KNOWLEDGE HYPERMARKET


ДПЮ 11 клас

Гіпермаркет Знань>>ДПЮ

Теми з предмету ДПЮ

 

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ, ПРАВОВІ ТА   ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ  ВІТЧИЗНИ    
Тема 1. Нормативно-правова база з військових  питань.  Історія розвитку українського війська
1.  Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: організація та тактичні прийоми козацького війська. Бойова діяльність військових формувань у складі Російської імперії після скасування козаччини.   
2.   Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни. Збройні Сили Української Народної Республіки та їх роль у боротьбі за національну державність у 1917-1921 рр.   
3.  Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої світової війни (Великої Вітчизняної війни). Розвиток озброєння та військового мистецтва. Військова служба українського народу в лавах Збройних сил СРСР в післявоєнний період.   


Тема 3. Військова присяга та військова символіка України
4.  Історія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.    
  

 ЗАГАЛЬБНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА   
Тема 2. Організація внутрішньої та вартової служби
5.   Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов’язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов’язки.    
6.  Вивчення дії днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чергового           частини, у випадку тривоги і пожежі. Дії днювального під час виносу майна з розташування роти. Дії днювального вільної зміни.   
7. Тренування у виконані обов’язків днювального.
8.   Призначення та завдання варти. Визначення варти, чатового.  Пост, його обладнання та оснащення.  Положення зброї у чатового на посту. Способи охорони поста. Обов’язки чатового.   

Тема 4. Стройові прийоми і рух без зброї та зі  зброєю
9. Тренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї.   
10.  Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: «Ремінь послабити (підтягнути)», «Автомат на груди», «На ремінь», «Зброю за спину», «Покласти зброю», «До зброї», «За зброю».   

Тема 5. Строї відділення
11.  Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний. Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення.   

Тема 6. Психологічна характеристика військової діяльності.  Соціально-психологічна структур військового колективу.  Психологічна підготовка до захисту вітчизни
12. Поняття про військову службу та військову діяльність, види, особливості та вимоги до юнака.  Психологічна структура військового колективу: суспільна думка, настрій, традиції, взаємовідносини.   Службове та неслужбове спілкування у колективі.  Проблеми конфліктів та міжособистісних стосунків у військовому колективі, причини їх виникнення, виявлення та способи подолання.   
13.   Психологічна структура процесу підготовки та готовності юнака до військової діяльності. Самовизначення та вибір професії.
Соціально-психологічна, загальна, військово-професійна та емоційно-вольова готовність до захисту Вітчизни. Способи та методи самооцінки готовності до захисту Вітчизни.   
  

 ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА   
Тема 7. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях, що з’являються
14.  Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки та автомата.   
15.   Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання. Вивчення умов виконання вправ стрільби з малокаліберної гвинтівки. Практичне тренування.   
16.  Підготовка упора, приготування до стрільби лежачи з упору. Тренування в одноманітності прицілювання. Вирішення вогневих завдань. Виконання першої вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки. Удосконалення знань з будови малокаліберної гвинтівки.   
17.  Приготування до стрільби лежачи з упору (норматив № 1). Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.  Виконання другої вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки. Удосконалення знань з будови автомата.   
18.  Приготування до стрільби лежачи з упору (Норматив № 1). Тренування у одноманітності прицілювання. Вирішення вогневих завдань на визначення прицілу і точки прицілювання. Виконання третьої вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки. Удосконалення знань з будови автомата. Розбирання та збирання автомата, спорядження магазину (норматив № 2,3,5).   


Тема 8. Ручні осколкові гранати та поводження з ними
19.  Призначення, бофові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок огляду і підготовки гранат до метання.    
   

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   
Тема 9. Основи загальновійськового бою
20. Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та бойові можливості.   
21.  Тактика дій танків (броньованих машин) іноземних армій, їх уразливі місця. Літаки противника та тактика їх дій в бою.   


Тема 10.  Дії солдата в бою
22.  Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку.   
23.  Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Прийоми і правила обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи.   
24.  Спостерігання і його обов’язки. Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.    
25.  Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших засобів озброєння механізованого відділення. Виконання другої вправи метання протитанкової гранати.    
26.  Способи боротьби з низько летючими повітряними цілями.   
27.   Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та їх демаскуючі ознаки.   
Тема 3. Основи військової топографії.
28.   Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, місцевими предметами. Доповідь про своє місце знаходження.   
29.   Магнітний азимут і його визначення. Визначення азимуту на місцевий предмет і напрямку руху по магнітному азимуту.   

 

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА   
Тема 11. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат
30.   Ознайомлення з військово-прикладною смугою перешкод. Тренування в подоланні окремих перешкод.   
31.   Ознайомлення з єдиною смугою перешкод. Тренування в подоланні окремих перешкод.   
32. Виконання вправ з метання гранати Ф-1 на діяльність та влучність.   
   

ОСНОВИ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ   
Тема 12. Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах
33.  Поняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Табельні та підручні засоби іммобілізації. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.

Тема 13. Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні, ураженні електричним струмом, отруєнні  та попередження інфекційних захворювань і захворювань, що передбачаються статевим шляхом
34. Класифікація опіків, перша допомога, профілактика больового шоку.  Перша допомога при тепловому та сонячному ударі. Дія низьких температур на організм людини.   
35.  Поняття про отруту та отруєння. Ознаки та перша допомога при отруєнні окисом вуглецю (чадним газом), етиловим бензином та антифризом, метиловим спиртом, пороховими газами та діхлоретаном. Ознаки та перша допомога при отруєнні їжею, грибами та ягодами. Перша допомога при укусах отруйних змій, комах та павуків. Основи надання першої допомоги при алергічній реакції. Попередження інфекційних захворювань. Венеричні захворювання та їх профілактика. СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи.   

