KNOWLEDGE HYPERMARKET


Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.


Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.


Пригадайте до якої групи тканин відносять кров, лімфу; що таке дифузія.
Навчіться пояснювати значення лімфи і тканинної рідини, поняття гомеостаз, обґрунтовувати роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини; називати склад і функції крові; розпізнавати на малюнках клітини крові; характеризувати плазму крові.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: гомеостаз, кров, лімфа, тканинна рідина.

Що таке внутрішнє середовище організму?

Внутрішнє середовище організму людини складають кров, лімфа і тканинна рідина (мал.1).


Внутрішнє рідке середовище організму


Мал.1. Внутрішнє рідке середовище організму


Ці рідини тісно між собою взаємозв'язані. Вони постійно дифундують одна в одну, переносячи при цьому розчинені в них речовини, і таким чином впливають на хімічний склад одна одної. За допомогою цих рідин в організмі перебігають усі важливі фізіологічні процеси, а саме: до клітин безперервно надходять поживні речовини і видаляються кінцеві продукти життєдіяльності.

Надзвичайно важливою особливістю внутрішнього середовища є відносна сталість його складу, фізичних і хімічних показників. Сукупність процесів, що підтримують або відновлюють відносну сталість умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі, називають гомеостазом.

Які функції виконують рідини внутрішнього середовища організму?

Ви вже знаєте, що кров належить до тканин внутрішнього середовища. Вона переносить кисень, поживні речовини, продукти розпаду, вуглекислий газ, гормони, ферменти, вітаміни, забезпечує утворення імунітету тощо. Кров циркулює по замкненій кровоносній системі. Крізь найдрібніші кровоносні судини (капіляри) деякі складові рідкої частини крові (плазма) потрапляють у міжклітинний простір. Так утворюється тканинна рідина, що омиває кожну клітину та забезпечує обмін речовин між клітинами, кров'ю і лімфою.

Лімфа - це прозора, безбарвна рідина, що утворюється з тканинної рідини. Вона відіграє значну роль в обміні речовин і виконує низку захисних функцій. Лімфа переміщується по лімфатичних судинах, які починаються в тканинах лімфатичними капілярами. Дрібні лімфатичні судини, зливаючись, утворюють лімфатичну протоку, яка з'єднана з венозним руслом кровоносної системи.

Який склад крові?

До складу крові входять плазма, клітини - еритроцити та лейкоцити, кров'яні пластинки – тромбоцити (неклітинні елементи). Еритроцити, лейкоцити і тромбоцити ще називають форменими елементами крові.

Плазма крові виконує роль міжклітинної речовини. Вона містить 90% води та розчинені в ній органічні (білки - 7-8%, вуглеводи - 0,12%, жири - 0,7-0,8%) й неорганічні речовини (близько 1%). Білки плазми крові беруть участь у зсіданні крові, підтриманні гомеостазу, захисних реакціях організму.

Водний розчин солей, зокрема натрію хлориду, концентрація якого дорівнює 0,9%, називають фізіологічним розчином. Він підтримується на сталому рівні. Його іноді використовують у медицині для поповнення об'єму крові в організмі у разі значних крововтрат і відсутності для переливання крові відповідної групи.

В організмі людини кров становить близько 7,7% загальної маси тіла, що для людини масою 70 кг становить близько 5 л.

Які функції крові?

Кров, безперервно циркулюючи по кровоносних судинах, виконує роль «транспортної системи», що забезпечує виконання нею різних функцій: дихальної, живлення, виділення, регуляції, терморегуляції, захисної.

Дихальна функція крові полягає в перенесенні кисню до тканин, а вуглекислого газу - від тканин до органів дихання. Функція живлення - це транспортування поживних речовин від органів травлення до клітин. Видільна функція крові - це перенесення від тканин тіла до органів виділення (нирок, легенів, печінки, шкіри) кінцевих продуктів обміну речовин, надлишку води, мінеральних солей. Регуляторна функція крові забезпечується перенесенням гормонів та інших біологічно активних речовин від місця їх утворення до клітин усіх органів і тканин організму. Терморегуляторна функція крові полягає в тому, що кров як водний розчин має винятково високу теплоємність і завдяки цьому підтримує стабільну температуру тіла. Захисна функція - кров бере участь у захисті організму від отруйних речовин, вірусів, мікроорганізмів. До захисної функції відносять також зсідання крові при пораненнях судин.

Узагальнимо знання


Життєдіяльність клітин забезпечується тільки в рідкому середовищі. Це пов'язано з тим, що процеси дифузії, за допомогою яких відбувається обмін речовин між клітинами та середовищем, що їх оточує, краще перебігають у рідинах. Внутрішнє середовище організму утворюють кров, лімфа і тканинна рідина. У ньому підтримується відносна сталість важливих фізіологічних показників, яку називають гомеостазом.

До складу крові входять плазма, клітини - еритроцити та лейкоцити, кров'яні пластинки - тромбоцити. Плазма крові складається з води, органічних речовин і мінеральних солей. Кров як «транспортна система організму» виконує захисну, дихальну, живильну, видільну, регуляторну та терморегуляторну функції.


Застосуйте здобуті знання

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Вкажіть функції, які виконує тканинна рідина:
а) здійснює безпосередній контакт з усіма клітинами тіла;
б) забезпечує обмін речовин між клітинами, кров'ю і лімфою;
в) забезпечує обмін речовин лише між клітинами і кров'ю;
г) забезпечує обмін речовин лише між лімфою і клітинами.

2. Виберіть клітини крові:
а) еритроцити;
б) лейкоцити;
в) тромбоцити;
г) хондроцити.

3. Позначте функцію крові, завдяки якій вона переносить кисень до тканин, а вуглекислий газ - від тканин до органів дихання:
а) дихальна;
б) регуляторна;
в) захисна;
г) живильна.


Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати календарно-тематичне планування з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.