KNOWLEDGE HYPERMARKET


Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали 

Атоми хімічних елементів сполучаються між собою, утворюючи всю різноманітність речовин, або хімічних сполук. Усі речовини вважаються хімічними сполукамиоскільки атоми, з яких вони складаються, утримуються один з одним хімічними зв'язками.
Речовини поділяють на прості й складні, ти вже знаєш про це з курсу природознавства. Пригадай, у чому їх суть.
Спостерігай за таким дослідом.
Дослід 1. Заповнюємо водою прилад, зображений на мал. 49, і ввімкнемо електричний струм. Незабаром утворюються два гази, які збираються у пробірках над водою у верхній частині приладу. Один газ займає об'єм удвічі більший, ніж інший. Якщо тліючу скіпку піднести до трубки з газом, який має менший об'єм, то вона спалахне. Отже, цей газ — кисень, він підтримує горіння. А якщо піднести запалену скіпку до отвору трубки, в якій газу зібралося більше, то спалахне газ. Горючий газ — це водень.

Розкладання води електричним струмом. фото

Мал. 49. Розкладання води електричним струмом.
Подумай, який висновок про склад води можна зробити на підставі цього досліду. Правильно, вода складається з атомів двох різних елементів, які утворили дві речовини — кисень і водень. Молекули цих речовин складаються з атомів лише одного елемента: молекули кисню — з атомів Оксигену, а молекули водню — з атомів Гідрогену.
Хімічна сполука, утворена атомами одного хімічного елемента, називається простою речовиною.
Наприклад, азот N2, хлор Сl2, кисень O2, озон О3. Їхні молекули містять атоми одного й того самого хімічного елемента, інших елементів немає.
Зверни увагу на кількісний склад кисню О2 й озону О3. Молекули цих простих речовин утворені тільки атомами Оксигену, але кількість їх у молекулі різна, отже, будова молекул різна і властивості цих речовин різні.
Здатність деяких хімічних елементів існувати у вигляді двох або більше простих речовин, різних за будовою і властивостями, називається алотропією, а відповідні прості речовини — алотропними формами.   
Кисень О2 й озон О3 — алотропні форми Оксигену О.
Маленька цифра, що стоїть знизу праворуч від символу відповідного елемента, показує, скільки атомів входить до складу даної речовини, і називається індексом.   
Для простих речовин атомної будови число атомів у формулі не зазначається. Хімічна формула таких речовин за написанням збігається з символом хімічного елемента. Так, формула заліза — Fе, силіцію — Sі, графіту — С, міді Сu, алюмінію — Аl.
Прості речовини поділяють на метали (натрій Nа, цинк Zn, барій Ва, магній Mg) і неметали (сірка S, фосфор Р, йод І2, бром Вr2). Метали молекул не містять, вони мають атомно-йонну будову. Метали добре проводять електричний струм і теплоту, чимало з них пластичні: легко куються, розплющуються в пластини, витягуються в дріт. Більшість металів має сірий або сріблясто-сірий колір. Виняток становлять мідь і золото. Характерною ознакою металів є також металічний блиск.
Неметали можуть мати як молекулярну, так і немолекулярну структури. Вони погано проводять теплоту й електричний струм, крихкі, мають різний колір. Так, фосфор червоного кольору, сірка — жовтого, графіт — чорного, водень — безбарвний газ.
Різкої межі між металами й неметалами немає. Деякі неметали виявляють металічні властивості, а метали — неметалічні.
Наприклад, графат проводить електричний струм, а стибій — це дуже крихкий метал.
Прості речовини — метали й неметали — це форма існування елементів у вільному стані.
Зверни увагу, що назви простих речовин і відповідних хімічних елементів здебільшого збігаються. Наприклад, проста речовина, утворена хімічним елементом Хлором, називається хлором, а проста речовина, утворена хімічним елементом Магнієм, — магнієм. Запам'ятай: назва хімічного елемента пишеться з великої літери, а назва простої речовини, утвореної цим елементом, з малої. Проте так трапляється не завжди (табл. 2).

Назви деяких простих речовин і відповідних їм хімічних елементів. фото

Таблиця 2. Назви деяких простих речовин і відповідних їм хімічних елементів.
У зв'язку з тим, що назви хімічних елементів і простих речовин здебільшого збігаються, треба розрізняти поняття «проста речовина» і «хімічний елемент». Не можна приписувати хімічному елементу властивості, характерні для простої речовини. Якщо йдеться про хлор як жовто-зелений газ за стандартних умов, який розчиняється у воді, то йдеться про хлор як просту речовину. А якщо говорять про Хлор, який входить до складу хлоридної кислоти або будь-якої іншої складної речовини, то йдеться про Хлор як хімічний елемент.
На відміну від простих речовин — водню і кисню — вода є речовиною складною, оскільки складається з атомів двох різних елементів.
Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних елементів, називається складною речовиною.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.