KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія — наука про живу природу. Значення біології. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >> Біологія: Біологія — наука про живу природу. Значення біології. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Біологія — наука про живу природу. Значення біології


Мета

  • пригадати, чим жива природа відрізняється від неживої,
  • встановити значення терміну «біологія»,  
  • уяснити, яке місце займає ботаніка серед різноманітних біологічних дисциплін.

Хід уроку

1. Вступна бесіда, в процесі якої треба пригадати загальні відомості про науку біологію та що є жива істота.

2. Уяснити зв’язок між структурними рівнями живого та поділу біології на галузі

3. Продемонструвати за допомогою відео, що рослинний світ живий в усіх змістах цього слова.

4. Донести до слухачів важливість рослинного світу не лише для людської діяльності, а й для людського життя.

Біологія

Частина перша


Природа – це гармонійне поєднання живих та неживих компонентів, що в результаті народжує диво, частиною якого є людина. А людині притаманна жага до знань. Одна з найскладніших та найважливіших наук, що намагається осягнути людство – це біологія.
Перед усім варто пригадати, що саме слово біологія походить з грецької мови (βίοσ (bios) - життя, λόγος (logos) - слово; наука) і перекладається, як наука про життя. Цей термін ввів французький натураліст Ж – Б. Ламарк у 1802 році. Хоча пам’ятки доісторичних культур свідчать, що ще до початку нашої ери людство накопичило величезний емпіричний багаж знань з біології. Ще слід зауважити, що кожна з прадавніх культур вкладала свій зміст у поняття живого. То що ж з себе являє жива істота? Дати точну відповідь на це питання досить важко. Можна лише перерахувати ознаки, що притаманні усім живим організмам: обмін речовин та енергії з навколишнім середовищем, подразливість, розмноження, спадковість та мінливість. Будемо ми розглядати живу клітину, багатоклітинний організм, чи такі суперечливі об’єкти, як віруси – їм всім притаманні ці ознаки.

А зараз ми переглянемо відео про внутрішнє життя клітини.


Відео 1. Внутрішнє життя клітини.

Найсучасніше академічне значення терміну біологія таке: це сукупність наук про живу природу, про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах.

Біологія

Біологія

Біологія

Біологія

Кількість галузей, на які ділиться біологія досить велика. Це ділення витікає з того, що живій природі характерні різні рівні організації її структур, між котрими існує складний взаємозв’язок. Людина не здатна охопити неосяжне, і тому вимушена вивчати окремо живі об’єкти та процеси живої природи, щоб у майбутньому скласти накопичені знання до купи, як пазл, та побачити картину в цілому. На даному етапі виділяють шість структурних рівнів живого: молекулярний, клітинний, організм енний, популяційно – видовий, біогеоценотичний, біосферний.Кожна з галузей має свої методи для вивчення певних живих об’єктів, чи процесів, притаманних всьому живому.

Контролюючий блок № 1

1.Які властивості притаманні всьому живому?

2.Які існують структурні рівні живого?

3.Біологія – це….?

Частина 2


Ботаніка, як і зоологія, один з найдавніших напрямків біології, що вивчає рослинний світ в усьому його різномаїтті. Основний розділ ботаніки – систематика рослин, що вивчає класифікацію та філогенію рослин. Також виділяють такі розділи ботаніки, як морфологія, анатомія, фізіологія рослин. За традицією у шкільному курсі у складі ботаніки вивчають мікологію – науку про гриби та альгологію – науку про водорості, хоча зараз вони повністю відокремились від ботаніки, завдяки новітнім дослідженням, і стали самостійними дисциплінами.Рослинам притаманні всі ознаки живого, хоча неозброєним оком це дуже складно помітити. Для багатьох людей головною ознакою живого є рух. Більшість людей невірно вважають, що рослини на це нездатні. Але ж, якщо людське око чогось не бачить, це не значить, що цього не існує.Відео 2. Рух квітів.

Накопичення знань про рослини почалось ще у часи первинно – общинного ладу і триває досить. Ботаніка, як наука, несе не лише академічний характер, а й має велике практичне значення. Існує п’ять основних сфер, де використовуються рослини: як джерело харчування для людини та тварин, як сировина для промисловості та господарської діяльності, як ліки та сировина для отримання лікарських засобів, декоративне озеленення, охорона та збереження довкілля.Особлива роль рослин в житті всієї планети полягає в тому, що без них не було б можливе існування тварин, а значить і людини. Ще один непомітний для ока процес – дихання, сприяє тому, що ми існуємо. Зелені рослин, що включають хлорофіл, здатні акумулювати енергію сонця, перетворюючи неорганічні сполуки на органічні. При цьому вони вилучають з атмосфери двоокис вуглецю та постачають кисень, підтримуючи таким чином її сталий склад.Існуючи в неоднакових умовах, рослини утворюють різні рослинні співтовариства (фітоценози), зумовлюючи різноманіття ландшафтів та екологічних умов для інших організмів. За безпосередньої участі рослин формується грунт. Глибинні порушення призведуть до незворотних біосфери та окремих її частин, що може стати гибель ним для існування людини, як виду.


Контролюючий блок №2


1.В яких галузях людської діяльності використовують знання з ботаніки?

2.Яку роль відіграють рослини у житті всієї планети?

3.Поміркуйте та запропонуйте методи, завдяки яким можна довести, що рослини мають ті, чи інші ознаки живого.

Список використаних джерел

1.Урок на тему:"Растения как составная часть живой природы" Автор Татьяна Гладкова

2.М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3.Ботаника. Андреева И.И., Родман Л.С.2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

4.Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2 Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)Відредаговано та надіслано Кравчук Я.Над уроком працювали

Кравчук Яна Леонідівна

Татьяна Гладкова
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас