. Відповідно до розробленого сценарію доберіть макети слайдів презентації Добір флеш-пам’яті.  6 балів
 4.4 Перегляньте презентацію в режимі демонстрації та збережіть зміни в презентації Добір флеш-пам’яті.ррї.  3 балМорзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.