KNOWLEDGE HYPERMARKET


Історія України 8 клас

                                                                                

Історія України 8 клас познайомить школярів з  Новою  добою в історії України,його боротьбою за свою незалежність і пов'язаними з нею подвигами, тріумфами та трагедіями. Цей період називається козацькою добоюі є визначною темою в історії України.   Адже українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу.  Протягом навчання в 8 класі учні  дізнаються про однин із головних здобутків означеного періоду -  виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, а також  познайомляться із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу — козацькими ватажками, діячами церкви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії України цієї доби.
Використовуючи матеріали по історії України зібрані на Гіпермаркеті знань, можна довідатись як про окремі факти історії України доби Козаччини, так і навчатись предметові системно в режимі  онлайн в зручний час.Гіпермаркет знань>>Історія України>>Історія України 8 клас


Вcтуп
Тема 1. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.


Українські землі в ХVІ ст.
Тема 2. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.

Тема 3. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.

Тема 4. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.

Тема 5. Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.

Тема 6. Виникнення Запорізької Січі.

Тема 7. Наростання національно-визвольної боротьби.   

Тема 8. Культура України. Розвиток освіти і книгодрукування.   

Тема 9. Розвиток мистецтва.   

Тема 10. Урок узагальнення.

Тема 11. Тематичне оцінювання

  

Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Тема 12. Соціально-економічне становище.

Тема 13. Церковне життя наприкінці XVI- першій половині XVII ст.

Тема 14. Українське козацтво в першій чверті XVII ст.

Тема 15. Національно-визвольні повстання українського народу.

Тема 16. Культура України.Розвиток  освіти і літератури.   

Тема 17. Розвиток мистецтва.

Тема 18. Урок узагальнення.

Тема 19. Тематичне оцінювання.


Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Тема 20. Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.

Тема 21. Початок   Національно-визвольної війни.

Тема 22. Розгортання Національно-визвольної боротьби у 1648-1651 рр.

Тема 23. Заснування   української козацької держави –Війська Запорізького   

Тема 24. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.

Тема 25. Українська держава- Гетьманщина в системі міжнародних відносин.   

Тема 26. Україно-московський договір 1654р.   

Тема 27. Урок узагальнення.   

Тема 28. Тематичне оцінювання.


Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.

Тема 29. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1656-1657 рр.

Тема 30. Україна в роки правління гетьмана І.Виговського.

Тема 31. Порушення територіальної цілісності Української держави-Гетьманщини.

Тема 32. Правобережна Україна в 60-80-х рр. XVII cт

Тема 33. Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII cт.

Тема 34. Запорізька Січ у другій половині XVII cт.   

Тема 35. Господарське, культурне та церковне життя в українських землях.   

Тема 36. Урок узагальнення.   

Тема 37. Тематичне оцінювання.   


Українські землі в XVII —у першій половині XVIIІ cт.

Тема 38. Гетьманщина наприкінці XVII – на початку XVIIІ cт.

Тема 39. Україна в подіях Північної війни.Повстання гетьмана І.Мазепи.

Тема 40. Україна після Полтавської битви.   

Тема 41. Культура України в другій половині XVII –першій половині XVIІI cт. 

Тема 42. Урок узагальнення.

Тема 43. Тематичне оцінювання.


Українські землі вдругій половині XVIIІ cт.
Тема 44. Лівобережна та Слобідська Україна.Ліквідація Гетьманщини. 

Тема 45. Правобережна Україна.Національно-визвольна боротьба.

Тема 46. Західноукраїнські землі. Поділ Речі Посполитої

Тема 47. Ліквідація Запорізької Січі. Південна Україна.

Тема 48. Культура України в другій половині XVIIІ cт 

Тема 49. Розвиток мистецтва

Тема 50. Урок узагальнення

Тема 51. Тематичне оцінювання

Тема 52. Підсумкове узагальнення

Уроки історія України онлайн, методичні розробки історія, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.