KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 11 клас

              

Біологія 11 клас розповість усі  таємниці біологічної науки за допомогою цікавих конспектів, додаткових пояснень, відео- і аудіоелементів. Теоретичний і практичний матеріал по виченню біологіїї в 11 класі можна використовувати як при підготовці до уроків, так і до шкільних екзаменів  та ЗНО. Дізнайся більше й цікавіше про всі рівні організації такого  складного і чудового світу живої природи за допомогою Гіпермаркету Знань!                                 


Гіпермаркет знань>><Біологія>>Біологія 11 клас


Універсальні властивості організмів


Спадковість і мінливість організмів. Закономірності спадковості і мінливості

1. Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя.
2. Третій закон Менделя. Аналізуюче схрещування.
3. Проміжний характер успадкування.
4. Генетика статі. Генотип як цілісна система.
5. Спадкова мінливість. Мутаційна мінливість.
6. Причини мутацій. Модифікаційна мінливість. Норма реакції.

Основи селекції та біотехнології
7. Генетичні основи селекції організмів. Методи селекції.
8. Досягнення в селекції рослин, тварин, мікроорганізмів.
9. Біотехнологія та її основні напрямки.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
10. Види нестатевого розмноження організмів, їх біологічне значення.    
11. Статеве розмноження організмів. Будова статевих клітин.   
12. Утворення статевих клітин. Запліднення.   
13. Онтогенез. Гістогенез та органогенез.   
14. Постембріональний розвиток та його етапи.   
15. Життєвий цикл. Прості і складні життєві цикли.   
16. Спадковість та мінливість організмів.

Надорганізмові системи


Основи екології. Людина і біосфера

17. Екологічні фактори. Поняття про середовище існування.   
18. Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду.   
19. Популяція. Структура популяції.   
20. Кругообіг речовин та потік енергії в екосистемах.   
21. Продуктивність екосистем. Ланцюги та сітки живлення. Екологічні піраміди.   
22. Основи вчення про біосферу. Вплив діяльності людини на стан біосфери.   
23. Природоохоронне законодавство України.

Історичний розвиток органічного світу


Основи еволюційного вчення

24. Поняття про еволюцію в біології. Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна.
25. Мікроеволюція. Природний добір.
26. Адаптація як результат еволюційного процесу. Видоутворення.
27. Макроеволюційний процес. Закони еволюційного процесу.
   
Історичний розвиток та різноманітність органічного світу
28. Гіпотези виникнення життя на Землі.   
29. Еволюція прокаріотів. Гіпотези виникнення еукаріотів.   
30. Формування наземних екосистем. Поява людини.   
31. Екскурсія   
32. Еволюція неклітинних форм життя. Сучасна картина органічного світу.
   
Узагальнення курсу
33. Основні властивості живих систем. Сучасний стан та перспективи розвитку біосфери.   
34. Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.   


Уроки біології, методичні розробки уроків, календарне планування, усі уроки онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій у класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів
1236084776 kr.jpg інше

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок у текстах
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки-кейси
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.