KNOWLEDGE HYPERMARKET


ДПЮ 10 клас

Гіпермаркет Знань>>ДПЮ

Теми з предмету ДПЮ


Вступний урок
Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України – необхідна умова забезпечення могутності української держави.


Тема 1. Нормативно-правова база з військових  питань. Історія розвитку українського війська
1. Конституція України та Закони  України про призначення Збройних Сил та інших військових формувань України. Структура воєнної організації держави та її керівництво. Воєнна доктрина України.   
2.  Законодавство України про порядок проходження військової служби. Види військової служби. Права і обов’язки призовників. Основні права, свободи та пільги військовослужбовців, пов’язані з проходженням військової служби.   
3.  Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН. Основи міжнародного гуманітарного права.   
4.  Основні напрямки військово-професійної орієнтації учнів. Військові навчальні заклади, правила прийому, порядок підготовки та вступу до них.   
5. Основні історичні етапи розвитку українського війська. Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій слов’янського війська та війська княжої доби.   


Тема 2. Військовослужбовці та стосунки між ними.  Військова дисципліна
6.  Поняття про військові статути. Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов’язки.

7.   Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.   
8.  Військова дисципліна, її суть і значення. Обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).   


Тема 3. Організація внутрішньої та вартової служби
9. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів. Підйом, ранковий огляд і перевірка. Навчальні заняття, звільнення з території військової частини, відвідування військовослужбовців.   
10. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю.
11. Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди. Виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно».   
12. Стройове положення. Повороти на місці. Виконання команди «Головні убори зняти (надіти)».   
13. Рух стройовим і похідним кроком.   
14. Повороти під час руху.   
15.  Військове привітання на місці й під час руху.   
16. Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строю.   


Тема 4. Стрілецька зброя та поводження з нею
17.  Мета та завдання вогневої підготовки  в школі. Класифікація сучасної стрілецької зброї та її порівняльна характеристика за бойовими властивостями.   
18.  Призначення та загальна будова автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата.   
19.  Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.   
20. Тренування у неповному розбиранні та складанні автомату. Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.   
21.  Підготовка автомата до стрільби. Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення. Спорядження магазина патронами і порядок заряджання автомата.   
22.  Малокаліберна гвинтівка, загальна будова та порядок її заряджання. Особливості приготування до стрільби, проведення стрільби та розрядження. Заходи безпеки під час поводження з гвинтівкою і патронами. Можливі затримки під час стрільби, порядок їх усунення.   
23. Загальна будова пневматичної гвинтівки та її характеристика. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення. Тренування у стрільбі з пневматичної гвинтівки.   


Тема 5. Основи стрільби
24. Постріл і його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Віддача зброї і кут вильоту.   
25.Утворення траєкторії, прямий постріл; прикритий, уражувальний і мертвий простір та їх практичне значення.   
26.  Способи визначення відстаней до цілі. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів зброї.   


Тема 6. Основи загальновійськового бою
27.  Сучасні війни та військові конфлікти, їх  психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини.   
28. Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню тпа маневру, їїх значення в бою.   
29.  Обов’язки солдат в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.   

Тема 7. Нормативно-правова база цивільної оборони
30. Женевські конвенції про цивільну оборону. Нормативно-правова база цивільної оборони України. Закон України «Про цивільну оборону України», «Положення про цивільну оборону України». Організаційна структура цивільної оборони України. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.   
31.  Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу.
32. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності людини.   
33. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, Вражаючі фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об’єкти економіки і довкілля. Характеристика осередку ядерного ураження. Особливості вражаючої дії нейтронних боєприпасів.   
34. Хімічна зброя та засоби її застосування. Бойові токсичні, хімічні речовини, їх характеристика та вплив на організм людини. Характеристика осередку хімічного ураження.   
35.  Біологічна зброя та засоби її використання. Характеристика осередку біологічного ураження.   
36.  Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси. Боєприпаси об’ємного вибуху. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними.   
37.  Запалювальна зброя та засоби захисту від неї.   


Тема 8. Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах
38.  Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при внутрішній та зовнішній кровотечах та проникаючих пораненнях грудей і живота. Техніка накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий та плечовий суглоби, колінний та гомілковостопний суглоби. Техніка накладання кровоспинного   джгута і закрутки на стегно і плече. Техніка стискання судин для зупинки кровотечі.   
39. Контроль навчальних досягнень учнів
40.  Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни.     
41. Загально-військова підготовка.   
42.  Вогнева підготовка.   Навчально-польові заняття

Тема 9. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю
43.  Стройове положення. Повороти на місці. Виконання команди «Головні убори зняти (надіти)».   

Тема 10. Стрілецька зброя та поводження з нею
44.  Призначення та загальна будова автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата.   

Тема 11. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу
45.  Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.  Їх класифікація, призначення та порядок використання.
46. Сучасний тероризм як загроза людству ХХІ століття.   

Тема 12. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
47.  Основні принципи та завдання захисту населення в надзвичайних   ситуаціях. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.   

Тема 13. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю
48.  Рух  стройовим і похідним кроком.   
   

Тема 14. Стрілецька зброя та поводження з нею
49. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.    


Тема 15. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
50. Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання. Особливості використання додаткових патронів до цивільних протигазів. Правила виготовлення найпростіших засобів.   
51. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон і костюм, легкий захисний костюм (Л-1), загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх призначення, склад, правила користування та режим роботи в них.   
52.  Медичні засоби індивідуального захисту, Аптечка індивідуальна, її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання.   

Тема 16. Стрілецька зброя та поводження з нею
53.  Тренування у неповному розбиранні та складанні автомата. Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.   
54.  Підготовка автомата до стрільби. Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення. Спорядження магазина патронами і порядок заряджання автомата.   

Тема 17. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
55.  Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом «Увага всім!». Дії населення по сигналам оповіщення.   
56. Сутність та порядок проведення евакуації населення в районах виникнення надзвичайних ситуацій. Способи проведення евакуації. Підготовка населення до евакуаційних заходів. Розміщення населення у безпечних районах.


Тема 18. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

57.  Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та в осередках ураження.   


Тема 19. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю
58.  Повороти під час руху.   


Тема 20. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат
59. Визначення вихідного рівня фізичної підготовки юнаків (додаток № 9).   

Тема 21. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
60. Система спостереження та контролю за радіоактивним хімічним та бактеріологічним зараженням.   
61. Спеціальна обробка, її призначення. Заходи повної та часткової обробки. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.   
62.  Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.   Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.