KNOWLEDGE HYPERMARKET


Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання1. Права та обов'язки батьків і дітей.
Найважливіша функція сім'ї — продовження людського роду. Виконання цієї функції надзвичайно важливе і для кожної людини, і для всього суспільства. З перших днів існування людського суспільства батьки опікувалися своїми дітьми, передавали їм свій досвід, допомагали обирати життєвий шлях, знаходити гідне місце в житті.


Пригадайте народні прислів'я, у яких ідеться про відносини батьків і дітей. Яка роль батьків у житті дітей?
Турбота про дітей, а пізніше обов'язок дітей допомагати своїм батькам стали моральними нормами і закріплені настановами багатьох релігійних учень. Нині ці норми записано в законодавстві нашої держави.


Ознайомтеся з витягом із Конституції України та Сімейного кодексу України й визначте, якими є обов'язки та права батьків щодо своїх дітей.
Конституція України
Стаття 51. ...Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.


Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.


Сімейний кодекс України
Стаття 150. Обов'язки батьків іцодо виховання та розвитку дитини
1.    Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2.    Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.    Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4.    Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.


Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини
1.    Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.
2.    Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.
3.    Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.


Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування
1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування, зокрема, якщо хтось із них перебуває у надзвичайній ситуації (лікарні, місці затримання та позбавлення волі тощо).


Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків
1.    Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
2.    Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
3.    Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків і підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.


Іноді вважають, що основна роль у вихованні дитини належить матері, а в разі розлучення дитина обов'язково залишається саме з нею.


Чи згодні ви із цим твердженням? Обґрунтуйте свою думку.
З точки зору українського законодавства, це не зовсім так. Сімейний кодекс України передбачає, що батьки мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей, їхнього виховання. Навіть коли шлюб між ними розірвано та вони живуть окремо, обов'язок брати участь у вихованні й утриманні дітей, а також право спілкуватися з дітьми мають і батько, і матір.


Батьки мають право (і зобов'язані) контролювати поведінку своїх дітей. Від батьків залежить місце проживання дітей. Якщо батьки проживають разом, дитина живе разом із ними. Якщо батьки проживають окремо, то до досягнення дитиною 10 років батьки самостійно вирішують, де вона має жити, у віці від 10 до 14 років місце проживання дитини визначається батьками, але з обов'язковим урахуванням думки дитини, а з 14 років дитина самостійно визначає, з ким із батьків їй проживати.


2. Обов'язок батьків щодо утримання дітей. Взаємність обов'язків батьків і дітей.
Кожен із батьків має не лише обов'язки щодо виховання своїх дітей. Адже необхідно забезпечити й матеріальне існування дитини, яка ще не може самостійно забезпечити себе. Саме тому законодавство передбачає обов'язок батьків утримувати своїх дітей до їхнього повноліття.


Обов'язок піклуватися про своїх неповнолітніх дітей, надавати їм матеріальну допомогу не знімається з батьків у разі розлучення, проживання одного з батьків окремо від дитини. У цьому випадку той із батьків, хто живе окремо від дітей, зобов'язаний сплачувати аліменти — кошти на утримання дітей. Він також повинен надавати допомогу в разі виникнення особливих обставин — хвороби дитини, необхідності її курортного лікування чи оздоровлення тощо.


Розмір аліментів установлюється судом з урахуванням стану здоров'я та матеріального становища дитини та платника аліментів, наявності в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, а також інших обставин, що мають істотне значення.


Аліменти встановлюють або у твердій грошовій сумі, або визначивши частку від заробітку особи, яка їх платитиме. При цьому Сімейний кодекс України встановив, що в жодному разі розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Обов'язки батьків і дітей недарма називають взаємними — адже й діти, коли вони стануть дорослими, зобов'язані надавати допомогу своїм батькам, піклуватися про них у разі настання непрацездатності. Цей обов'язок — не лише моральна норма, він закріплений і в Сімейному кодексі України.


Ознайомтеся з витягом із Сімейного кодексу України та визначте,у яких випадках діти зобов'язані надавати матеріальну допомогу своїм батькам.


Сімейний кодекс України
Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків
1.    Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
2.    Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.


Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків
І. Дочка, син, крім сплати аліментів, зобов'язані брати у чисті у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.


Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька
І. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялись від виконання своїх батьківських обов'язків.
У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.


Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків
1 Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій і ротовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.
При визначенні розміру аліментів і додаткових витрат бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.


Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків
І У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (стаття б цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням і доглядом за ними.


Виховання дітей — одне з найважливіших завдань сім'ї. Батьки мають визначені законом обов'язки щодо своїх дітей. До найважливіших із них належать забезпечення отримання дитиною повної загальної середньої освіти, виховання дитини в дусі поваги до Батьківщини, батьків, інших людей та їхніх прав. Батьки мають забезпечувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Обов'язки щодо неповнолітніх дітей зобов'язані виконувати обоє батьків, незалежно від того, живуть вони разом із дітьми чи окремо. Обов'язки батьків і дітей є взаємними — повнолітні діти зобов'язані допомагати своїм батькам у разі їхньої непрацездатності.


Запам'ятайте: аліменти.


Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський


Календарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповіді школяру, курси учителю з правознавства 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.