KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вступ до історії України 9 клас. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас. Повні уроки>> Історія України: Вступ до історії України 9 клас. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Комбінований (вступний + повторення)

Форма уроку: урок-діалог

Мета

Пригадати вивчене у минулому році та зацікавити учнів у вивченні програми історії 9 класу.

Завдання

  • пригадати вивчене;
  • зацікавити учнів у вивченні нового матеріалу на подальших уроках історії;
  • покращити навички самостійної роботи над заданими питаннями;
  • навчитися робити висновки та узагальнення;
  • навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу.

Структура уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми
ІІ. Мотивація до навчання
ІІІ. Актуалізація опорних знань
IV. Вивчення нової теми:


1. Вступне слово.
2. Чим закінчилося вивчення історії у 8 класі.
3. Українське національне відродження: причини та передумови.


V. Самостійна робота учнів
VІ. Висновки та узагальнення
VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми

Доброго дня, шановні учні! Ви тепер дев'ятикласники!


В цьому році ми будемо далі вивчати нову історію України XIX ст. Продовжимо далі розглядати становлення української державності. Дізнаємося, які видатні особистості взяли участь у цьому процесі, який їх внесок у становлення статусу незалежної України.


Ми розглянемо детально економічні, духовно-культурні, соціальні та національно-політичні процеси, які впливали на становлення нашої державності.

Мотивація до навчання

Будь-яка наука виникає через потребу людства у ній. Історія – не виключення. Думаю, ви вже задавали собі питання, навіщо ми у школі вивчаємо цей предмет. Ми ще дізнаємося, що являла собою організація „Руська трійця”, але зараз пропоную замислитися над тим, як вони пояснювали значення історії: «Узриш, як твої отці, твої діди жили, що діяли, що їх веселило, радувало, а що печалило, яке сонце між ними сіяло; як думали, яким духом обнімали природу, охресності, світ цілий... що їх наділяло до сильного діяння, а що їм силу віднімало, яка їхня мова, яка бесіда, яка їхня душа, яке серце...»

Як ви розумієте дане висловлювання?

Актуалізація опорних знань

1. Які ви можете виділити етапи становлення української державності?
2. Під владою яких країн перебували українські землі до кінця 18 століття? Назвіть у хронологічній послідовності.
3. Яких гетьманів України ви пам'ятаєте?
4. Хто був останнім гетьманом України?
5. Як називалася остання Січ?
6. Що ви пам'ятаєте про розвиток української культури у кінці 18 століття?

Вивчення нової теми


Матеріал, який ми вивчатимемо, буде розташований за хронологічною послідовністю дат.Перш за все слід звернути увагу на тему про національну ідею в XIX ст., про різні етапи визвольного руху. Вони дадуть змогу зрозуміти творення модерної української нації.


Продовжимо також розглядати теми, що присвячені духовному життю українського народу, його культурним здобуткам у XIX ст. Програма також передбачає вивчення історії рідного краю та його ролі у подіях загальнонаціонального значення.


Населення українських земель на початку 19 ст.
Населення українських земель на початку 19 ст.


Пригадаємо, чим ми закінчили вивчення історії України в минулому навчальному році.

Питання до класу:
1. Яким періодом (якими роками) ми закінчили вивчення курсу історії у 8 класі?
2. В якому стані тоді перебували українські землі?


Відповідь: внаслідок Трьох поділів Польщі Правобережна Україна була розділена між Російською та Австрійською імперіями.


Перший поділ Речі Посполитої

Перший поділ Речі Посполитої


Картина "Падіння Польщі"

Картина "Падіння Польщі"


Російській імперії стали належати 80 % території, на яких проживало на той час 8,2 млн мешканців. Настала загальноєвропейська криза аграрно-ремісничої цивілізації. До скасування панщини у 1848 р. на заході та селянської реформи 1861 р. на сході в Україні панувала феодально-кріпосницька система.

За допомогою відеоматеріалу пригадаємо, як це було:Питання до класу:
1. На чому базувалася феодально-кріпосницька система?
2. Які її основні принципи?


Селянин не був зацікавлений результатами своєї праці, тому що праця носила примусовий характер. Велике земельне володіння та використання безкоштовної праці кріпаків не спонукало їх бути освіченими організаторами сільського господарства.


