KNOWLEDGE HYPERMARKET


Голосні звуки

 Голосні  звуки мовиЗвуки мови, при утворенні яких звуконосний струмінь повітря вільно виходить назовні, не зустрічаючи ніяких перепон, називаються голосними.В українській мові 6 голосних звуків. Залежно від положення язика голосні характеризуються за місцем артикуляції і ступенем підняття язика.Місце артикуляції визначається залежно від того до якої частини верхнього піднебіння піднятий язик. За цією ознакою голосні української мови поділяються на голосніпереднього і заднього ряду.Якщо при вимові звука язик просунений наперед і підіймається до переднього піднебіння, утворюються голосні переднього ряду[і], [и], [е].
Якщо ж при вимові голосних язик зосереджений у задній частині рота і підіймається до заднього піднебіння, утворюються голосні заднього ряду[а], [о], [у].

Ступінь підняття залежить від того, наскільки спинка язика піднята до піднебіння. За цією ознакою голосні звуки української мови поділяються на голосні:
  • високого підняття;
  • високо-середнього підняття;
  • середнього підняття;
  • низького підняття;

Якщо спинка язика піднята вгору найвище, утворюються голосні високого підняття [і], [у].
Трохи нижче підіймається язик при вимові голосного високо-середнього підняття [и].
Ще нижче – при утворенні голосних середнього підняття [е], [о].
Зовсім низько підіймається язик при вимові голосного низького підняття [а]. 
За участю губ в артикуляції голосні поділяються на: 
1) огублені (лабіалізовані) [< о >], [< у >], при вимові яких губи заокруглюються й витягуються вперед; 
2) неогублені (нелабіалізовані) [і], [и], [е], [а].
Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас
Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас > Тема 25. Звуки і букви. Алфавіт. > Тема 25. Звуки і букви. Алфавіт. Додаткові доповнення
Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас > Тема 26. Голосні звуки. Позначення їх буквами. > Тема 26. Голосні звуки. Позначення їх буквами. Додаткові доповнення
Предмети > Українська мова > Українська мова 3 клас > Тема 1. Звуки мовлення. Букви. > Тема 1. Звуки мовлення. Букви. Додаткові доповнення