KNOWLEDGE HYPERMARKET


Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Австралії

План-конспект уроку з теми  “Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Австралії”

Мета уроку:
Освітня: актуалізувати поняття «рельєф», «тектонічні структури», «платформа», «пояс складчастості», «корисні копалини». Ознайомити школярів з особливостями будови земної кори та рельєфу Австралії в порівнянні з Африкою та Південною Америкою. Знайти взаємозв’язок будови земної кори з формами рельєфу та розміщенням родовищ корисних копалин. Звернути увагу на формування рельєфу материка а різні геологічні ери. Нанести на контурну карту найбільші рівнини та гори Австралії.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про взаємозв’язок між будовою земної кори, формами рельєфу та розміщенням родовищ корисних копалин. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною надр Австралії, вичерпність мінеральних ресурсів та необхідність їх охорони.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований
Обладнання:
•    фізична карта Австралії;
•    тектонічна карта світу;
•    атласи школярів;
•    контурні карти;
•    авторська презентація ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Австралії»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення:
(Фронтальне опитування)
1.    Які особливості має фізико-географічне положення Австралії в порівнянні з іншими материками тропічних широт?
2.    Поясніть, як фізико-географічне положення Австралії впливає на формування її природи.
3.    Назвіть та покажіть на карті об’єкти берегової лінії материка.
4.    Якого походження є острови біля берегів Австралії? Як далеко від берегів материка лежать архіпелаги вулканічних островів?
5.    Назвіть імена мандрівників, які вперше та вдруге відкрили Австралію.       

Б. Перевірка знання географічної номенклатури (Фронтальний письмовий програмований контроль)


Програмований контроль “Берегова лінія Австралії”
Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель.

І варіант

ІІ варіант
0
Нова Гвінея 11
1
Тасманія 10
2
Нова Зеландія 9
3
Нова Каледонія 8
4
Соломонові острови 7
5
Нові Гебриди 6
6
Велика Австралійська 5
7
Карпентарія
4
8
Коралове 3
9
Торресова 2
10
Бассова 1
11
Кейп-Йорк 0


Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:
1.    Острів Тасманія.
2.    Торресова протока.
3.    Острів Нова Каледонія.
4.    Велика Австралійська затока.
5.    Острів Нова Гвінея.
6.    Півострів Кейп-Йорк.

7.    Острови Нова Зеландія.
8.    Бассова протока.
9.    Острови Нові Гебриди.
10.    Затока Карпентарія.
11.    Коралове море.
12.    Соломонові острови.       

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Геологічна будова Австралії.
2.    Рельєф материка. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.
3.    Корисні копалини.       

Актуалізація опорних знань:
•    Пригадайте, що означають поняття «рельєф», «тектонічні структури», «платформа», «пояс складчастості», «корисні копалини».
•    Які форми рельєфу переважають в Африці та Південній Америці?       


1. Геологічна будова Австралії. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з тектонічною картою світу, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Австралії»)
•    За тектонічною картою світу з’ясуйте, в межах якої літосферної плити розміщена Австралія.
•    Які ви знаєте типи тектонічних структур та як вони пов’язані з формами рельєфу та розміщенням родовищ різних за походженням корисних копалин.


      Австралія розміщена у центральній частині Індо-Австралійської літосферної плити. Тому це єдиний материк, на якому немає діючих вулканів, а землетруси трапляються дуже рідко й не мають руйнівної сили.
     Австралія, як Африка та Південна Америка, є залишком давнього материка Гондвана, який близько 180 млн. років тому розколовся на частини. Острови Нова Гвінея та Тасманія також відокремилися від Австралії в результаті розколів земної кори.

•    Як називаються острови такого походження?
•    За тектонічною картою відшукайте основні тектонічні структури Австралії.


     В основі материка лежить давня Австралійська платформа. Її фундамент сформувався в архейську та протерозойську ери. Вік платформи вимірюється кількома мільярдами років. Тривалі рухи земної кори – підняття, опускання та розломи – призвели до формування на заході Австралійської платформи великого щита (пригадайте, що це за структура), а на сході – обширного прогину, заповненого осадовими гірським породами.
     В межах щита фундамент платформи, що виходить на денну поверхню, утворює так звані гори-останці.

•    З яких гірських порід складені такі останці? Чому вони важко руйнуються зовнішніми геологічними процесами?

     Скеля Ейрс-Рок – один з найбільших у світі останців кристалічного фундаменту давньої Австралійської платформи. Він височить над плоскою рівниною на 348 м й тягнеться майже на 3 км. Аборигени вважають скелю священною і називають Улуру – “місце, де буває тінь”. Нині – це популярний об'єкт туризму. 
     Центральний прогин тривалий час був занурений під води давнього океану і являв собою протоку, на дні якої відкладалися морські глини та піски. З часом загальне підняття Австралійської платформи викликало обміління протоки й відступ моря.
     На схід від платформи вздовж узбережжя простягся пояс давньої складчастості. У палеозойську еру тут відбувалося активне горотворення. З давніх часів паралельно берегу почав формуватися Великий Бар’єрний риф. Невеликі глибини та тепла вода сприяли масовому розвитку коралів.
 
