KNOWLEDGE HYPERMARKET


Від романтизму до символізму. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: Від романтизму до символізму. Повні уроки

Тема:  Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст. Від романтизму до символізму.
Мета: познайомити  учнів з поезією романтизму і символізму середини 19ст.
 - розвиток аналітичного мислення учнів;
 - виховання інтересу до поетичної творчості, пошани до культурної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:
     Поезія – це небесне полум’я, яке менше або більше входить до складу людської душі - це поєднання уяви, чутливості, мрійливості, - незрідка  в поезя виражає і муку і втіху  людей.
Без поезії не було б нічого тривалого, вірного, визначеного; і те, що ми називаємо безсмертям на землі, не могло б існувати без поезії.
Проходять століття, міста і пам'ятники рук людських руйнуються і лише поезія залишається вічною. Саме у поезії ми знаходимо все те що нас цікавить, тут ми переживаємо всю палітру відчуттів, де сплітаються любов і ненависть, відданість і зрада; у ній ми відчуваємо всю досконалість природи, – де обличчя сонця, що горить, протиставлений холодним водам океану; сонце, що зупинилося на горизонті і, подібно до полум'яної гори...
Сьогодні ми розглянемо досить обширну добу розвитку поєзії від романтизму до символізму.

T1r1.jpeg

     Романтизм в літературі сформувався на межі 18 - 19 ст. Він зберігав зв'язок з сентименталізмом, з перебігом «Бурі і натиску» в ньому поезії, а також з традиціями англійського «готичного роману». Характерний для сентименталізму культ відчуття і природи отримує в Романтизмі подальший розвиток.
Відмовляючись від догматичної теорії класицизму, романтики вважали норми античного мистецтва непридатними до зображення сучасного ним світу і популяризували нові жанри літератури і повну свободу їх трактування. Так в літературі з'явилися, поряд з романтичною драмою новели, казки ліріко-філософського і фантастичного характеру, романтична поема, що ламала всі колишні уявлення про кордони між епосом і лірикою, романи у віршах і в прозі, що відрізнялися своєю химерною композицією.
Романтики культивували лірику, широко використовуючи народну пісню, розкриваючи настрої  душевного світу людини.

  • Мозковий штурм:

Учні розділітьсі на групи, створюють рекламний ролик на тему: Поезія романтизму і реалізму.
Далі кожна група учнів демонструє свою рекламу, а інші аналізують її за критеріями: -відповідність реклами художньому тексту;
-максимум інформації при мінімальній кількості слів (жанр рекламного ролика передбачає його стислість);
 -аргументованність;
-доступність;
 -оригінальність.

T1r2.jpeg

     Поезія романтизму це не лише вираження почуттві, але і роздуми — не стільки про природу, скільки про людину. Як і в поемі, так і в пейзажній ліриці вельми значимий ліричний герой з його складним світом. Російський романтик Ф.І. Тютчев (не без впливу німецької філософії, зокрема Шеллінга)


геніально передав романтичне відчуття природи («Не те, що вважаєте ви, природа»). Вище досягнення російського романтизму - поезія Жуковського, Баратинського, Пушкіна (не в останній період творчості),  Лермонтова (не в останній період творчості), Тютчева. Родоначальниками ж російського романтизму прийнято вважати Жуковського і Батюшкова.

T33s5.jpeg

  • Виразне читанні вірша:

Взошла заря. Дыханием приятным
Сманила сон с моих она очей;
Из хижины за гостем благодатным
Я восходил на верх горы моей;
Жемчуг росы по травкам ароматным
Уже блистал младым огнем лучей,
И день взлетел, как гений светлокрылый!
И жизнью все живому сердцу было.