Кріпаки

Кріпаки


В Європі ж не було масового кріпацтва. Українських селян експуатували по-максимуму. Поміщиками частіше за все були люди іншої релігії або країни, які не зважали на долю селян, турбуючись лише про власну користь. Криза феодально-кріпосницької системи нагніталася постійними недовольством та боротьбою селянства з поміщиками.


Панщина

Панщина


Питання до класу:
1. Чому ринок ремісничої продукції був надто вузьким? Чому ремесло не розвивалося?


Зародження й утвердження рис індустріального суспільства.
Однак у той час почалося зародження капіталістичного ладу. Товарно-грошові відносини розвивалися поступово. Велику роль в цьому мав процес освоєння нових земель на Півдні. Європейські ринки давали змогу поміщикам швидко збагачуватися. Капіталістичне виробництво продовжує розширюватися, а приватні власники – збагачуватися.


Індустріальне суспільство отримало сприятливі умови для власного розвитку після реформи 1861 року. Землю та робочу силу стали вважати товаром, тому їх можна було вільно купувати і продавати. Багаті поклади вугілля та залізної рудитакож прискорили процес індустріалізації. Україна набувала рис індустріального суспільства.


Процес здійснення промислової революції в Україні розтягнувся аж на десятиліття. Він розпочався у XIX ст. (30-40 рр), був забезпечений перехід від ручного ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва. На нових підприємствах використовували при віиробництві парові двигуни, різні машини і механізми. Промисловий переворот був поштовхом до розвитку залізничного транспорту.


Індустріальний розвиток спричинив глибокі суспільні зміни. Почало швидко втрачати свою значимість земельне дворянство. Його витісняли буржуазія та інтелігенція. Активно формувалася ще одна соціально пригноблена верства — наймані робітники. Царизм тим часом продовжував бути механізмом пригноблення українських селян, він і далі спирався на дворянство, ігнорував інтереси суспільних верств, щодо індустріального виробництва.


Українське національне відродження.
Національне відродження — це процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу. Він супроводжувався зростанням наукового інтересу до свого минулого, дослідженнями етнографії, фольклору й історії, утворенням національних політичних партій, які виступали за здобуття окремішності від імперських політичних структур.


Т.Шевченко
Т. Шевченко


Рушієм національного відродження виступили представники української інтелігенції. Спочатку вони збирали й вивчали народні традиції, звичаї, фольклор — народну культуру. Інтелігенція почала створювати громадські та громадсько-політичні організації.


Лише наприкінці століття, насамперед у Західній Україні, українство почало шукати можливості захисту своїх національних інтересів, створивши перші політичні організації та партії, узявши участь у парламентській боротьбі.


Лише взаємодопомога у справі національного відродження давала можливість українцям поступово досягати цілей.

Завдання: записати у словнички зміст словосполучення "національне відродження"

Самостійна робота учнів

1. Що таке національне відродження?
2. Коли почалося національне відродження на українських землях?
3. Які були його прояви?
4. Який етап відродження почався у 19 столітті?
5. Чим він характеризувався?

Висновки та узагальнення

Висновки учитель пропонує класу зробити самостійно.

Домашнє завдання

1. Переглянути відповідний параграф підручника, опрацювати подані і кінці нього питання.
2. Написати есе на 2-3 ст на тему "Модерна українська нація: зміст поняття та початок формуваня"

Віртуальна мандрівка уникальними місцями України
Примітки до використання відео: учитель "вирізає" з відео рекламний матеріал, акцентує увагу саме на видатних місцях України.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Вступ до історії України 9 класу" учителя історії Морозюк Ж. Б. Спеціалізованої школи №76 з поглибленим вивченням укр. мови та літератури ім. О.Гончара, м.Київ

2. Урок на тему "Вступ до історії України 9 класу" Стеценко Г. М., учителя історії, Обухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.С.Малишка, м.Обухів

3. Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К. : Знання , 2006

4. Охредько О. Е. Історія України. 9 клас: Розширене календарне планування. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

5. Історія України : Навчальний посібник / Білоцерківський В. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2007


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Любименко В. В.

Морозюк Ж. Б.

Стеценко Г. М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас