KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія

Search Computer.jpeg
Визначення
терміну
Біологія— це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Вона досліджує різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, хімічний склад, взаємозв'язки з навколишнім середовищем та багато інших різноманітних проявів живого, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах.
Термін «біологія» перекладається як βίοσ (bios) — життя, λόγος (logos) — слово; наука й був запроваджений в науку французьким біологом Ж.-Б. Ламарком.
Біологія уроки

Історія біології
З доісторичних часів людина  живе поряд із живими істотами. Здавна  люди почали культивувати рослини і одомашнювати тварин. Таким чином з плином часу розвивались і поглиблювались знання людини. Пам'ятки стародавніх китайської, індійської, ассіро-вавілонської, єгипетської, грецької культур  говорять про те, що задовго до початку нашої ери був нагромаджений значний емпіричний матеріал в галузі біології. Стародавні природознавці-мудеці Геракліт, Демокрит, Гіппократ та ін. прагнули розв'язати і велику кількість загальнобіологічних питань, особливу увагу приділяли  питанням щодо походження й еволюції живих істот. Велике значення для розвитку біології мали твори Арістотеля (384—322 до н. е.).
Перші античні лікарі-філософи - Гіппократ, Арістотель, Теофраст, Гален – зробили перші систематичні спроби пізнання живої природи, які  поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини. У 17 — 18 століттях в біології почали застосовувати експериментальні методи. З винаходом мікроскопа дав можливість поглибити уявлення про їхню будову. Одним з головних досягнень цього часу стало створення системи класифікації рослин і тварин (Карл Лінней, 1735).
У 19 столітті було здійснено  величезну кількість біологічних досліджень (нові методи, експедиції в тропічні і малодоступні райони Землі та ін.), відбулось нагромадження і диференціації знань, утворилося багато спеціальних біологічних наук. Так, почали свій розвиток ембріологія, гістологія, мікробіологія, палеонтологія, біогеографія тощо. Серед досягнень біології важливе значення мала клітинна теорія (Т. Шванн, 1839), відкриття закономірностей спадковості (Грегор Мендель, 1865). До фундаментальних змін у біології призвело еволюційне вчення Чарльза Дарвіна (1859).
20 століття відзначилось двома взаємозалежними тенденціями. З одного боку, з'явилося уявлення щодо нових різних рівнів організації живої природи: молекулярний (молекулярна біологія, біохімія й інші науки, які поєднують поняттям фізико-хімічна біологія), клітинний (клітинна біологія), рівень організмів (анатомія, фізіологія, ембріологія), популяційно-видовий (екологія, біогеографія). З іншого - потяг до цілісного, синтетичного пізнання живої природи призвів до прогресу наук, які вивчають на всіх структурних рівнях певні властивості живої природи (генетика, систематика, еволюційне вчення тощо). В 1950-х рр.. приголомшливого успіху  здобула молекулярна біологія, котра розкрила хімічні основи спадковості (будова ДНК, генетичний код, матричний принцип синтезу біополімерів). Теорія про біосферу В. І. Вернадського розкрила масштаби геохімічної діяльності живих організмів, їх міцний зв'язок з неживою природою.
Биология уроки

Поділ на розділи
На сьогодні біологія — це складна система наукових дисциплін. Всі організми належать до певних типів, класів, рядів, родин, родів, видів. Основоположником наукової класифікації систематики був К. Лінней. Визначальним для поділу є місце організмів у системі. Характерні особливості  тварин і рослин  спричинили диференціацію двох основних галузей біології — ботаніки, що всебічно вивчає рослини, і зоології — науки про тварин. Деякі розділи ботаніки і зоології виокремились  як самостійні науки. Наприклад, в ботаніці виокремились: наука про бактерії — бактеріологія, про лишайники — ліхенологія, про гриби — мікологія, про водорості — альгологія, про мохи — бріологія та ін. В зоології поділ здійснився, основуючись на основі груп тварин, які вивчає наука. Наприклад, наука про одноклітинних - протозоологія, ракоподібних — карцинологія, павукоподібних — арахнологія, молюсків — малакологія, комах — ентомологія, риб — іхтіологія, земноводяних — батрахологія, плазунів — герпетологія, паразитичних червів — гельмінтологія,  птахів — орнітологія, ссавців — мамаліологія (теріологія).
Морфологія досліджує  будову організмів та її зміни в індивідуальному й історичному розвитку. Гістологія здійснює мікроскопічні дослідження найтоншої будови тіла організмів. Фізіологія вивчає життєві функції організмів, (рух, харчування, дихання, кровообіг, виділення, передачу нервового збудження тощо). З цією наукою близько споріднена біохімія, котра вивчає хімічні процеси, які лежать в основі обміну речовин.Екологія вивчає взаємовідношення і взаємодію організму та зовнішнього середовища.
Онтогенез (індивідуальний розвиток організмів) ділиться на два етапи — ембріональний (зародковий) і постембріональний (післязародковий). Ембріологія вивчає єакономірності ембріонального розвитку,  генетика досліджує спадковість й мінливість організмів.Біологія вивчається у школі. Так, за допомогою уроків біології можна познайомитись з цією наукою, і при бажанні розпочати власні дослідження, зокрема виконуючи домашні завдання.Онлайн бібліотека з підручниками та книгами з біології на скачку безкоштовно,біологія онлайн, біологія тексти, календарно-тематичне плануванняз біології, шкільний календарний план.

Найбільша бібліотека рефератів з біології, домашні завдання,ГДЗ біологія, відповіді на тести, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення біології, ЗНО з біології.

Збірка конспектів уроків з біології,  тести з різних предметів дляпідготовки до ЗНО. Школа онлайн, біологія онлайн, вивчення біології, книги та підручники з біології, підготовка до уроків.

Уроки біології, програми з біології, біологія реферати, тести та готові домашні завдання,курс біології, підручники з біології, біологія в школі, розробки уроків з біології, планування з предмету біологія.

Бібліотека літератури з біології, уроки біології, конспекти уроків з біології, підручник з біології, готові домашні завдання, курс біології онлайн,тестування з предметів.
Онлайн бібліотека з підручниками та книгами з ботаніки,підручники з ботаніки на скачку безкоштовно,ботаніка онлайн, ботаніка тести, календарно-тематичне планування з ботаніки, уроки ботаніки, ботаніка онлайн, розробки уроків з ботаніки, книги з ботаніки, ботаніка в школі,ЗНО з ботаніки


Збірка конспектів уроків з зоології,  тести з зоології, школа онлайн, зоологія онлайн,  вивчення зоології, книги та підручники з зоології, підготовка до уроків з зооології, зоологія в школі, розробки уроків з зоології,  ЗНО з зоології, підручники з зоології на скачку


Уроки анатомії, програми з анатомії, анатомія реферати, тести та готові домашні завдання з анатомії, курс анатомії, підручники з анатомії, анатомія в школі, розробки уроків з анатомії, планування з предмету анатомія, курс анатомії онлайн.