Я восходил; вдруг тихо закурился
Туманный дым в долине над рекой:
Густел, редел, тянулся, и клубился,
И вдруг взлетел, крылатый, надо мной,
И яркий день с ним в бледный сумрак слился,
Задернулась окрестность пеленой,
И, влажною пустыней окруженный,
Я в облаках исчез, уединенный...
27 ноября 1819 В. Жуковський

T33s1.jpeg

Символісти вважали, що саме символ, а не точні науки дозволять людині прорватися до ідеальної суті світу, пройті «від реального до реальнішого». Особлива роль в збагненні надреальності відводилася поетам як носіям інтуїтивних одкровень і поезії як плоду надрозумного надхнення.
Єдине, що додавало цілісності в кожен момент тексту, так це унікальне, неповторне бачення поета.
Величезне значення символізм мав в російському мистецтві цього ж періоду, що мав в мистецтвознавстві визначення «Срібне століття».

T33s2.jpeg

      Розквіт російського символізму припав на дев'ятисоті роки, після чого рух пішов на спад: в рамках школи більше не з'являються значні твори, виникають нові напрями - акмеїзм і футуризм, світовідчування символіста перестає відповідати драматичним реаліям «сьогодення, некалендарного ХХ століття».
Російський символізм, найзначніший після французького, мав в основі ті ж передумови, що і символізм західний: криза позитивного світогляду і моралі, загострене релігійне відчуття.
Символізм в Росії вбирав два потоки - «старших символістів» (І.Анненський, В. Брюсов, К. Бальмонт, З. Гиппіус, Д. Мережковський,


Н.Мінський, Ф.Сологуб (Ф.Тетерников) і «молодих символістов» (А.Білий (Б.Бугаєв), А. Блок, Вяч. Іванов, С.Соловьов, Елліс (Л.Кобилінський). До символістів були близькі М.Волошин, М.Кузмін, А.Добролюбов, І.Коневський.
Загальновизнані передвісники російського символізму - Ф.Тютчев, А.Фет, Вл.Соловьов. Основоположниками методу символіста в російській поезії В.Іванов називав Ф.Тютчева.

T33s6.jpeg

  • Виразне читання вірша:

Напрасный труд
Напрасный труд — нет, их не вразумишь,—
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Ф.Тютчев
     В.Брюсов висловлювався про Тютчева  як про основоположника поезії нюансів. Знаменитий рядок з вірша Тютчева (Мовчання) Думка сказана є брехня стала гаслом російських символістів. Поет нічних знань душі, безодні і хаосу, Тютчев виявився близький російському символізму своєю спрямованістю до ірраціонального, невимовного, несвідомого. Тютчев, що вказав дорогу музики і нюансу, символу і мрії, відводив російську поезію, на думку дослідників, «далеко від Пушкіна». Але саме цей шлях був близьким багатьом російським символістам.

  • Завдання на засвоєння нової теми:

Проаналізуйте характерні риси творчості письменників доби реалізму і символізму.
Назвіть відатних поетів реалізму і символізму.

  • Домашне завдання:

Продумайте розповідь творчої біографії одного з поетів доби реалізму і символізму .
Художнє читання напам’ять віршів поетів доби реалізму і символізму на вибір.


Список використаної літератури:
1. Урок на тему : Поезія реалізму і символізму, Власенко В. В., викладача світової літератури Сш. № 12 ,м. Херсон.
2. Урок на тему : Видатна постаті поезії символізму,  Колісніченко В. Д., викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Калуш.
3. Белый А. Символизм как мировоззрение. М., 2004.
4.  Белый А. Смысл искусства // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х тт. - Т. 1. - М. , 2004. 

5. История русской литературы: ХХ век: Серебряный век/Под ред. Ж. Нива и др. М., 2005.
6. Михайловский Б.В. Русская литература ХХ века: С 90-х гг. XIX в. до 1917 г. – С.-П. 2009.
7. Энциклопедия символизма /Под ред. Ж.Кассу. М., 2008.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


Над уроком працювали

Власенко В. В.

Колісніченко В. Д.

Пилипенко В.В.

Жоленко Д.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 10 клас