KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформатика 9 клас

Інформатика 9 клас  містить навчальний матеріал до таких тем як інформація, інформаційні процеси та системи,  апaратне забезпечення інформаційних систем, системне програмне забезпечення й службове програмне забезпечення, поняття комп'ютерного вірусу,  антивірусні програми, комп 'ютерні мережі,  поняття комп'ютерної графіки та ін.Тут зібрані конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси, що дають можливість не лише вдосконалювати здобуті знання, а й здобувати нові.Гіпермаркет знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас


Початкове ознайомлення з ком’ютером


Інформація. Інформаційні процеси та системи

І. Поняття про інформацію.
2. Об'єкти та їх властивості.
   

Aпaратне забезпечення інформаційних систем
3. Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.
4. Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки.
5. Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.
       

Системне програмне забезпечення
6. Загальні відомості, класифікація, основні функції та складові ОС (Встановлення та вилучення компонентів ОС.    Драйвери пристроїв, конфлікти між обладнанням)
7. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу ОС.
8. Робота з об'єктами файлової системи
9. Пошук інформації на комп'ютері.
10. Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача ОС.
11. Практична робота № 3. Робота з об'єктами файлової системи.
12. Практична робота № 4. Пошук інформації на комп'ютері.
       

Службове програмне забезпечення
13. Поняття комп'ютерного вірусу. Антивірусні програми.
14. Архівування даних. Робота з оптичними дисками.
15. Практична робота № 5. Захист комп'ютера від вірусів.
16. Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.
       

Комп 'ютерні мережі
17. Поняття про глобальну і локальну комп'ютерну мережу.
18. Навігація в локальній мережі
19. Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
20. Призначення й структура мережі Інтернет
21. Використання та настроювання браузера. Засоби пошуку інформації в мережі Інтернет.
22. Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті
        

Основи роботи з текстовою інформацією
23. Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту
24. Введення та редагування тексту
25. Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту
26. Практична робота № 10. Робота з тестовими фрагментами.


Комп 'ютерна графіка
27. Поняття комп'ютерної графіки
28. Джерела й параметри растрових зображень
29. Робота в середовищі редактора растрової графіки
30. Практична робота № 11. Створення растрових зображень
31. Принцип побудови й обробки векторних зображень
32. Засоби графічного векторного редактора.
33. Практична робота № 12. Створення векторних зображень.
34. Узагальнюючий урок

Уроки інформатики онлайн, методичні розробки, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.