KNOWLEDGE HYPERMARKET


Всесвітня історія 12 клас

                                                                                                                  Планування уроків Всесвітня історія 12 клас


ВСТУП
Тема 1. Світ у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх спричиненість, прояви та наслідки.


Розділ 1. АМЕРИКАНСЬКИЙ КОНТИНЕНТ: США, КАНАДА ТА ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА (1945 р. —ПОЧАТОК ХХІ ст.)
Тема 2. Утвердження США як провідної країни біполярного світу в повоєнний час та зміна ролі США наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 3. Головні етапи повоєнного розвитку Канади.


Тема 4. Латинська Америка. Особливості економічного, соціального та політичного розвитку регіону в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 5. Українці в країнах регіону.


Розділ 2. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. — ПОЧАТОК ХХІ ст.)
Тема 6. Західна Європа після завершення Другої світової війни.


Тема 7. Німеччина. Внутрішньо- та зовнішньополiтичний розвиток Німеччини в другій половині ХХ — на початку XXI ст.


Тема 8. Велика Британія. Внутрішнє становище та зовнішня політика Великої Британії у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 9. Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої і П’ятої Республік. Зовнішньополітичні орієнтири Франції в другій половині ХХ ст.


Тема 10. Італія. Соціально-економічний та політичний розвиток країни в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Розділ 3. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. — ПОЧАТОК ХХІ ст.)
Тема 11. Встановлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Демократичні революції, особливості їх здійснення. Основні тенденції внутрішньополітичного розвитку країн регіону в 90-х роках ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 12. СРСР від завершення епохи Сталіна до розпаду Радянського Союзу.


Тема 13. Росія в 90-х роках ХХ — на початку XXI ст.


Тема 14. Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи.

Розділ 4. КРАЇНИ АЗІЇ ТА АФРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Тема 15. Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи та особливості розвитку незалежних держав Азії та Африки.


Тема 16. Близькосхідна проблема та способи її врегулювання.


Тема 17. Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 18. Китай. Соціально-економічний та політичний розвиток країни в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.


Тема 19. Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Розвиток Індії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.


Розділ 5. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (1945 р. —ПОЧАТОК ХХІ ст.)
Тема 20. Передумови, характер, етапи та прояви холодної війни. Завершення холодної війни. Боротьба з міжнародним тероризмом.


Тема 21. Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі.


Розділ 6. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. — ПОЧАТОК ХХІ ст.). ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Тема 22. Основні напрями НТР у другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.


Тема 23. Основні тенденції і течії розвитку світової культури.


Тема 24. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та ймовірних шляхів їх подолання. Повний прелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, історія всесвітня, математика...

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими