KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформатика 8 клас

Інформатика 8 клас містить чимало ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по будь-якій з тем інформатики. Розміщені на Гіпермаркеті знань матеріали допоможуть у вивченні таких тем, як комп’ютерні мережі, комп'ютерні презентації, система візуального програмування Turbo Delphi 2006, складання обчислювальних алгоритмів, створення веб-сайтів. Найкращі конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси зібрані на Гіпермаркеті Знань й доступні кожному в режимі онлайн!Гіпермаркет знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас


Початкове ознайомлення з ком’ютером

Тема 1. Техніка безпеки та правила поведінки при роботі на ПК. Тестування з ТБ


Комп'ютерні презентації
Тема 2. Поняття презентації
Тема 3. Створення нової презентації .

Тема 4. Принципи створення презентації 

Тема 5. Слайд та його властивості

Тема 6. Практична робота №1:"Створення презентації"
Тема 5. Об'єкти та операції над ними.
Тема 6. Анімація в презентації
Тема 7. Контрольна робота №1. Інформатика 8 клас
Тема 8. Творча робота №1. Інформатика 8 клас


Комп’ютерні мережі
Тема 9. Поняття про комп’ютерні мережі, їх призначення. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії
Тема 10. Глобальна мережа Інтернет. Передача даних в Інтернеті. Поняття  протоколу, основні протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті: ІР-адреса, доменне ім’я, URL - адреса. Основні служби Інтернету, їх сервіси. Підключення до Інтернету, провайдери.
Тема 11. Служба WWW. Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали. Браузер, основні об’єкти головного вікна та їх призначення. Перегляд веб-сторінок за допомогою браузера.   
Тема 12. Основні способу пошуку інформації в Інтернеті. Добірки посилань, пошукові каталоги та пошукові системи, їх використання для пошуку. Метапошукові системи.
Тема 13. Поштова служба Інтернету. Е-пошта і веб-пошта. Реєстрація власної поштової скриньки на поштовому сервері.
Тема 14. Поняття, створення, відправлення, одержання листів.  
Тема 15. Список контактів (адресна книга).Про комп’ютерні мережі та їх призначення.   
Тема 16. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії.
Тема 17. Контрольна робота №2. Інформатика 8 клас.

Система візуального програмування Turbo Delphi 2006
Тема 18. Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення)..

Складання обчислювальних алгоритмів
Тема 19. Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.
Тема 20. Система візуального програмування Turbo Delphi 2006. Відкриття готового і створення нового проекту.
Тема 21. Структура проекту, запис проекту на зовнішній носій. Виконання проекту.
Тема 22. Форма, її властивості та їх значення, зміна значень властивостей до початку виконання проекту.
Тема 23. Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi.

Тема 24. Практична робота № 2:"Створення проекту, у ході виконання якого вибір кнопки призведе до зміни кольору форми на пурпурний, а також до зміни розмірів форми"

Тема 25.Практична робота № 3:"Створення проекту, у ході виконання якого після вибору кнопки відбувається множення на 2 введеного в поле дійсного числа."

Тема 26. Практична робота № 4:"Створення проекту, на формі якого розташувати дві кнопки: доступна і видима, а інша — невидима і недоступна."

Тема 27. Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта.

Тема 28. Змінні в мові програмуванні Delphi, їх тип. Основні типи числових змінних.
Тема 29. Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок.
Тема 30. Дві форми команди розгалуження в мові програмування Delphi. Перемикачі та прапорці, їх властивості.
Тема 31. Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження.
Тема 32. Контрольна робота №3. Інформатика 8 клас.
 Cтворення веб-сайтів
Тема 33. Етапи створення веб-сайтів.
Тема 34. Конструювання сайту за допомогою шаблонів на спеціальних серверах.
Тема 35. Практична робота № 5: „Конструювання сайту за допомогою шаблонів на спеціальних серверах.”.
Тема 36. Створення і наповнення власних блогів.
Тема 37. Практична робота № 6: „Створення і наповнення власних блогів.”.
Тема 38. Контрольна робота №4. Інформатика 8 клас


Уроки інформатики онлайн, методичні розробки, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.