KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вуглеводи: целюлоза. Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна будова целюлози. Реакція її гідролізу. Застосування

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Вуглеводи: целюлоза. Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна будова целюлози. Реакція її гідролізу. Застосування


ВУГЛЕВОДИ: ЦЕЛЮЛОЗА. МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМУЛИ, ПОШИРЕННЯ В ПРИРОДІ. ПОЛІМЕРНА БУДОВА ЦЕЛЮЛОЗИ. РЕАКЦІЯ ЇЇ ГІДРОЛІЗУ. ЗАСТОСУВАННЯ


Крохмаль і целюлоза

Після опрацювання § 33 ви зможете:

наводити приклади застосування крохмалю й целюлози, складати їхні молекулярні формули; характеризувати склад, структуру, фізичні та хімічні властивості крохмалю й целюлози; ілюструвати властивості крохмалю й целюлози рівняннями хімічних реакцій; визначати дослідним шляхом крохмаль: встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням крохмалю й целюлози; обґрунтовувати застосування крохмалю й целюлози їхніми властивостями та роль у живому організмі; висловлювати судження щодо значення крохмалю й целюлози в суспільному господарстві, побуті, охороні здоров'я тощо.

На шляху до успіху пригадаємо з вивчених курсів природознавства, хімії, біології та основ здоров'я:

які існують типи поживних речовин; яке функціональне значення для організму вуглеводів; що таке полімер та його елементарна структурна ланка; у чому полягає суть процесу фотосинтезу; як діють ферменти слини на крохмаль; яка роль печінки і підшлункової залози в травленні; від чого залежать енергетичні потреби організму; які вимоги до харчування, питного режиму під час інтенсивного фізичного тренування підлітків; як пов'язані харчування і здоров'я; які особливості догляду за зубами і порожниною рота в підлітків.

Целюлоза (клітковина) - найвідоміший, найрозповсюдженіший і чи  не найважливіший поміж полісахаридів. Це основний компонент і будівельний матеріал клітинах стінок рослин (мал. 33.3) і деяких мікроорганізмів.

Chemistry 223.jpg

Завдання

Поясніть, до яких наслідків може призвести неконтрольоване вирубування лісів задля забезпечення сировиною целюлозно-паперової та деревообробної промисловості.

Гортаючи сторінки підручника, ви торкаєтеся матеріалу, виготовленого на основі целюлози. У вашому гардеробі обов'язково є бавовняний або лляний одяг (назвіть його переваги над виробами із синтетичних волокон). Скатертини, серветки, рушники, білизна, меблі, медичні перев'язувальні засоби, висівковий хліб... Не злічити об'єктів домашнього вжитку, які містять волокна целюлози.

Хімічний склад целюлози описує молекулярна формула (-С6Н10О5-)n (порівняйте з молекулярною формулою крохмалю). Молекули целюлози будовані з тих самих мономерних ланок, що й крохмаль, однак сполучні ці ланки в інший спосіб. Докладно про це ви зможете дізнатися у старшій школі, обравши відповідний профіль навчання. Наразі ж констатуємо - зміна будови істотно впливає на властивості целюлози порівняно з крохмалем. Целюлоза - біла волокниста речовина. Кількість структурних ланок n  у полімерному ланцюзі цієї високомолекулярної сполуки може сягати від кількох сотень до 10-14 тисяч. Молекули целюлози мають лінійну структуру. Текстильні волокна целюлози 20 мм завдовжки, а ті, з яких виготовляють папір і картон не довші за 3 мм.

Хоча в організмі людини целюлоза (клітковина) не перетравлюється, її споживання у складі круп, овочів, висівкового хлібу - необхідна умова здорового харчування (поясніть, чому).

Целюлоза не розчиняється у воді й не набрякає у ній. Горіння целюлози-екзотермічна реакція зі значним тепловим ефектом, тому деревину, солому тощо здавна використовували як паливо.

Гідроліз целюлози під дією катіонів Гідрогену використовують для добування глюкози, яку переробляють на етанол (його називають гідролізним спиртом).

Завдання

Запишіть рівняння реакції гідролізу целюлози.

Термічним розкладанням целюлози без доступу повітря добувають багато оксигеновмісних речовин.   

Згодом ви дізнаєтеся, на яких хімічних реакціях ґрунтується переробка целюлози на папір, ацетатний шовк, віскозу, лаки, емалі, целофан, бездимний порох, фотоплівку, мийні засоби тощо. Принаймні на етикетках багатьох споживчих товарів ви знайдете назви речовин – похідних целюлози.

Цікаво?

Фахівці з Університету штату Техас у  США вивели штам ціанобактерій, які продукують целюлозу, використовуючи як джерело енергії сонячне світло. Добуту целюлозу переробляють на етанол й інші види біопалива. За словами дослідників, ці бактерії можуть бути вирощені без використання сільськогосподарських земель, за допомогою солоної води, яка непридатна для споживання людьми або поливу зернових культур.

Корисно! Пізнавально!

Добування целюлози біосинтезом належить до новітніх технологій. Біосинтез інших речовин відомий досить давно. Зокрема, біосинтез поза організмами широко застосовують як спосіб (іноді єдино можливий) промислового виробництва біологічно важливих речовин – вітамінів, деяких гормонів, білки нуклеїнові кислоти та особливості їхнього біосинтезу ви дізнаєтеся з наступних параграфів.

Стисло про головне

Целюлоза (клітковина) - основний компонент і будівельний матеріал клітинних стінок рослин і деяких мікроорганізмів. Сировина для добування целюлози - бавовник, льон, деревина.

Молекулярна формула целюлози така сама, як і в крохмалю, однак структурні ланки в полімерному ланцюзі сполучені в інший спосіб. Ступінь полімеризації - від кількох сотень до 10-14 тисяч, молекули мають лінійну структуру. Целюлоза - біла волокниста речовина, не розчиняється у воді й не набрякає в ній.
Горіння целюлози - екзотермічна реакція зі значним тепловим ефектом.

Гідроліз целюлози під дією катіонів Гідрогену використовують для добування глюкози: Chemistry 225.jpg. Термічним розкладанням целюлози без доступу повітря добувають багато оксигеновмісних речовин. Целюлозу переробляють на папір, ацетатний шовк, віскозу, лаки, емалі, целофан, бездимний порох, фотоплівку, мийні засоби тощо.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Порівняйте хімічний склад, будову й властивості крохмалю й целюлози.

2. Поясніть, з якої сировини виготовляють: а) вату; б) папір.

3. Наведіть приклади застосування крохмалю й целюлози.

Скарбничка досвіду

1. Проаналізуйте зміст етикеток споживчих товарів аби з'ясувати, які з них містять целюлозу або її похідні й створіть колекцію (віртуальну або реальну) «Як моя родина використовує целюлозу та продукти її переробки».


Г. А. Лашевська, Геометрія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з хімії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.