KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 11 клас

                

Англійська мова 11 клас зацікавить усіх учнів ексклюзивними оригінальними матеріалами, доступними в режимі он-лайн. Тут можна скачати реферати, картинки й інше, що є необхідним для успішного навчання й здачі екзаменів та ЗНО. Гіпермаркет Знань  - твоє джерело знань на щодень.


Календарний план 2011-2012 року з Англійської мови

1. Задачі на новий навчальний рік
2. Повторення лексико-граматичного матеріалу
3. Аудіювання /тест .Вміння спілкуватися/тест
4. Читання незнайомого тексту/тест
5. Знайомство з новим підручником “Star”
6. Знайомство з новою лексикою
7. Розмовна тема “Cinema”
8. Повторення граматичної теми  Tenses
9. Аудіювання: p.14
10. Повторення теми  Personal information
11. Підготовка до письмової роботи  Narrative composition
12. Читання тексту Rock stars
13. Письмова робота. Narrative composition
14. Знайомство   з новою лексикою
15. Повторення граматичного матеріалу: Questions
16. Розмовна тема Giving advice
17. Читання тексту How to lose friends p.16
18. Аудіювання: p.19
19. Підготовка до письмової роботи.  A letter asking for  information
20. Письмова робота  A letter asking for  information
21. Знайомство з новою лексикою
22. Розмовна темаLondon: places of interest
23. Граматичний м-л:Phrasal verbs p.29
24. Виконання граматичних вправ13,14,22
25. Аудіювання: ex.30
26. Читання тексту  p.27
27. Знайомство   з новою лексикою
28. Розмовна тема Kyiv: places of interest
29. Аудіювання: ex.37
30. Читання: Travel tips for tourists
31. Виконання лекичних вправ
32. Граматичний м-л:Articles
33. Знайомство   з новою лексикою
34. Аудіювання: ex.30ex 14 p.47, 21 p.49
35. Читання тексту   A comic genius
36. Лексико -граматична тема: Past simple and past cont.
37. Підготовка до письмової роботи. A letter of application
38. Виконання лексичних вправ 
39. Письмова робота   Аудіювання: ex.30
40. Повторення лексико-граматичного м-лу
41. Контрольна робота
42. Аудіювання: ex.30
43. Знайомство   з новою лексикою
44. Повторення  Comparative &superlative degrees
45. Граматичний м-л: Conditionals 
46. Аудіювання та читання  Why we need two ears
47. Діалогічне мовлення Booking a table and complaining about food
48. Фонетичні вправи
49. Повторення граматичного м-лу    
50. Семестрове оцінювання з аудіювання  
51. Виконання лексико-граматичних вправ
52. Семестрове  оцінювання з говоріння
53. Повторення лексико-граматичного м-лу
54. Семестрове оцінювання з читання
55. Інтерактивний урок: Yahoo messenger
56. Семестрове оцінювання з письма
57. Повторення тематичного м-лу    
58. Інтерактивні мандри навколо світу
59. Інтерактивні лінгвістичні ігри
60. Інтерактивні лінгвістичні ігри
61. Інтерактивні лінгвістичні ігри
62. Задачі на другий семестр
63. Повторення лексико-граматичного матеріалу
64. Unit 11 : знайомство з новою лексикою
65. Читання незнайомого тексту стр.92
66. Мовні навики: Persuade your friend
67. Граматичний м-л Prepositions
68. Закріплення лексичного м-ла
69. Повторення граматичної теми  Tenses
70. Аудіювання: стp. 97
71. Лексико-граматичний м-л Phrasal verbs
72. Лексико-граматичний м-л Phrasal verbs 
73. Читання тексту Writing for the magazine article  p.99
74. Граматичний м-л Reported speech 
75. Unit 12  Знайомство   з новою лексикою
76. Читання тексту The power  and magic of dreams
77. Розмовна тема expressions with sleep and dream
78. Аудіювання :  стр.105
79. Лексико-граматичний м-л Phrasal verbs 
80. Мовні навики: pairwork and discussion
81. Повторення лексичного м-ла
82. Підготовка до письмової роботи. Narrative composition 
83. Письмова робота   Narrative composition
84. Граматичний м-л:Phrasal verbs p 115.
85. Контрольна робота units 9-12
86. Unit 13 Знайомство   з новою лексикою
87. Читання тексту  стp.110
88. Знайомство   з новою лексикою
89. Мовні навики Describing photographs
90. Аудіювання: ex.37
91. Граматичний м-л: Relative clauses 
92. Виконання  граматичних вправ
93. Граматичний м-л: used to/would. Be/get used to +-ing 
94. Закріплення граматичного м-ла/ виконання вправ
95. Аудіювання: ex.2 р.116
96. Читання тексту    
97. Unit 14 Знайомство   з новою лексикою
98. Виконання лексичних вправ   
99. Читання :TV highlights  
100. Повторення: Verbs followed by infinitives or –ing for(gerund)
101. Повторення лексико-граматичного м-лу
102. Контрольна робота
103. Аудіювання: ex.30
104. Знайомство з новою лексикою
105. Повторення Comparative &superlative degrees
106. Граматичний м-л: Conditionals 
107. Аудіювання та читання ex.1-4 p/123
108. Підготовка до письмової роботи. Opinion composition
109. Виконання лексичних вправ
110. Письмова робота    
111. Opinion composition 
112. Unit 15  Знайомство з новою лексикою
113. Читання тексту:The End of Intelligence? 
114. Граматичний м-л Future forms
115. Лексико-граматичні вправи стр128-129
116. Аудіювання ex/1-2 p.129
117. Повторення Phrasal verbs
118. Діалогічне мовлення: pairwork and discussion     
119. Повторення Phrasal verbs
120. Виконання лексичних вправ
121. Conditionals /повторення
122. Діалогічне мовлення: pairwork and discussion     
123. Повторення Phrasal verbs
124. Повторення граматичного м-лу    
125. Виконання лексико-граматичних вправ
126. Повторення лексико-граматичного м-лу
127. Семестрове оцінювання з аудіювання  
128. Семестрове  оцінювання з говоріння
129. Семестрове оцінювання з читання
130. Семестрове оцінювання з письма
131. Інтерактивний урок: Yahoo messenger
132. Повторення тематичного м-лу    
133. Інтерактивні мандри навколо світу
134. Інтерактивні лінгвістичні ігри
135. Інтерактивні лінгвістичні ігри
136. Інтерактивні лінгвістичні ігри
137. Підсумковий урок    

Календарний план 2010-2011 року з Англійської мови

Повторення лексико-граматичного матеріалу      
Повторення граматичної теми "Tenses"   
Лексико-граматична тема: Past simple and past cont.   
Граматичний м-л: Conditionals     
Семестрове оцінювання з читання
Семестрове оцінювання з письма   
Повторення тематичного м-лу        
Мовні навики: Persuade your friend;   
Закріплення лексичного м-ла    
Мовні навики: pairwork and discussion
Unit 14.  Знайомство   з новою лексикою    
Письмова робота         
Діалогічне мовлення: pairwork and discussion ;         
Повторення граматичного м-лу
Виконання лексико-граматичних вправ
Семестрове оцінювання з письма    
  

Уроки англійської онлайн, методичні розробки англійська мова, календарне планування, уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.