Тема 14. Основи самозахисту
36.  Розучування і тренування вправ без зброї: стійки. Рухи вперед та назад, удари рукою на місці та в русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці в русі вперед на 1 крок.   
37. Захист від ударів рукою та ногою підставлянням рук на місці та в русі на 1 крок вперед (назад), з наступною контратакою.    
38. Розучування і тренування прийомів без зброї: прийоми самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийоми.   
39. Розучування і тренування прийомів зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар навідліг палкою (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетом.   
40. Розучування і тренування прийомів самозахисту. Виконання прийомів і дій, які вивчалися раніше (парні вправи).   
41. Виконання прийомів і дій, які вивчалися раніше: дії нападу та захисту, серія з двох ударів та захист від них, серія з трьох ударів та захист від них.   

Навчально-польові заняття
Тема 15. Строї відділення
42. Сигнали управління строєм: «Увага», «Збір командирів», «Вперед», «Стій», «Збільшити дистанцію», «Зменшити дистанцію», «У колону», «Усі кругом», «Усі праворуч», «До машин», «На місці» тощо.   

Тема 16. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються
43. Приготування до стрільби лежачи з упору (норматив № 1). Тренування у одноманітності прицілювання. Вирішення вогневих завдань. Удосконалення знань з будови автомата. Підготовка автомата до стрільби. Порядок чищення і змащення (нормативи № 2,3,4,5).    

Тема 17. Ручні осколкові гранати та поводження з ними
44.  Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат. Виконання першої вправи з метання ручних гранат.   

Тема 18. Основи військової топографії
45.  Порядок руху за азимутом, обхід перешкод. Пошук об’єкта.    

Тема 19.  Дії солдата в бою у складі механізованого відділення
46.  Дії солдата в обороні, Одержання завдання  на оборону. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.  Ведення спостереження. Дії з початком вогневої підготовки, відбиття атаки танків і піхоти. Дії під час застосування зброї масового ураження.    

Тема 20. Розвиток психологічної стійкості під час дій  в екстремальних ситуаціях
47.  Створення екстремальних та стресових ситуацій у ході бою в обороні (обмеження часу на виконання нормативів, ускладнення завдань, несподівана постановка ввідних, проведення занять у будь-яку погоду, призначення командиром, використання імітаційних засобів). Формування навичок саморегуляції.    

Тема 21. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат
48.  Марш-кидок 5 км в складі взводу.   


Тема 22. Дії  солдата в бою у складі механізованого відділення
49.  Дії солдата у наступі. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення. Одержання завдання на наступ, висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно-вибухових та інших інженерних перешкод. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.   

 
'Тема 23. Розвиток психологічної стійкості під час дій 'в екстремальних ситуаціях
50.  Створення екстремальних та стресових ситуацій у ході наступального бою. Закріплення навичок психологічної саморегуляції, поведінки в екстремальних ситуаціях.   


Тема 24. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат
51. Подолання єдиної смуги перешкод.   

Тема 25. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення
52. Поняття про дії  розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.   


Тема 26. Розвиток психологічної стійкості під час дій в екстремальних ситуаціях

53. Створення екстремальних та стресових ситуацій під час дій розвідувального дозору.   

Тема 27. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат
54.  Виконання залікових вправ з метання гранати Ф-1 на дальність та влучність.   

Тема 28. Організація внутрішньої та вартової служби
55. Порядок заряджання та розрядження зброї. Дії чатового під час прийому та здачі поста.
56.  Дії чатового при  виникненні на посту пожежі або порушенні порядку поблизу свого поста чи на сусідньому посту. Дії чатового при нападі на пост. Порядок застосування зброї.   

Тема 29. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)
57.  Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика. Демонстрація озброєння та бойової техніки в дії.   


Тема 30. Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні, ураженні електричним струмом, отруєнні та попередження інфекційних захворювань і захворювань,  що передбачаються статевим шляхом
58.  Надання першої допомоги при різноманітних ушкодженнях та захворюваннях. Складання практичних нормативів та завдань з першої допомоги.   


Тема 31. Основи самозахисту
59. Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та в русі вперед на 1 крок, удари ногою на місці в русі вперед на 1 крок.   

Тема 32. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях,  що з’являються
60. Перевірка знань з будови автомата, виконання нормативів № 1,2,3,4,5,вирішення вогневих завдань. Виконання контрольної вправи стрільби з малокаліберної  (пневматичної) гвинтівки.
61. Виконання нормативів з вогневої підготовки (норматив  № 1,2,3,4,5). Виконання початкової вправи стрільби з автомата бойовим патроном.   

Тема 33. Контроль навчальних досягнень учнів
62. Вогнева підготовка.
63. Стройова підготовка.   


Тема 34. Основи самозахисту
64. Захист віл ударів рукою та ногою підставленням рук на місці та в русі на 1 крок вперед (назад), з наступною контратакою.
 
Тема 35. Прикладене плавання
65. Підготовка до переправи через водну перешкоду. Форма одягу та використання підручних засобів для виконання переправи через водну перешкоду.   


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення