KNOWLEDGE HYPERMARKET


Історія програмного забезпечення та ІКТ. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас. Повні уроки>> Інформатика: Історія програмного забезпечення та ІКТ.

Содержание

Тема

  • Історія програмного забезпечення та ІКТ.

Мета

  • Ввести в короткий історичний екскурс програмного забезпечення і інформаційно-комунікаційних технологій. Виділити основні тенденції розвитку ПЗ.

Тип уроку

  • теоретичний.

Хід уроку

Поняття програми

Електронні обчислювальні машини є ефективним засобом для виконання будь-яких операцій з інформацією. Але для цього необхідно створити для комп'ютера інструкцію на зрозумілій йому мові - програму, яка пояснює як саме треба обробити інформацію. Власне, сам комп'ютер абсолютно не володіє ніякими знаннями - вони усі знаходяться у виконуваних на ньому програмах.

Залежно від програми, можна перетворювати ПК на робоче місце письменника або вченого, дизайнера або відеорежисера, радіоведучого або архітектора.

З розширенням можливостей ПК користувачу ПЗтрібно усе більш різноманітне програмне забезпечення (ПЗ) для вирішення тих або інших завдань.

Перші пакети програмного забезпечення були простими тематичними підбірками додатків для вирішення певних завдань в тій або іншій сфері.

Сучасний програмний пакет є складною програмною системою, який включає спеціалізовані системні і мовні засоби.


Програмне забезпечення

Покоління прикладних програм

Наприклад, в історії розвитку обчислювальних прикладних програм можна виділити чотири покоління, кожне з яких характеризується певними особливостями, які входять до складу компонентів - вхідних мов, предметного, системного забезпечення.В якості вхідних мов прикладні програми першого Покоління використовували універсальні мови програмування (Фортран або Алгол 60 ) або мови управління завданнями операційних систем. Складання завдань на таких мовах практично не відрізнялося від того, яке пише програма алгоритмічною мовою.

Програмне забезпечення


У другому Поколінні розробка прикладних програми відбувалася за участю системних програмістів. Це призвело до появи спеціалізованих вбудованих мов на базі універсальних мов програмування. Перекладач з такої мови був препроцесором до транслятора від ПЗвідної алгоритмічної мови.

Третій етап розвитку прикладних програм пов'язано з появою самостійних вхідних мов, орієнтованих на простих, буденних користувачів.

Особлива увага приділялася системним компонентам таким, що забезпечує простоту і зручність. Це досягається головним чином за рахунок такої спеціалізації вхідних мов і включення до складу пакету засобів автоматизованого планування обчислень.


Четвертий етап характеризується створенням прикладнихх програм, експлуатованих в діалоговому режимі роботи. Основною перевагою такої взаємодії є можливість зворотного зв'язку з користувачем в процесі побудови, рішення задачі і аналізу отриманого результату.


Програмне забезпечення

Тенденції розвитку програмного забезпечення

Можна виділити тенденції розвитку програмного забезпечення:

Процес стандартизації. Спільна робота різних виробників по призводить до так званої стандартизації окремих елементів інтерфейсу додатків, файлових форматів тощо – це, власне, зручно для самих користувачів. Такі зміни відбуваються з тієї простої причини, що розробники ПЗ переймають або копіюють один в одного корисні знахідки і вдалі прийоми, прагнучи Поєднати свої програми з іншими популярними.

ПЗ як товар.

Створення ПЗ для комп'ютерів за короткий час перетворилося із заняття «самотніх» ентузіастів-програмістів в потужну сферу промисловості, яка розвивається.
Найважливіші властивості програм. При розробці комерційного ПЗ основним завданням фірм-розробників являється забезпечення окупності і успіху програм на ринку. Необхідно, щоб вони мали такі якості:

  • функціональність програми (повнота задоволення потреб користувача)
  • зручний, звичний і зрозумілий інтерфейс користувача
  • простота освоєння програми
  • надійність програми (стійкість до помилок користувача)


Програмне забезпечення

Збільшення потужності програм є найважливішою тенденцією розвитку ПЗ - програми повинні швидко обробляти величезну кількість інформації, надавати користувачеві більше функцій і т.д. Для цього, розробники ПЗ активно використовують тенденцію збільшення потужності самих комп'ютерів.

Наприклад, з часом в табличний редактор включається функція бази даних, у видавничу систему - функція текстового редактора - прикладів багато.

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ (англ. Information communication technology) - широка сфера людської діяльності, яка відноситься до створення і розвитку технологій управління і обробки даних із застосуванням електронної обчислювальної техніки або комп'ютера.
Під інформаційно-комунікаційними технологіями, останнім часом, найчастіше розуміють комп'ютерні технології.

Так, ІКТ найчастіше мають справу з комп'ютерами і програмним забезпеченням для зберігання, обробки, захисту і передачі інформації.

Фахівцями у сфері комп'ютерної техніки і програмуванню іноді називають IT -спеціалістами.


Основні напрями сучасних ІК технологій


Основні напрями сучасних ІК технологій включає:

  • обробка інформації за допомогою комп'ютера за певними алгоритмами
  • зберігання гігантських об'ємів інформації на матеріальних носіях
  • передача інформації на відстаньСамоконтроль

1. Що таке програма?

2. Покоління прикладних програм – коротка історія

3. Виділіть основні тенденції розвитку ПЗ.

4. Що таке ІКТ?

5. Напрями сучасних ІКТ.


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Історія програмного забезпечення», Голубєв В. С., м. Житомир.

2. Урок на тему: «Інформаційно-комунікаційні технології», Пономаренко П. Л., м. Волгоград

3. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. – Вильямс, 2002 г.

4. Можаров Р.В., Можарова Н.Р., Евтеев В.В. Программное обеспечение персональных компьютеров//Учебное ПЗсобие для вузов. - М.: Финстатинформ, 1999 г.
Скомновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Пономаренко П. Л.

Голубєв В. С.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас