KNOWLEDGE HYPERMARKET


Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.


Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.


Варто пригадати.

Що таке вид та екосистема?

Що таке гумус?

Які зв’язки існують між рослинами і тваринами?Види угруповань організмів.

Співіснування різних видів на спільній території зумовлює формування угруповань організмів. Кожен з вас може назвати види тварин, що характерні для таких рослинних угруповань, як хвойні чи широколисті ліси, луки, болота, ковиловий степ тощо.

Ви всі добре розумієте, що види тварин, які входять до складу певного тваринного угруповання, не існують відокремлено від інших організмів (рослин, грибів, бактерій), а тісно з ними взаємодіють. Так, рослиноїдні тварини споживають органічні речовини, синтезовані зеленими рослинами, використовують рослини і як місце оселення тощо. У свою чергу певні види тварин забезпечують запилення квіткових рослин, поширення плодів і насіння тощо. Рештками рослин і продуктами їхньої життєдіяльності живляться деякі тварини, гриби та бактерії.
Живі організми взаємодіють не лише між собою, а й з неживою природою. Зокрема, організми отримують з довкілля певні речовини (кисень, воду, мінеральні солі), необхідні для забезпечення їхньої нормальної життєдіяльності, та виділяють туди неперетравлені рештки їжі, продукти обміну речовин тощо. Таким чином, унаслідок взаємодії угруповання організмів з фізичним середовищем мешкання формуються певні екосистеми.
Екосистема — це сукупність взаємопов'язаних груп організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища мешкання.

Екосистеми зазвичай здатні до самопідтримання та саморегуляції. Так, розмножуючись, організми підтримують свою чисельність. Їхня діяльність забезпечує відтворення потрібних для життя умов. Ви знаєте, що у процесі фотосинтезу зелені рослини створюють органічні сполуки з неорганічних, а також виділяють кисень, яким дихають живі організми. А вуглекислий газ, який живі організми видихують, зелені рослини використовують для синтезу органічних сполук. Діяльність ґрунтових бактерій, грибів і тварин, які розкладають органічні рештки та синтезують сполуки, що входять до складу гумусу, сприяє відновленню та підвищенню родючості ґрунтів. Основою екосистем є зелені рослини, які і визначають їх межі (наприклад, екосистема сфагнового болота, хвойного лісу, ковилового степу).

Унаслідок взаємодії організмів між собою та з умовами фізичного середовища життя в екосистемах (біогеоценозах) виникає колообіг речовин, тобто обмін речовиною між їх живою та неживою частинами й потоки енергії. Колообіг речовин і потоки енергії забезпечують стійкість екосистем та їх функціонування.

Сукупність усіх екосистем нашої планети, тобто єдина глобальна екосистема, має назву біосфера.

Зв'язки між організмами в біогеоценозах.

Тварини в біогеоценозах пов'язані з іншими організмами різноманітними зв'язками. Кожна тварина постійно взаємодіє з особинами свого (внутрішньовидові зв'язки) чи інших (міжвидові зв'язки) видів. Так, одні види тварин полюють на інших, які споживають рослини чи мертву органіку тощо. Тварини, які живляться іншими видами тварин, належать до хижаків. Типовими хижаками є вовки, лисиці, сови, орли тощо. Хижаки є й серед найпростіших. Наприклад, сисні інфузорії ловлять, вбивають і споживають клітини інших одноклітинних тварин.

Тісно пов'язані тварини з рослинами. До рослиноїдних видів належать гризуни (ховрахи, бабаки тощо), зайці, копитні тварини (зебри, лосі) та ін. Водночас різні види комах, деякі види кажанів і дрібних птахів (наприклад, колібрі) запилюють квіткові рослини. Тварини також забезпечують поширення плодів і насіння рослин, спор грибів.
Види тварин, які живляться мертвою органікою, наложить до сапротрофів. Одні з них споживають рештки рослин (дощові черви, панцирні кліщі), інші - трупи тварин (шакали, грифи) чи їхні екскременти (жуки-гнойовики), виконуючи роль своєрідних «санітарів природи».

Тварини певних видів можуть використовувати інші організми для розселення. Так, ґрунтові кліщі чи круглі черви можуть розселюватися за допомогою комах (мух, жуків тощо) чи кліщів.

Одним з поширених типів зв'язків між організмами є конкуренція.

Конкуренція - це взаємозв'язки між особинами одного або різних видів, за яких використання певного ресурсу середовища (їжі, світла, вологи тощо) одним із них зменшує його доступність для інших.

Найгостріша конкуренція між особинами одного або близьких видів, оскільки вони мають однакові або подібні екологічні потреби. Тому два види тварин з однаковими екологічними вимогами не можуть тривалий час існувати в одній екосистемі. Через певний час більш конкурентоспроможний вид витіснить менш конкурентоспроможні її.

Форми симбіозу.

Ви вже знаєте, що співіснування організмів різних видів має загальну назву - симбіоз. Таке співіснування може відбуватися в різних формах, таких як мутуалізм, паразитизм, коменсалізм. Пригадайте, коменсалізм - це така форма співіснування між організмами різних видів, за якої один із них (коменсал) використовує житло, залишки їжі чи продукти виділення іншого (хазяїна), не завдаючи йому помітної шкоди. Коменсалізм може бути у формі квартиранства (коли один організм використовує як середовище мешкання організм або житло іншого) або нахлібництва (коли один організм живиться залишками їжі іншого). Прикладом квартирантства є види риб, які ховаються під захистом щупалець медуз, або види комах, які мешкають у гніздах птахів чи гризунів, не завдаючи шкоди хазяїнові. Ще одним прикладом квартирантства є вусоногі рачки – морські жолуді, які можуть оселятися на поверхні тіла риб, китоподібних тощо. Нахлібниками є гієни, які споживають залишки здобичі левів.

Запитання для контролю


1. Що таке екосистема та біосфера?
2. Які зв’язки виникають між тваринами та між тваринами й іншими організмами?
3. Які є форми конкуренції?
4. Чи можуть існувати екосистеми без рослинних угруповань?
5. Порівняйте особливості таких форм співіснування організмів, як мутуалізм, паразитизм і коменсалізм.Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з біології, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з біології для 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.