KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література


Українська література уроки.jpg

Содержание

Українська література

Література являється предметом гуманітарного циклу, який допомагає учневі відчути єдність світу і людини, виявити загальнолюдські цінності, сприяти возз'єднанню цілісного світосприйняття.

Українська література – це духовне багатство народу України, його цивілізованість та висока моральність. Це мистецтво слова, має в собі потужний заряд позитивної та духовної енергетики. Літературне мистецтво формує національні цінності та передає їх наступним поколінням.

На уроках з цієї дисципліни школярі одержують уявлення про найважливіші етапи її розвитку, знайомляться з національною своєрідністю української літератури, вивчають програмні твори українських письменників та знайомляться з їх біографією.

 Knop 1 - копия.jpeg Обери свій клас і вивчай українську літературу онлайн за звичайною шкільною програмою!

Головною метою вивчення української літератури є:

  • Підвищити загальну освіченість дитини.
  • Формувати вміння не тільки читати, але й усвідомлювати прочитаний художній твір.
  • Продовжувати розширювати культурно-пізнавальні інтереси школярів.
  • Викликати цікавість до читання художньої літератури.
  • Виховувати національну свідомість, як громадянина України.
  • Формувати гуманістичний світогляд особистості та її національних і суспільних цінностей.

Цей предмет:

  • Сприяє формуванню особистості, збагаченню її внутрішнього світу та позитивно впливає на свідомість.
  • Знайомить з українською культурою, її історичною спадщиною.
  • Виховує морально-естетичний смак, розвиває інтелект та креативні здібності.

 Knop 1 - копия.jpeg Найцікавіші уроки  підвищеного стандарту з української літератури для тебе саме тут!

Що нам дає вивчення цього предмету?

В шкільній програмі з української літератури закладена основа поєднання словесної науки з мистецтвом слова, які розкривають їх закономірності та джерельні багатства. В залежності від року навчання підібрано художні твори, які відповідають можливостям дітей в залежності від віку та їх психологічних можливостей.

В початкових класах школярі навчаються читати та сприймати художні твори, бережливо відноситись до книжок та отримувати задоволення від читання.

Учні середніх класів знайомляться з усною народною творчістю та з творами новітньої літератури. В цих класах діти дізнаються про твори, в яких розповідається про суспільне життя, морально-етичні проблеми, які хвилюють суспільство.

Діти, починаючи з 6 класу, вивчають художні твори, які мають історико-літературне підґрунтя. В старших класах школярі продовжують знайомитись з історичними та класичними творами, дізнаються про зв'язок літератури з суспільним життям, вивчають творчі характеристики письменників. Але для старшокласників підібрані більш складні твори, наближені до вимог вивчення в старших класах.

Сучасна українська література

До сучасної літератури відносяться твори українських письменників останніх десятиліть. Терміном «сучасна» називають українські твори написані з того часу, як Україна здобула свою незалежність. Після розпаду СРСР, було скасовано радянську цензуру і в результаті виникнення більшої свободи та відкритості людського суспільства, сучасна література України почала висвітлювати такі заборонені теми, як Голодомор і та інші. Вона основана на нових стилістичних прийомах, таких, як постмодернізм, використання суржика, змішуванням літературних жанрів, епатажність, а також висвітлення соціальних проблем та історичної пам'яті.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

В Гіпермаркеті Знань є можливість ознайомитись українською літературою, як з історичною, так і з творами сучасних письменників. Конспекти, перекази, кейси, практикуми, реферати та інші цікаві та необхідні уроки познайомлять вас з особливостями сучасної української літератури, занурять в історичні події словесної творчості, познайомлять з українськими письменниками різних епох.


Переконайся, що  саме тут зібрані найкращі уроки з української літкратури:

Твій друг – книга

«Лисичка та журавель». Прислів'я

До джерела народної мудрості

«Скільки років Діду Морозу» А. Коваль

Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння

Слово про похід Ігорів – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу

М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Пригодницький романтичний сюжет повісті