KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 7 клас. Повні уроки>> Алгебра: Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Повні уроки

Мета

  • дізнатися, що таке вирази зі змінними;
  • зрозуміти, які вирази називаються раціональними;
  • навчитися розв’язувати приклади із раціональними виразами.

План

1. Що таке алгебраїчний вираз? Що таке вирази зі змінними?

2. Цілі раціональні вирази. Дробові раціональні вирази.


Що таке алгебраїчний вираз? Що таке вирази зі змінними?

Якщо з'єднати числа, знаки дій, дужки в одному виразі, то отримаємо числовий вираз. Приклади числових виразів: 1+2 (1 / 2+ 3 / 4) * 15- 8: 2; (3 / 5)- 2 (4 / 5)* 3;

Числовий вираз дорівнює числу, яке ми отримаємо, виконавши всі дії в цьому числовому виразі.

Якщо у виразі крім чисел використовувати букви, то отримаємо буквенний вираз.


Буквеними виразами називають записи, в яких числа і букви з’єднані знаками дій. Наприклад, x-3, x+y, 3a+2b, c:d. Буквений вираз, який показує залежність між величинами, позначеними буквами, називається формулою. Наприклад, позначимо довжину шляху буквою S, швидкість рівномірного руху – буквою V, а час – буквою t. Тоді вираз S=V*t є формулою шляху. Із цієї формули можна виразити інші змінні величини:V=S/t - формула швидкості,t=S/V - формула часу.


Перетворення виразів:

1. При розкритті дужок, перед якими стоїть "+", цей знак і дужки можна опустити. Наприклад, a+(-b+c+4)=a-b+c+4.

2. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак "-", слід опустити дужки і знак "-", змінивши знаки всіх доданків у дужках на протилежні. Наприклад, -(a-b)=-a+b; x-(-y+z)=x+y-z.

3. Якщо перед дужками стоїть множник, то на нього умножають кожний доданок у дужках. Наприклад, 6+4(a-b)=6+4a-4b; -4(5-3a)=-20+12a.


Доданки, які мають однакову буквену частину, називаютьподібними доданками. Наприклад, 4a і (-5a).


Додавання і віднімання подібних доданків називається зведенням подібних доданків. Щоб звести подібні доданки треба додаті їх коефіціенти і результат помножити на їх спільну буквену частину. Наприклад, -4a+6a=(-4+6)a=2a; a-4a+7a=(1-4+7)a=4a.


Якщо доданки мають спільний множник, то його можна винести за дужки. Наприклад,6x+6y=6(x+y); 2ab+b=b(2a+1).


Якщо доданки мають спільний множник, то його можна винести за дужки, а в дужках залишиться сума інших множників. Наприклад, 6a+6b=6(a+b); 2xy+y=y(2x+1).


Цілі раціональні вирази. Дробові раціональні вирази

Цілими раціональними виразами називаються числові вирази, а також вирази із змінними, які можуть містити дії додавання, віднімання, множення, піднесення змінних до натурального степеня. Приклади цілих раціональних виразів:


Вирази


Вирази не є цілими раціональними, бо містять операції піднесення до від'ємного степеня і ділення на змінні.



Дробові раціональні вирази. Основна властивість раціонального дробу

Дробовими раціональними (дробово-раціональними) виразами називають вирази із змінними, які можуть містити операції додавання, віднімання, множення, піднесення змінних до натурального степеня, а також ділення на вирази із змінними. Приклади дробово-раціональних виразів:


Вирази


Раціональним дробом називається вираз P/Q , де P і Q – раціональні вирази, причому вираз Q обов'язково містить змінні. Приклади раціональних дробів:


Вирази

Основна властивість дробу

Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на один і той самий вираз, то дістанемо дріб, який тотожно дорівнює даному. Наприклад


Вирази


Основна властивість дробу дає можливість замінити дріб тотожно рівним йому дробом. Таке перетворення називають скороченням дробу (скорочення дробу - reduction of fraction) . Наприклад


Вирази


Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб знайти різницю дробів з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Наприклад


Вирази


Якщо треба знайти суму або різницю дробів з різними знаменниками, то спочатку їх зводять до спільного знаменника. Наприклад


Вирази


Щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити окремо їх чисельники і окремо знаменники і перший добуток записати чисельником, а другий - знаменником дробу. Наприклад


Вирази


Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник та знаменник і перший результат записати у чисельнику, а другий - у знаменнику дробу.

Наприклад


Вирази


Щоб поділити один дріб на другий, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого.

Наприклад


Вирази


Значення дробу дорівнює нулю лише, коли чисельник перетворюється на нуль:


Вирази


Дріб не має змісту у випадку, коли знаменник перетворюється на нуль:


Вирази


Вираз, складений з чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називається раціональним виразом.



Перевір себе

1. Відомо, що a-b=6; с=5. Знайти значення виразу: 1) a - b+3c; 2) c*(b-a); 3)3/c - 2/a-b.

2. При яких значеннях змінної має сенс вираз: 1) 3х+4; 2) 8/с-5; 3) 1/(1+1/х).

Список використаної літератури

1. Урок на тему «Вирази зі змінними» викладача Конченко Т. М. , Гімназії міжнародних відносин, м. Київ (СЗШ №323).

2. Урок на тему «Цілі і дробові раціональні вирази» викладача Конченко Т. М. , Гімназії міжнародних відносин, м. Київ (СЗШ №323).

3. Істер О. А. «Алгебра. 7 клас». 4. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., ЯкірМ. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. – Харків, Гімназія, 2004. – 112 с.: іл.



Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.


Над уроком працювали

Конченко Т. М.

Мазуренко М.С.




Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создавблог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Математика > Математика 7 клас