KNOWLEDGE HYPERMARKET


Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення).
 
Строка 37: Строка 37:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку]  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку]  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29._%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%28%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%29 закриті вправи (тільки для використання вчителями)]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання  
   
   

Текущая версия на 21:29, 24 декабря 2012

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення).


Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення).

Алгоритми
1. Що таке алгоритм? Для кого складаються алгоритми?
2. Пригадайте системи команд виконавців Черепашка і Восьминіжка
3. Наведіть приклади алгоритмів з оточуючого життя, з навчальних предметів.

У попередніх класах ми з вами навчилися складати алгоритми для виконавців Кенгуру, Навантажувач, Черепашка, Восьминіжка.
Давайте пригадаємо основні означення і правила, якими ви користувалися при складанні алгоритмів.
1. Алгоритм — це послідовність команд, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.
2. Алгоритми призначені для виконавців і можуть містити лише ті команди, які ці виконавці можуть виконати.
3. Якщо кожна команда алгоритму завжди виконується, причому тільки один раз, то такий алгоритм називається лінійним.
4. Серед команд алгоритму може бути команда присвоювання. її загальний вигляд такий:
<ім'я змінної> := <число, ім'я змінної або арифметичний вираз> її призначення — запам'ятати певне значення або результат обчислення. Наприклад: х := 2; а := -4.6; у := х; t := 4 * 5 + 22/67 сума := сума + 1.
Нагадуємо, що:
Знак   „:=”  називається знаком присвоювання.
Ім'я змінної може містити літери латинського і українського алфавітів, цифри, але цифра не може бути першим символом імені.
Дія множення, на відміну від математики, позначається символом , а дія ділення — символом .

Лінійні алгоритми
Розглянемо задачу на складання лінійного алгоритму для обчислення значення виразу.

Задача 1. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу а - b*с, де а,b,с — дійсні числа.
Складатимемо цей алгоритм для виконавця, який уміє виконувати арифметичні дії дійсними числами і запам'ятовувати результат. Запишемо алгоритм розв'язування "сї задачі в словесній формі:
1. Задати значення змінних а, b, с.
2. Обчислити значення виразу b*с і результат присвоїти (запам'ятати як значен¬ня) змінній х.
3. Обчислити значення виразу а - х і результат присвоїти змінній у.
4. Повідомити значення змінної у.
5. Закінчити виконання алгоритму.
Звертаємо вашу увагу: в командах 2 і 3 обчислюється значення виразу і результат обчислення присвоюється (запам'ятовується як значення) певній змінній. Тому для них зручно використовувати таку форму запису:
2.х:-b*с 3. у .— а - х
Тоді алгоритм виглядатиме наступним чином: 1. Задати значення змінних а, b, с.
2.х:=b*с З.у:=а-х
4. Повідомити значення змінної у.
5. Закінчити виконання алгоритму.
Блок-схема цього алгоритму виглядатиме так:

Блок-схема цього алгоритму виглядатиме так

Виконаємо алгоритм для таких значень змінних: 1.а-3;b-4;с- -2. 2.a = -5,1; b= 14;с = 0,2. З.а = -15;b=4,2;с = 0.

Виконаємо алгоритм для таких значень змінних

Алгоритми з розгалуженням
Ви знаєте, що алгоритм може містити команду, в якій перевіряється умова і, залеж¬но від результату перевірки цієї умови (     Так або   Ні ), виконуються різні послідовності команд. Така команда називається командою розгалуження. Команда розгалуження має повну форму:
Якщо <умова>
<Послідовність команд 1 > Інакше
<Послідовність команд 2> Все
і неповну форму:
Якщо <умова>
<Послідовність команд> Все
Алгоритм, який містить команду розгалуження, називається алгоритмом з розгалуженням.
Задача 2. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу (а - d) : (с - d), де а, b,с,d— дійсні числа.
Ця задача відрізняється від попередньої тим, що вираз містить дію ділення. А дія ді¬лення в математиці особлива — її не завжди можна виконати. У даній задачі значення виразу не можна обчислити, якщо значення виразу с - й дорівнюватиме нулю. Під час складання алгоритму розв'язання задачі треба врахувати і цей випадок.
Складатимемо цей алгоритм для виконавця, який уміє виконувати арифметичні дії над дійсними числами, порівнювати дійсні числа і запам'ятовувати результат.
Запишемо алгоритм розв'язування цієї задачі:
1. Задати значення змінних а, b, с, d.
2. х := с - d.
3. Якщо х = 0, то повідомити «Вираз значення не має: ділення на нуль» і викона¬ти команду 7, якщо ні — виконати команду 4.
4. у := а - b.
5. z := у/х.
6. Повідомити значення змінної z.
7. Закінчити виконання алгоритму. Наведемо блок-схему цього алгоритму.

Наведемо блок-схему цього алгоритму.

Виконаємо алгоритм для різних значень змінних а, b, с, d.
1. а=5;b = 6;с = -3;d = 5.
2. а = 2,5; Ь = -4,2; с = 12,15; d = 7,15.
3. а = 12,3 b = -1;

Виконаємо алгоритм для різних значень змінних а, b, с, d.

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту


Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.