KNOWLEDGE HYPERMARKET


Алгоритми та їх властивості. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас. Повні уроки>> Інформатика: Алгоритми та їх властивості.

Содержание

Тема

  • Алгоритми та їх властивості.

Мета

  • Ознайомити з поняттям «алгоритм». Дати представлення про властивості і призначення алгоритмів.

Хід уроку

Поняття "алгоритм"


Алгоритмом називається точна послідовність дій, які забезпечують одержання потрібного результату з вихідних даних. Алгоритми призначені для виконання його або ж людиною або ж автоматичним пристроєм.


Алгоритми записуються у вигляді форм представлення:

  • словесна (запис природньою мовою)
  • графічна (графічні символи)
  • псевдокоди (містять у собі і елементи мови програмування, і фрази природньої мови, і загальноприйняті математичні позначення)
  • програмна (тексти на мовах програмування)


АлгоритмСловесна форма запису не дуже поширена в літературі через її відсутність наочності. Вона має наступні недоліки:
багатослівний запис
окремі дії допускають неоднозначність тлумачення

Ці причини не дозволили поширитися словесній формі запису.


АлгоритмГрафічний спосіб виявився зручним засобом зображення алгоритмів. Графічне зображення алгоритму презентовано у вигляді зв'язаних між собою схем за допомогою стрілок-блоків (графічних символів), які відповідають лише одному кроку алгоритму. Кожний блок має опис певного дії.


Алгоритм


Графіка широко використовується для програмування через її наочність - зорове сприйняття даних полегшує процес написання програми, коригування помилок, осмислювання процесу обробки інформації.


Відео. Алгоритм складання кубика Рубика

Блок-схеми алгоритмів ефективно використовуються для пояснення роботи іншого алгоритму і служить для спрощення зображення алгоритму, а не для ускладнення.


Алгоритм


Псевдокод являє собою систему позначень або правил, призначених для однообразного запису алгоритмів.

З одного боку, псевдокод близький до природньої мови, тому алгоритми можуть на ньому записуватися і відтворюватися як простий текст.

З іншого - у псевдокоді використовуються певна математична символіка, яка наближає запис алгоритму до загальноприйнятого математичного запису.


Алгоритм


Властивості алгоритму

Вираження «властивості алгоритму» не дуже правильне і не коректне. Властивості мають об'єктивно існуючі об'єкти (хімічні речовини і т.д.).

Щоб алгоритм виконав своє призначення, його необхідно будувати за певними правилами. Тому потрібно говорити не про властивості алгоритму, а про правила побудови алгоритму, або про вимоги, пропоновані до алгоритму.


Властивості алгоритму1) При побудові алгоритму, насамперед, враховуються потрібні об'єкти, з якими буде відбуватися робота

2) Для роботи алгоритму потрібна пам'ять, у якій розміщаються вхідні проміжні і вихідні дані

3) Дискретність. Кожний алгоритм створюється з окремих кроків - операцій, команд, дій.

4) Послідовність. Після кожного кроку вказується наступний крок або ж здійснюється зупинка алгоритму.

5) Результативність. Алгоритм повинен завершувати роботу після останнього кроку. При цьому, потрібно вказати, що саме вважається результатом роботи алгоритму.
Самоконтроль

1. Дайте визначення терміну «алгоритм».

2. Форми представлення алгоритмів.

3. Властивості алгоритмів.


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Алгоритми - визначення, властивості і типи», Гусельникова Е. В., м. Новосибірськ.

2. Урок на тему: "Определение алгоритма", Малишкіна В., м. Мурманськ.

3. Богоутдинов Д. Алгоритмы и формы их представления // МиФ-2. - журнал, 2005 г. - № 4.

4. Шауцукова Л.З. Информатика 10 - 11.- М.: Просвещение, 2000 г.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Гусельникова Е. В.

Малишкіна В.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 10 клас