KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вектори в просторі. Рівність, колінеарність і компланарність векторів.