KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформаційні ресурси сучасного суспільства. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас. Повні уроки>> Інформатика: Інформаційні ресурси сучасного суспільства.

Содержание

Тема

 • Інформаційні ресурси сучасного суспільства

Мета

 • Розглянути поняття «ресурс», «інформаційний ресурс» і їх класифікації.

Тип уроку

 • теоретичний

Хід уроку

Поняття "ресурс"


Ресурс - це запаси або джерела чого-небудь. В індустріальному суспільстві, де велика частина зусиль спрямована на матеріальне виробництво, відомі такі основні види ресурсів:

 • матеріальні ресурси
 • природні ресурси
 • трудові ресурси
 • фінансові ресурси
 • енергетичні ресурси


Ресурс


Поняття "інформаційне суспільство"

Інформаційне суспільство зміщує значущість з традиційних видів ресурсів на інформаційні.

Одним із ключових понять у процесі інформатизації суспільства є поняття «інформаційний ресурс».


Ресурс


Поняття "інформаційні ресурси"

Інформаційні ресурси - це зібрані людьми знання, призначені для соціального використання і зафіксовані на матеріальному носії.

Ще одне визначення інформаційного ресурсу - ідеї людини і вказівки для їх реалізації, накопичені у вигляді, який дозволяє їх відтворювати (книги, статті, дисертації, документація і так далі).

Головна відмінність інформаційних ресурсів від усіх інших видів (трудових, енергетичних тощо) полягає у тому, що чим більше їх витрачають, тим швидше ці ресурси ростуть.


Ресурс
Інформаційні ресурси у вигляді знань матеріалізовані у форму документів, баз даних, алгоритмів, програмного забезпечення, а також витворів мистецтва, літератури і науки.

На сьогодні, ще невідомо або не підраховано, який об'єм трудових ресурсів треба задіяти у сфері виробництва і поширення інформаційних ресурсів в інформаційному суспільстві. Але у майбутньому, поза сумнівом, ці проблеми мають бути вирішені.


Ресурс


Отже, розвиток світових інформаційних ресурсів дозволив:

 • перетворити діяльність по наданню інформаційних послуг в окрему сферу людської діяльності
 • сформувати ринок інформаційних послуг на світовому і державному рівні
 • створити бази ресурсів окремих регіонів і держав з простим і недорогим доступом
 • підвищити оперативність і швидкість рішень, наприклад, у банках або фірмах за рахунок своєчасного використання необхідної інформаціїПоняття "інформаційний продукт"


Інформаційні ресурси - основа і фундамент для формування інформаційних продуктів.

Кожен інформаційний продукт представляє інформаційну модель його власного виробника, є результатом інтелектуальної діяльності людини і має бути зафіксований на матеріальному носії у вигляді книг, документів, статей, програм тощо.

Значить, інформаційний продукт - це сукупність певних даних, сформованих самим виробником для поширення у будь-якій формі.

Він може поширюватися такими ж способами, як і будь-який матеріальний продукт, за допомогою послуг.

Поняття "інформаційна послуга"

Послуга - це результат діяльності окремої особи або цілого підприємства, спрямований на задоволення потреби людини у використанні яких-небудь продуктів. А отримання і представлення користувачем інформаційних продуктів називається інформаційною послугою.


Поняття "інформаційна послуга"Приміром, бібліотеки є місцем зосередження величезних запасів інформаційних ресурсів.

Можна перерахувати види інформаційних послуг, які надаються бібліотечною сферою:

 • надання повних текстів книг і документів
 • видача і отримання результатів бібліографічного пошуку (довідки, покажчики, таблиці, огляди і так далі)
 • виставки нових надходжень, науково-технічні конференції тощоІнформаційні ресурси


База даних


Об'єми баз даних істотно збільшилися з появою комп'ютерів і, як результат, відбувається розширення кола інформаційних послуг.

Інформаційні послуги формуються тільки за наявності баз даних в комп'ютерному або некомп'ютерному варіанті.

База даних - це сукупність взаємозв'язаних даних, організація яких побудована на загальних принципах зберігання і управління даних.

Бази даних існували і до винаходу комп'ютера (але тоді вони так не називалися) у бібліотеках, архівах, фондах і так далі
Самоконтроль

1. Що означає термін «ресурси»?

2. Які бувають ресурси?

3. Що таке інформаційні ресурси?

4. Яку особливу властивість мають інформаційні ресурси в порівнянні з будь-якими іншими?

5. Що являє собою інформаційний продукт?

6. Що таке інформаційна послуга?

Список використаної літератури


1. Урок на тему: «Інформаційні ресурси», Бабакова А. М., м. Бердянськ

2. Гулин В. Н. Інформаційний менеджмент. Інформаційні технології, що забезпечують управління інформаційними ресурсами. - М.: Сучасна школа, 2008 р.

3. Попов В. Н. Інформаційні технології у сфері управління: навчальний посібник / В. Н.Попов. - Томськ: Вид-во Томського політехнічного університету, 2008 р.Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.Над уроком працювали

Соловйов М. С.

Бабакова А. М.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 10 клас