•    Зіставте тектонічну та фізичну карти й виявіть, які форми рельєфу  в Австралії відповідають різним тектонічним структурам.
•    Порівняйте розміщення тектонічних структур в Австралії, Африці та Південній Америці.   
 

2.    Рельєф материка. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.
(Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Австралії та тектонічною картою світу, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Австралії». Самостійна робота учнів з контурною картою)

     Оскільки найдавнішим платформам у рельєфі відповідають рівнинні території, рельєф Австралії досить одноманітний та подібний до рельєфу Африки. Тут також територія здебільшого рівнинна. Середня висота становить усього 215 м над рівнем моря.
     На заході в межах щита рівнина дещо піднята й утворює невисоке Західноавстралійське плоскогір'я. На схід від плоскогір'я в межах давнього прогину знаходиться рівнинна Центральна низовина, поверхня якої в середній частині лежить нижче рівня моря.
     Східна частина в межах давнього поясу складчастості зайнята невисокими горами — Великим Вододільним хребтом. Гори сформувалися у палеозойську еру і з часом були зруйновані. Східні схили гір стрімко обривають у бік океану. Західні – більш пологі. Пересічна висота гір не перевищує 1000 м. Лише на півдні знаходяться Австралійські Альпи, які подекуди долають двохтисячну відмітку. Це єдиний район в Австралії, де протягом усього року у затінених ущелинах лежить сніг, хоча й не суцільним покривом. Найвищою вершиною материка є гора Косцюшко (2228 м), відкрита у середині ХІХ ст. польськими натуралістами та названа на честь їх національного героя.

•    На фізичній карті Австралії знайдіть Західноавстралійське плоскогір'я, Центральну низовину, Великий Вододільний хребет.
•    Проаналізуйте взаємозв'язок розміщення основних форм рельєфу з розміщенням тектонічних структур.


Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.

Мета: позначити основні географічні об’єкти Австралії на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: фізична карта Австралії
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Географічні об’єкти Австралії

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Форми рельєфу Гори •    Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко, 2228 м)
Рівнини •    Західноавстралійське плоскогір’я,
•    Центральна низовина

  
3.    Корисні копалини. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з тектонічною картами Південної Америки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Південної Америки»)
     Австралія дуже багата на корисні копалини. За другу половини ХХ ст. була детально досліджена земна кора материка та виявлені численні родовища різноманітної мінеральної сировини.

•    Знаючи будову земної кори Австралії поясніть, у яких частинах материка слід шукати родовища магматичних, а де осадових гірських порід.
•    Чому в Австралії багато рудних корисних копалин?


     В Австралії переважають рудні корисні копалини. Їх основні родовища пов’язані з кристалічними породами фундаменту давньої платформи. Так, за покладами залізних, нікелевих, поліметалічних, уранових руд, золота Австралія посідає провідні місця в світі. В Австралії був знайдений у 1872 р. найбільший самородок золота масою 285 кг.
     Основні запаси руд різноманітних металів розробляються в межах щита давньої платформи на заході материка. В давній корі вивітрювання на півострові Кейп-Йорк залягають найбільші в світі поклади алюмінієвих руд.
     Однак Австралія багата й на кам'яне вугілля, поклади якого залягають на південному сході в осадових породах передгірського прогину. Є родовища нафти і природного газу на Центральній низовині та у Бассовій протоці, проте їх запаси недостатні для потреб країни.       

ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
(Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    В основі материка лежить давня Австралійська платформа – уламок колишнього материка Гондвана. Вздовж східного узбережжя тягнеться давній пояс складчастості, який сформувався в палеозойську еру.
•    У зв’язку з будовою земної кори в Австралії переважають рівнинні форми  рельєфу: Західноавстралійське плоскогір’я та Центральна низовина. Тільки на сході є невисокі гори — Великий Вододільний хребет з найвищою точкою материка г.  Косцюшко.
•    Австралія має значні запаси різноманітних корисних копалин. Особливе значення мають різноманітні руди металів.   

Запитання та завдання для усного контролю знань:
(Усне опитування)
1.    Назвіть та покажіть на карті основні форми рельєфу Австралії.
2.    Поясність закономірності розміщення основних форм рельєфу Австралії у зв’язку з будовою земної кори.
3.    На які корисні копалини багаті різні частини материка? Чому переважна більшість руд металів залягає у західних районах Австралії?
4.    * Порівняйте будову земної кори та рельєф Австралії на Африки. З’ясуйте, чим вони подібні, а чим відрізняються.
5.    * Поясніть, чому Австралія – єдиний материк в світі, де немає діючих вулканів та сильних землетрусів. Порівняйте ці явища з відповідними у Африці.       
Повторення вивченої географічної номенклатури за слайдом презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Австралії».    (робота зі слайдом презентації ppt)   

V.  Домашнє завдання
.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту. Повторити номенклатуру берегової лінії Австралії.
•    Відшукати географічні об’єкти-рекордсмени на материку (об’єкти «най-най…») та назви-двійники.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії > Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Конспект уроку і опорний каркас