KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вживання словосполучень

Вживання словосполучень. Типові помилки


Українською мовою слід сказати дякую вам (а не "дякую вас"), розмовляю українською мовою (а не " розмовляю на українській мові"), згідно з законом (а не "згідно закону") тощо. Тому, будуючи речення, треба насамперед правильно поєднувати слова у словосполученні.

Типові помилки у словосполученнях з підрядним зв'язком керування:  
пробачте мені (а не "мене")
мені болить (а не "мене")
дотримати слова (а не "слово")
оволодіти ситуацією (а не "ситуацію")
опанувати професію (а не "професією")
ігнорувати попередження (а не "попередження")
завдати шкоди (а не "шкоду")
зазнати невдачі (а не "невдачу")
зрадити принципи (а не "принципам")
називати на ім'я ( а не "по імені")
звернутися за адресою (а не "по адресі")
відправити поштою (а не "по пошті")
прийшов у справі (а не "по справі")
комісія для складання (а не "по складанню")
заходи щодо поліпшення (а не "по поліпшенню")
сталося через недбальство (а не "із-за недбальства")
один раз на місяць (а не "в місяць")
ввести до складу (а не "в склад")
радіти з успіхів ( а не "успіхам").

Після прикметників у вищому ступені, якщо далі йде порівняння, обов'язково вживаються прийменники від, за або сполучник ніж: тяжчий від олова (а не "тяжчий олова"); дорожчий за золото (а не "дорожчий золота"), сильнішій, ніж страх (а не "сильніший страху").

Після прикметників типу багатий, скупий , хворий тощо перед іменником вживається прийменник на : багатий на корисні копалини, скупий на слова, швидкий на язик, хворий на серце.

При числівниках два, три, чотири іменник стоїть у називному відмінку множини, а не в родовому однини: два дні, три місяці, чотири роки. І навпаки, при числівнику півтора іменник стоїть у родовому відмінку однини, а не в називному множини: півтора дня, півтора місяці, півтора року.

Після прийменника по іменник вживається в місцевому відмінку, а не в давальному: зв'язати по руках і ногах (а не "по рукам і ногам"), орієнтуватися по зірках (а не "по зіркам").

Синтаксичні словосполучення не є застиглими, стандартними. У багатьох випадках можлива синонімічна взаємозаміна їх словами: книжкова крамниця =книгарня, край лісу=узлісся, брати в борг=позичати, кожного дня=щодня, батько й мати = батьки. Уміння знаходити й правильно вживати синонімічні словосполучення та слова дає змогу точніше й дохідливіше висловити думку, описати ситуацію, подію тощо.
 

Предмети > Українська мова > Українська мова 10 клас > Тема 3. Словосполучення, речення. > Тема 3. Словосполучення, речення.Знайди інформацію сам
Предмети > Українська мова > Українська мова 8 клас > Тема 1. Словосполучення і речення. > Тема 1. Словосполучення і речення.Знайди інформацію сам