KNOWLEDGE HYPERMARKET


Будова і функціонування нервової системи. Узагальнення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Будова і функціонування нервової системи. Узагальнення.


Будова і функціонування нервової системи. Узагальнення.


Пригадайте що таке нейрон, нервова регуляція.
Навчіться вирізняти складові центральної і периферичної нервової системи; пояснювати значення нервової системи для посилення чи послаблення функцій організму у відповідь на зміни довкілля.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: нервова система, сіра речовина, біла речовина, черепно-мозкові нерви, спинномозкові нерви, нервом вузли.

Яке значення нервової системи?

Нервова система- найскладніша і найважливіша система керування та зв'язку в організмі людини. Пригадаймо, основним структурним і функціональним елементом нервової системи є нервова клітина - нейрон. Він має тіло, численні короткі відростки (дендрити) та один довгий (аксон). Відростки, що відходять від нейронів, розташованих у головному і спинному мозку, утворюють нервові волокна. Їм притаманні збудливість і провідність. Ці нервові волокна збираються у пучки - нерви, що виходять за межі головного і спинного мозку. Як окремі пучки, так і весь нерв оточують сполучнотканинні оболонки (мал.1).


Будова нерва


Мал.1. Будова нерва


Нерви забезпечують зв'язок між центральною нервовою системою і органами тіла людини. По нервах збудження прямує або з центральної нервової системи до робочого органа, або від різних ділянок тіла до центральної нервової системи. Нерви, що проводять збудження від органів до центральної нервової системи, називають чутливими, а від центральної нервової системи до робочих органів - руховими. Обидва типи нервових волокон часто розташовані в одному нервові. Такі нерви називають змішаними.

Нейрони приймають сигнали в одній частині нервової системи та передають їх в іншу її частину, де ці сигнали можуть надійти до інших нейронів або спричинити якусь дію, наприклад скорочення м'язових волокон.
Скупчення тіл нейронів у спинному і головному мозку утворює сіру речовину. Скупчення відростків нейронів складають білу речовину головного і спинного мозку, а також входять до складу нервів. Скупчення тіл нейронів поза центральною нервовою системою називають нервовими вузлами. Вони розташовані всередині внутрішніх органів або поблизу них.

Нервова система забезпечує єдність і цілісність організму; відносну сталість внутрішнього середовища (гомеостаз), реакцію організму на дію різних подразників і пристосування його до змінних умов навколишнього середовища.

Яка будова нервової системи?

Умовно анатомічно нервову систему поділяють на центральну, до якої входить головний і спинний мозок, та периферичну, що включає всі нервові тканини за межами центральної. Центральна нервова система забезпечує взаємозв'язок клітин, тканин та органів організму. Вона впливає на їхню діяльність, регулює процеси, що в них відбуваються, і спрямовує їхню роботу. До того ж центральна нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. За допомогою рецепторів центральна нервова система отримує інформацію про всі явища, що відбуваються у довкіллі та організмі. Збудження, що надійшло до неї, там переробляється і як імпульс передається робочому органові.

До складу периферичної нервової системи входять нерви, що відходять від головного (черепно-мозкові), спинного мозку (спинномозкові) і нервових вузлів.

Загалом від центральної нервової системи відходить 43 пари нервів: 12 пар черепно-мозкових від головного мозку і 31 пара спинномозкових - від спинного. Черепно-мозкові нерви іннервують органи чуттів і деякі м'язи (виняток - блукаючий нерв, що відповідає за роботу органів травлення, серця і дихальних шляхів). Деякі черепно-мозкові нерви (зоровий) складаються лише з чутливих волокон. Спинномозкові нерви іннервують усі ділянки тіла людини, розташовані нижче шиї (мал.2).


Будова нервової системи людини


Мал.2. Будова нервової системи людини


Рухові нервові волокна черепно-мозкових і спинномозкових нервів діляться на скелетні та вегетативні. Скелетні нервові волокна починаються від рухових центрів спинного і головного мозку і закінчуються в скелетних м'язах. Ці волокна проводять збудження, яке спричиняє скорочення скелетних м'язів.

Вегетативні нервові волокна проводять збудження, яке посилює або послаблює діяльність внутрішніх органів Ці волокна є і в скелетній мускулатурі але діють вони опосередковано. Збудження, яке проходить ними, не може безпосередньо спричинити скороченню м'язів, але, посилюючи в них обмін речовин, підвищує їхню активність.
Переважно до одного органа підходить два вегетативні нерви, дія яких є протилежна. Наприклад, до слинних залоз підходять нерви, одні з яких посилюють слиновиділення, а інші, навпаки, знижують його. Така подвійна іннервація органів забезпечує точну, узгоджену регуляцію їхньої діяльності та запобігає їхньому перенапруженню.
Функціонально нервова система поділяється на соматичну та вегетативну. Соматична збирає інформацію від органів чуттів і надсилає її до центральної нервової системи, а також передає сигнали від центральної нервової системи скелетним м'язам у відповідь на отриману інформацію. Вегетативна нервова система відповідає за регулювання функцій внутрішніх органів та залоз, включно з серцем, шлунком, нирками та підшлунковою залозою.

Узагальнимо знання


Нервова система - це сукупність взаємопов'язаних структур, що регулюють усі фізіологічні процеси в організмі і дають змогу організмові функціонувати узгоджено як єдине ціле.


Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Виберіть складові центральної нервової системи:

а) головний мозок;
б) спинний мозок;
в) черепно-мозкові нерви;
г) спинномозкові нерви.

2. Виберіть складові периферичної нервової системи:
а) головний мозок;
б) спинний мозок;
в) черепно-мозкові нерви;
г) спинномозкові нерви.

3. Виберіть шлях збудження по чутливому нерву:
а) до нервового центру;
б) від нервового центру;
в) до нервового центру та від нього.

4. Виберіть шлях збудження до центру та від нього:
а) чутливий;
б) руховий;
в) змішаний.

5. Назвіть складові центральної і периферичної нервової системи та встановіть зв'язок між ними.


Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

'

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Матеріали з біології, планування з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.