KNOWLEDGE HYPERMARKET


ВЧ № 3 Художнє читання епізодів твору. Конспект уроку

Українська література 6 клас

Тема "ВЧ № 3 Художнє читання епізодів твору"

Конспект уроку до теми "ВЧ № 3 Художнє читання епізодів твору" 


Українська література. 6 клас
Тематична контрольна робота №3
Я і світ
І рівень
1. Хто з цих письменників був відомим політичним і державним діячем 20-х років ХХ століття?
а) В.Винниченко;
б) С.Черкасенко;
в) С.Чернілевський;
г) О.Довженко.
2. У якому рядку всі твори епічні?
а) "Федько-халамидник", "Маленький горбань", "Зачарована Десна";
б) "Федько-халамидник", "Тиша морська", "Забула внучка в баби черевички...";
в) "Як дитиною бувало...", "Мрії", "Тиша морська";
г) "Маленький горбань", "Мрії", "Федько-халамидник".
3. Другорядними персонажами якого твору є Спірка і Стьопка?
а) "Малий горбань";
б) "Федько-халамидник":
в) "Зачарована Десна";
г) "Мрії".
4. Вкажіть вид опису: "Він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода біла".
а) пейзаж;
б) портрет;
в) інтер’єр.
5. Вкажіть художній засіб:" Мотузочком диму хату прив’язала до небес".
а) епітет;
б) порівняння;
в) метафора;
г) гіпербола.
6. Хто приваблював Лесю Українку " у дитячі любі роки" ("Мрії")?
а) "принци таємницею укриті";
б) "вродливі королівни";
в) "горді переможці":
г) "хто розпростертий ... говорив: "Убий, не здамся!"
7. Що опустила осінь перед вікном бабусі (С.Черкасенко "Забула внучка в баби черевички...")?
а) гілля з рожевими яблуками;
б) горіховий листок;
в) кетяг горобини;
г) букет квітів.
8. Через що Захарка побив Павлика (С.Черкасенко "Маленький горбань")?
а) образив його словом;
б) намагався запобігти шкоді гніздам жайворонків;
в) не дозволив зрубати дерево;
г) мав складний характер.
ІІ рівень
Визначте художні засоби в рядках.
1. І далеко на схід сонця
Золотим шляхом поплисти.
2. ...То хоч в серце біль доходив
Я вставала тихо.
3. І от-от зірватись має
Гостра, злобна епіграма.
4. "Наче біс який сидів у хлопцеві".
5. "Паперовий змій кокетує й хитає головою".
6. За повелінням вікової звички
Перекотилось літо за село.
ІІІ рівень
1.Охарактеризуйте героїню поезії Лесі Українки "Тиша морська". Чому вона, на ваш погляд, не боїться будь-яких труднощів під час мандрівки?
2. Доведіть, що Федько - добрий, чуйний, справедливий, посилаючись на приклади з тексту.
3. Обґрунтуйте цитату з оповідання С.Черкасенка "Малий горбань": "Ех, дала серце, та не дала вроди ...А нема вроди, нема й щастя". Кого вона стосується?
4. Що свідчить про велику любов бабусі до внучки. Як про це сказано у творі С.Чернілевського "Забула внучка в баби черевички..."?


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Горецька І.Й.

Предмети > Українська література > Українська література 6 клас > ВЧ № 3 Художнє читання епізодів твору > ВЧ № 3 Художнє читання епізодів твору. Конспект уроку