KNOWLEDGE HYPERMARKET


Геологічна будова та рельєф Африки: гори. Корисні копалини


План-конспект уроку з теми  “Геологічна будова та рельєф Африки: гори. Корисні копалини”


Мета уроку:
Освітня: познайомити школярів з особливостями рельєфу Африки у зв’язку з будовою земної кори. Актуалізувати поняття «рельєф», тектонічні структури», «платформа», «пояс складчастості». Звернути увагу на формування рельєфу материка а різні геологічні ери. Повідомити про гірські системи Африки та час їх формування.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною надр Африки, вичерпність мінеральних ресурсів та необхідність їх охорони.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований
Обладнання:
•    фізична карта Африки;
•    тектонічна карта Африки;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 2»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   


І. Організація класу      


ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:
Питання для усного обговорення:
1.    Розкажіть, як формувалася Африка, як самостійній материк.
2.    Назвіть основні елементи будови земної кори Африки та покажіть їх на карті.
3.    Які форми рельєфу й чому переважають в Африці.
4.    Які вам відомі найбільші рівнини Африки?    Фронтальне опитування  


ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Горські системи Африки. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.
2.    Закономірності розміщення корисних копалин.      
1.    Горські системи Африки. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

•    Поясніть з якими тектонічними структурами пов’язане формування гір?
•    Якого віку пояси складчастості існують в Африці?
•    Як пов'язаний вік гір з їх будовою та висотою?

     На південному сході знаходяться Драконові гори, які велетенськими сходинками спускаються до внутрішніх частин материка. Вони являють собою припідняті масиви на краях давньої платформи. Драконові гори височать терасами     до висоти 3482  м. Ці гори є частиною Великого Уступу – урвистого схилу високих внутрішніх плоскогір'їв Південної Африки. У Драконових горах багато кам'яних розсипів, на річках – численні водоспади.
     На крайньому півдні Африки лежать старі (герцинські), сильно зруйновані невисокі плосковершинні Капські гори. Вони виникли ще наприкінці палеозойської ери, близько 300 млн років тому. Капські гори тягнуться на 800 км вздовж південного узбережжя Африки. Капські гори низькі. Мають плоскі вершини. Окремі точки сягають 2000 м, а найвища – 2326 м. Схили порослі заростями вічнозелених чагарників та лісів. Тут є столові гори – відокремлені височини з плоскими, як стіл, вершинами та крутими схилами, складеними стійкими до руйнування гірськими породами.
     На північному заході материка знаходяться Атлаські гори. Хребти Атласу простяглись уздовж берегів Середземного моря на 2000 км з заходу на схід. Південні, більш низькі хребти – Сахарський Атлас, виникли у пізньому палеозої в епоху герцинського горотворення. Цей хребет висотою 1000-2000 м, зайнятий напівпустелями. Північні хребти Атласу – високі молоді складчасті  гори. Виникли у кайнозойську еру в епоху альпійського горотворення. Їх пересічні висоти досягають 3000 м. Найвища точка – гора Тубкаль, 4165 м. Схили гір вкриті заростями вічнозелених чагарників та лісів.
     На північ від Східноафриканського плоскогір'я лежить Ефіопське нагір'я — величезний гірський масив з ланцюгами високих гір і безліччю окремих згаслих вулканів висотою 2000-4623 м. Їх вершини вкриті високогірними степовою рослинністю. Високо підносячись над навколишніми рівнинами, нагір’я круто уривається на схід, а на захід спускається сходинками, розбитими тріщинами.

•    Поясність, чому в межах Африканської платформи сформувалося нагір’я.    Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Африки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 2».  
Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки
Мета: позначити основні географічні об’єкти Африки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
    Використання карт: фізична карта Африки
    Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:
Географічні об’єкти Африки
Категорії географічних об’єктів     Назви географічних об’єктів
Форми рельєфу    Гори    Атлаські, Драконові, Капські
    Нагір’я    Ефіопське, Тибесті
    Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт.  
2. Закономірності розміщення корисних копалин.
  
•    Поясніть, як впливає будова земної кори на розміщення різних за походженням корисних копалин?

     Розміщення корисних копалин пов'язано з геологічною будовою материка.
     На щитах, де кристалічні породи фундаменту платформи виходять на поверхню, та у поясах складчастості різного віку знайдені родовища рудних корисних копалин, які мають переважно магматичне та метаморфічне походження.

•    Пригадайте, як утворюються магматичні та метаморфічні гірські породи? Чому їх слід шукати на щитах давніх платформ та в поясах складчастості?

     Багатим на руди металів (мідні, уранові, кобальтові, платинові, марганцеві, золото) є так званий “мідний пояс”, що тягнеться через усю Східну Африку вздовж Східноафриканського рифту. Руди тут утворилися під час вкорінення магми, що виливалася з глибин Землі в товщу земної кори по розломах.
     На півдні материка зосереджені найбільші у світі поклади алмазів. Вони знаходяться в країні Південна Африка (ПА). Тут добувають близько 95% всіх алмазів світу. Найбільший із знайдених алмазів «Куллінан» мав масу 3106 карат, або 621,2 г. Він був знайдений у 1905 р.
     Зона Атлаських гір багата на залізні, ртутні, свинцеві, цинкові та інші руди.
     Там, де фундамент платформи вкритий шаром осадових гірських порід, залягають корисні копалини осадового походження, зокрема нафта і природний газ. Тому, найбільшими районами видобутку нафти та газу на материку є його північна частина та узбережжя Гвінейської затоки. Вони пов'язані з осадовими породами чохла Африкано-Аравійської платформи.

•    Користуючись фізичною картою, визначте та нанесіть на контурну карту умовними позначеннями основні райони залягання нафти та природного газу, мідних, залізних руд, золота та алмазів.
•    Поясніть, до яких тектонічних структур вони належать. З чим це пов'язано?    Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Африки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 2», контурною картою.  


ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•    Гір в Африці небагато: на півночі – молоді Атлаські гори, на півдні – давні Капські гори. Горами також називають припідняті краї платформи на південному сході – Драконові гори. Ефіопське нагір’я являє собою застиглі потоки лави в межах Східноафриканського рифту.
•    Африка має багато родовищ різних корисних копалин, розміщення яких пов'язано з її геологічною будовою. Найважливіші з них — нафта і газ (північ та узбережжя Гвінейської затоки), мідні, уранові руди, золото, алмази (південь та схід Африки).  
Підбиття підсумків уроку вчителем.  
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Назвіть основні елементи будови земної кори Африки та покажіть їх на карті.
2.    Які форми рельєфу й чому переважають в Африці.
3.    Які вам відомі гірські системи Африки? Якого вони віку?
4.    Що собою за будовою земної кори являють Драконові гори та Ефіопське нагір’я?
5.    * Поясніть на конкретних прикладах, як будова земної кори в Африці пов’язана з розміщенням форм рельєфу.
6.    * Поміркуйте, чому різні частини Африки багаті на неоднакові корисні копалини.    Усне опитування.  
Повторення вивченої географічної номенклатури за слайдом презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Африки. Частина 2».    робота зі слайдом презентації ppt.  


V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту.
•    Відшукати географічні об’єкти-рекордсмени на материку (об’єкти «най-най…») та назви-двійники.      


     


Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Закономірності розміщення корисних копалин > Закономірності розміщення корисних копалин. Конспект уроку і опорний каркас