KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас. Повні уроки>>Природознавство: Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини

Содержание

Мета уроку

– Вивчити методи за допомогою яких людина вивчає природу. Розглянути, яке значення природа відіграє в житті людини.

Спостереження

Хід уроку

Частина 1.
Світ навколо нас сповнений таємниць і загадок. Людству відомо багато чого, але питання в тому чи зможе людство розпорядитися цими знаннями на благо собі і природі?
Метод (від грецького «спосіб») - систематизована сукупність кроків, дій, які необхідно зробити, щоб вирішити певне завдання або досягти певної мети.
Дуже цікаво вивчати природу, але потрібно знати як це робити. А робити це можна за допомогою таких методів, як спостереження, експеримент, вимірювання.
Відео спостереження за слонами

Спостереження - це цілеспрямоване і планомірне сприйняття явищ, результати якого фіксуються спостерігачем.
На рисунуку ви можете поспостерігати вплив сонця на ріст рослин.
Priroda5 2 1.jpg
Мал. 1 Вплив Сонця на ріст рослин

Експеримент - загальнонаукових метод отримання в контрольованих і керованих умовах нових знань. Подівіться малюнок дії сили тяжіння на занурене у воду тіло. Що ви можете розповісти з цього малюнку?
Priroda5 2 2.jpg
Мал. 2 Дія сили тяжіння на занурене у воду тіло
Priroda5 2 3.jpg
Мал. 3 Хімічні досліди

Вимірювання - сукупність операцій для визначення відношення однієї (вимірюваної) величини до іншої однорідної величини, прийнятої за одиницю, що зберігається в технічному засобі.
Приклад вимірювання артеріального тиску на рисунку 4
Priroda5 2 4.jpg


Мал. 4 Вимірювання артеріального тиску


Priroda5 2 5.jpg
с. 5 Вимірювання маси тіла

Природу можно вивчати за двома способами: неозброєним оком та за допомогою приладів. Спочатку людина спостерігала за довкіллям за допомогою органів чуття, але з розвитком цивілізації вона почала використовувати й спеціальні прилади. Вони можуть бути оптичні та вимірювальні. До оптичних відносяться: збільшувальне скло, світлові й електронні мікроскопи, телескопи. До вимірювальних: годинник, терези, термометр, лінійка. Фіксація результатів спостереження здійснюється за допомогою малюнка, запису та фото- або кінозйомки.

Перевірка знань


Контролюючий блок №1.
1. Які способи вивчення природи вам знайомі?
2. Наведіть приклади ваших спостережень за живими організмами, неживими тілами природи, явищами природи.
3. Як використовує людина спостереження у своїй повсякденній практичній діяльності?

Частина 2

Значення відомостей про природу для життя та діяльності людини.
Всі відкриття в історії були зроблені за допомогою методів вивчення природи. Наведемо деякі приклади.
Англійський вчений Ч. Дарвін, гуляючи по саду, звернув увагу на звичайного дощового хробака, багато людей до цього бачили таких хробаків, але в них більше не виникало інших думок, окрім як про використання їх як наживки при лові риби. Дарвін став спостерігати за поведінкою і способом життя хробака. Йому вдалося виявити, що дощові черв'яки розпушують грунт, тим самим поліпшують її родючість.
Priroda5 2 6.jpg
Мал. 6 Дощові хробаки

Знання отримані за допогою спостережень


Наші діди і прадіди спостерігали за небесними тілами, атмосферою, рослинами, тваринами і робили відповідні висновки, які дійшли до нас через віки у вигляді прикмет, пророцтв, встановлювалися строки сільськогосподарських робіт.
Знання, отримані при проведенні одних спостережень, використовують потім в інших спостереженнях. Наприклад, в ході спостережень встановили, що клести, білки, дятли живляться насінням шишок ялини, але роблять вони це по-різному. Потім по шишками можна визначити, які тварини харчувалися в тому чи іншому місці.
Відео спостереження за природою

Досліди, які допомогають вивчати поведінку тварин

За допомогою дослідів вивчають поведінку тварин. Перелітні птахи у своїх тривалих перельотах орієнтуються за Сонцем, зіркам. Змінюючи напрямок сонячних променів, за допомогою дзеркальця, вчені змогли змінити траєкторію руху польоту.
Будь-яка діяльність людини пов’язана з використанням елементів природи. Деякі природні процеси становлять загрозу для людини. Це, приміром, землетруси, повені, посухи, бурі, стихійні пожежі, вогнища інфекційних захворювань.
Відео спостереження за вулканомВивчення природи дозволяє зменшити ризик природних небезпек і забезпечити біологічне існування людини.

Завдання


Контролюючий блок №2.

1. Проведіть досвід з магнітом. Визначте, які тіла він притягує, а які ні. Розкажіть про результати своєї роботи.
2. За допомогою мікроскопа розгляньте мікропрепарати луски шкірки цибулі. Розкажіть про свої спостереження.
3. За допомогою мікроскопа розгляньте зовнішня будова інфузорії туфельки. Розкажіть про свої спостереження.

Список використаних джерел:
1. Урок на тему "Світ навколо нас", вчитель природознавства Грицак А. С., ЗОШ №4, м. Вільнянська 2. Азимов А. Краткая история биологии.— М.: Мир, 2008 .— 176 с.
3. Бугаев А. И. Физика. Астрономия. 8 кл. / А. И. Бугаев, М. Ф. Мартинюк, В. В. Смолянец
— К.: Освіта.
4. Довідник з біології / За ред. К. М. Ситника.— К.: Наукова думка, 2003.— 793 с.
5. Естествознание. 5 кл. / Под ред. А. Г. Хрипковой — М.: Просвещение, 2002.— 238 с.
6. Ярошенко О. Г. Природознавство. 5 кл. / О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий, Т. В. Коршевлюк— К.: Генеза, 2005.— 125 с.

Відредаговано та викладено Лісняк А.---- Над уроком працювали Грицак А. С. Лісняк А.
Дорохіна Р.М. ----
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
Українська мова 2 клас. Повні уроки

Предмети > Природознавство > Природознавство 5 клас