KNOWLEDGE HYPERMARKET


Антична література.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 8 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література:Антична література.Повні уроки


Тема: Антична література (давньогрецька і римська)  — вихідна основа європейських літератур
Мета:
розширити знання витоки європейскої літератури, зокрема давньогрецької і римської .
викликати в учнів інтерес до подальшого самостійного читання і вивчення античної літератури, залучити їх в роздум про значущість культурного життя, про загальнолюдські цінності
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:

T6al.jpeg
Література є віддзеркалення народного життя. З'явившись, вона у свою чергу впливає в ти або іншим чином на життя народу. Отже, щоб зрозуміти античну літературу, необхідно знати і розуміти життя тих народів, які її створили. Народи ці - древні греки і древні римляни.Перші письмові пам'ятники грецької літератури відносяться до VIII ст до н.е., перші ж письмові пам'ятники римської літератури - до III ст до н.е. Падіння Західної Римської імперії і в той же час кінець римської літератури відносяться до V ст н.е., до цього ж часу відноситься кінець і античної грецької літератури, перехідної надалі на шлях візантійської літератури.  Таким чином, від свого зародження і до середньовічної літератури антична література займає величезний період часу - біля 1200 років. 

Tal2.jpeg
Латинське слово antiquus означає "древній". Але коли говорять про античну літературу, то звичайно мають на увазі не древню літературу взагалі (індійську, персидську, єгипетську), а лише древню літературу Європи, яка включає літератури старогрецьку і давньоримську.
Прадавньою суспільно-історичною формацією є общинно-родова. Вона і визначає собою життя грецького народу, що створив спочатку усну, а потім і письмову словесність.  Общинно-родова формація є докласовий колективізм найближчих родичів. Ще немає держави і пов'язаних з ним органів примусу, немає регулярної торгівлі. Люди живуть спочатку невеликими родовими об'єднаннями і управляються своїми родовими общинами. Відсутня приватна власність, і спочатку немає розділення.

Tal3.jpeg
Ця докласова общинно-родова формація в Середземноморському басейні переходить в іншу суспільно-економічну формацію, а саме рабовласницьку, протягом першої половини першого тисячоліття до н.е. Грецька література, яка зародилася тут, відображає перехідний період між двома формаціями. Коріння античної літератури ховаєтьс в  глибин міфологічного розвитку. Прекрасне в міфі і літературі виявляється надзвичайно активним початком. Якщо в архаїчній міфології краса наділена привабливою і згубною силою, то класичні олімпійські боги, борючись з чудовиськами, самі є носіями краси, що творить, яка стає принципом космічною, а значить, і людському життю. Антична міфологія і література повні драматичних сюжетів про боротьбу богів і героїв із злом, потворністю несправедливістю за встановлення впорядкованою, прекрасною, заснованою на гармонії і благородній праці життя.
Вікторина:

  • Розділіться на команди і зачитайте   свої роздуми над наступними афоризмами:

 • Любов – це прагнення до безсмертя (Сократ)
• Єдине нещастя – це невміння переносити нещастя (Біон)
 • О боги, дайте мені стати внутрішньо прекрасним! Багатим я вважаю мудрого, а купи золота порожньої у мене буде стільки, скільки ні відвезти, ні понести нікому, окрім людини стриманної. Чи просити ще про що-небудь? Здається, цього вистачає (Сократ)
Внесок античності у історичний розвиток людства колосальний. Середземноморський греко-рімський світ був у своєму роді полігоном, експериментальним полем, на якому шляхом проб і помилок відпрацьовувалися, користуючись термінологією А. Тойнбі, перші "відповіді" європейців на все різноманіття "викликів" історії. І до цього дня практично у всіх сферах життя (особливо плідно - в політичній і культурній сферах) ми користуємося багатющою спадщиною цих двох маленьких, по наших сучасних мірках народів.
Антична міфологія і література повні драматічесих сюжетів про боротьбу богів і героїв із злом, потворністю, несправедливістю за встановлення впорядкованою, прекрасною, заснованою на гармонії і благородній праці життя.

T6alV.jpeg
Вергилій, Публій Вергилій Марон (Publius Vergilius Maro) (70-19 до н.е.) • видатний поет Древнього Риму, автор Енеїди, епосу, що оспівує легендарне походження римського народу.

T6alg.jpeg
Гомер - легендарний поет-співець,   якого на античному   світі,   а також і в пізніші часи вважали автором перших і прадавніх з пам'ятників грецької художньої літератури, що дійшли до нас,

- великих епічних поем «Іліада» і «Одіссея».

T6als.jpeg
Сапфо - чудова поетеса античної Греції. Народилася   на   острові Лесбосі. З дитячих років вона взнала труднощі життя: рано усиротівши,  сама виростила своїх молодших братів.
Головна тема античної поезії - любов і всі її прояви: пристрасть і втрати, біль розлуки і терзання ревнощів. Традиційні фольклорні мотиви дівочих і весільних пісень забарвлені в Сапфо сильним відчуттям, відрізняються яскравою образністю і ритмічною різноманітністю.
На завершення нашого уроку ми проаналізуємо вірш Феогніда «Людям одне божество благе залишилося – Надія»:
Людям одно божество благое осталось – Надежда.
Прочие все на Олимп, смертных покинув, ушли.
Скромность ушла от людей, богиня великая Верность
Тоже оставила нас вместе с харитами, друг.
Клятвам верить нельзя, они даются нечестно
Нет на земле никого, кто бы боялся богов.
Род благочестных людей прекратился,
О праведной жизни знать не желает никто,
Нет благочестья ни в ком.
И покамест живёшь и видишь сияние солнца,
Нужно богов почитать, ждать, что надежда придёт.
Нужно молиться богам и, прекрасное мясо сжигая,
С жертвы надежде начав, жертвой надежде кончать.
Каждая команда читает свой анализ стихотворения

  • Завдання на закріплення нової теми:

До якого століття відносяться перші пам’ятки античної літератури?
Назвіть основну тематику античної поєзії.

  • Домашнє завдання:

Вивчити напам’ять уривок з «Одісеї» Гомера.
Список використаних джерел:
Конспект урока по теме:"Древнегреческая вазопись" , ИЗО в 6 классе . Марина Миничева
Урок на тему: "Мифы и легенды Древней Греции" Чернышёва Элеонора Валерьевна,
учитель русского языка и литературы, город Белгород, МОУ "Лицей№38"
Хорошилова А. В.Х82Усі уроки зарубіжної  літератури. 8 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 368 с.: іл. — (Серія «12-річна школа»).
Артамонов С.Д. Литература средних веков. М.,2008.
Всемирная галерея. Древний Восток. СПб., 2008.
 Искусство стран и народов мира. Т. 1-5. М., 2005.
Каган М. С. Философия культуры. СПб., 2006
Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.

----

Над уроком працювали

Чернышёва Элеонора Валерьевна

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас